För media

LUMA-center Finland som förverkligar StarT är en takorganisation för LUMA-centren vid de finländska universiteten. Nätverket stärker och stöder det nationella och internationella samarbetet mellan universitetens LUMA-center.

Kontakt chef for projektet eller projektledare for mer information.

 

 Pressmeddelande: