God undervisningspraktik

Inlärningsgemenskapen kan även delta i StarT genom att beskriva en god undervisningspraktik, dvs. något bra upplevt sätt eller modell för att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade undervisningshelheter eller StarT-projekt.

Goda undervisningspraktiker (nationella och internationella)

  • En praktik/inlärningsgemenskap
  • Innehåller gemenskaplighet / samarbete t.ex. mellan lärare eller mellan inlärningsgemenskapen och någon utomstående aktör.
  • Innehåller visuell framställning (video/bildpresentation, kravet beror på i vilket program man deltar), i vilken man beskriver god undervisningspraktiken. Den visuella framställningen får inte vara samma som en enskild grupps projektvideo.
  • Innehåller en ”receptaktig” beskrivning av god undervisningspraktiken, så att det är enkelt för andra lärare att utifrån presentationen själva kan genomföra undervisningspraktiken i sin egen undervisning.

Man kan delta med en helt ny praktik eller en som i flera år har varit i bruk, om den bara har genomförts i något skede under 2018-2019.

Kom med!