Hälsa och välbefinnande

Människans välbefinnande kan betraktas från många olika synvinklar. Ofta delas välbefinnande in i materialistiskt välbefinnande och sådant välbefinnande som människan själv upplever, dvs. livskvalitét. I följande material har man koncentrerat sig på att betrakta välbefinnande via motion, hälsa och näring. I materialet finns färdiga projekt och idéer för undervisningen och de är indelade enligt målgrupp.

Inspiration

HÄR finns de bästa projekten inom Hälsa och välbefinnande från säsongen 2016-2017 som inspiration!

Material

Småbarnspedagogik och förskola
Tandtrollens favoritdrycker

Lågstadiet
Synfält
Träna som en astronaut
Utvecklandet av en ny idrottsgren

Högstadiet
Utvecklandet av en ny idrottsgren
Världen på en tallrik
Träna som en astronaut
Synfält

Andra stadiet
Världen på en tallrik