Matematiken omkring oss

Det är svårt att föreställa oss att en hel dag utan att behöva utnyttja våra kunskaper inom matematiken. Matematiken fungerar som ett verktyg i till exempel hanteringen av vår egen ekonomi och när vi planerar våra tidtabeller, rea-försäljningar, i matlagning och som hjälp i att lösa flera vardagliga problem. I den här delen hittar du praktiska och motiverande material för eleverna, som hör till StarTs tema Matematiken omkring oss. Materialet är uppdelat enligt målgrupp.

Som inspirationskälla finns även projektvideorna (på finska) från de bästa projekten inom ämnet matematik.

Materialbank

Småbarnspedagogik och förskola
Hur mycket har det regnat?
Streckdragning

Lågstadiet
Biomatematik
Drömrummet
Fotbollens geometri
Geometriska figurer
Matematik i naturen
Möbius band

Högstadiet
Benfords lag
Biomatematik
Geometriska figurer
Funktioner i vår vardag
Matematikens historia
Tredimensionella kroppar

Andra stadiet
Biomatematik
Benfords lag
Matematikens historia
Programmera en månresa