Kontakta StarT

Hela StarT-teamet kan nås via epostadressen info@start.luma.fi

DIREKTÖR FÖR START OCH LUMA-CENTER FINLAND

Professor, fil.dr. Maija Aksela
Helsingfors universitet, Finland / LUMA-center Finland
info@start.luma.fi

Mera på Helsingfors universitetets forskningsportal

PROJEKTLEDARE

fil.mag. Outi Haatainen
Helsingfors universitet, Finland / LUMA-center Finland
info@start.luma.fi
tel. +358 2941 50169 / +358 50 448 9508

Mera på Helsingfors universitetets forskningsportal