Kortfattat om StarT

Hur StarT framskrider:

Anmäl er med som en StarT-inlärningsgrupp
Ta reda på StarTs tidtabell och genomför erat projekt med en tidtabell som passar er. StarT handlingssättet stöder bäst att projekterna genomförs på höstterminen eller i början av året.
Vi uppmuntrar er att arrangera en stor eller liten StarT-dag med er eget inlärninggrupp. Meningen med StarT-dagen är att dela med sig glädjen med att lära sig i sitt eget inlärningsgrupp och t.ex barnens och ungas föräldrar. Om inlärningsgruppen har genomfört flera projekt så är StarT-dagarna ett bra tillfälle för att välja ut de bästa projekten, som rapporteras som kandidat för StarT-festivalen (max. 3/teman).
Delta i StarT-festivalen genom att rapportera om projektet via nätformulären. Dessutom kan ni rapportera en bra praxis för tvärvetenskaplig lärohelhet eller med anknytning till StarT-projekternas genomförande. Juryn värderar projekten som rapporterats via nätet och bjuder in de bästa teamen för att presentera projektet på StarT-festivalen.

På StarT-festivalen värderar juryn hur projekterna presenteras och belönar de bästa. Ta reda på hur man rapporterar och bedömningskriterierna.

StarT-projektet

Projektarbetet kan vara vad som helst. Dom enda kriterierna är att projektet har anknytning med LUMA-ämnen och passar in på något av StarT-teman.
Se tips med att genomföra projektet från StarT-materialunderlaget

StarTs projekter genomförs med stjärnteam som består av barn och unga. Storleken för teamen är inte bestämd på förhand: men somliga projekt, som t.ex en vetenskapsteater, behöver ett större team, medan att programmera ett spel kan vara lättare i team på tre. StarT-projekt kan inte utföras ensam.

Det här fungerar!-temat är ett undantag. Där är gruppstorleken 3-5 elever och den orienterar sig för 1-6 klassister.

I synnerhet under jubileumsåret 2017 är det önskevärdt att Finland-temat synns i projekterna på något sätt.

Om alla projekt hålls projektdagbok, som kan vara text, bilder eller video. Skapelserna som görs under projekterna eller resultaterna av projekten filmas högst i en 3min lång introduktionsvideo, var även teamet uppträder.

Formen av projektarbetandet

Endast fantasin är som gräns för hur projektet framskrider. Det kan t.ex vara en mindre eller större forskning, utveckla en rörande leksak, göra ett spel, robotprogrammering, utveckla en lösning till en vardaglig utmaning, teaterföreställning eller en musikal.

Meningen med projektet är att göra en skapelse. Skapelsen kan vara till exempel en lösning till en forskning, som sedan presenteras, ett spel, konstverk, rörande leksak, robot eller en teaterföreställning.

Bra praxis

Inlärningsgruppen kan delta i StarT även med att rapportera om en bra praxis, det vill säga en verksamhetsmodell som känns bra eller en modell för tvärvetenskaplig och fenomenal lärohelhet eller att genomföra ett StarT-projekt. Videon om bra praxis får vara högst 3min lång och den kan till exempel vara ett fotosammanställning om er StarT-dag.