Hur StarT framskrider

 1. Anmäl en inlärningsgemenskap (dock frivilligt, du får tilläggsstöd). Du kan även beställa StarTs nyhetsbrev i vilket du får mera info om möjligheterna.
 2. Bekanta er med StarTs tidtabell och genomför ert projekt enligt hur det lämpar sig bäst enligt er. StarTs verksamhetsplan lämpar sig bäst under höstterminen eller i början av året.
 3. Vi uppmuntrar er till att arrangera en stor eller liten StarT-dag inom er egen inlärningsgemenskap. Meningen med StarT-dagen är att inom sin inlärningsgemenskap dela med sig av glädjen av att lära sig, också till exempel tillsammans med barnens och de ungas föräldrar. Om inlärningsgemenskapen har genomfört flera projekt så är StarT-dagarna ett bra tillfälle för att välja ut de bästa projekten, som rapporteras som kandidat för StarT-festivalen.
 4. Delta i StarT-festivalerna och StarT-galan genom anmäla projektet via nätformulären. Förutom information om projektet kan du skriva om huruvida ni har genomfört projekten tvärvetenskapligt samt annat som som tangerar genomförandet av StarTs projekt. Juryn bedömer projekten på basis av nätformuläret och bjuder in de bästa teamen att presentera sina projekt på StarT-festivalerna. Vi bjuder även in andra inlärningsgemenskaper som använt en god praxis. På StarT-festivalen bedömer juryn bidragen och belönar de bästa projekten.

StarT-projektet

Projektet kan i princip vara nästan vad som helst. De enda kriterierna är att

 1. projektet har anknytning till LUMA-ämnena
 2. projektet passar in på något av StarT-teman.

StarTs projekt genomförs med stjärnteam som består av barn och unga. Storleken för teamen är inte fixerade på förhand: vissa projekt, som t.ex en vetenskapspjäs, kan behöva ett större team, medan programmering av ett spel kan fungera bäst i ett team på tre personer. StarT-projekt kan dock inte utföras ensam.

Det här fungerar!-temat är ett undantag. Där ska gruppstorleken vara 3-5 elever och den är planerad för lågstadiet.

I synnerhet under jubileumsåret 2017 är det önskvärt att Finland-temat syns i projekten på något sätt.

Kraven för projektens form

Endast fantasin begränsar hurudan form projektarbetet får. Det kan till exempel vara en mindre eller större undersökning, att utveckla en leksak eller ett spel, att programmera en robot, att hitta en lösning till ett vardagligt problem, en vetenskapspjäs eller fast en musikal.

I alla projekt ska följande göras:

 1. Produkten/resultatet av projektet
  Under projektarbetet ska något konkret resultat eller en produkt skapas, till exempel ett spel eller ett program.
 2. Visuell presentation av produkten
  Gruppen ska göra en visuell presentation av det som skapats under projektet, till exempel en bildpresentation eller en kort presentationsvideo (max 3 minuter), i vilken även teamet bakom projektet framstår. Observera att en video är ett krav för att kunna delta i den nationella serien.
 3. Projektdagbok
  Teamet ska skriva en projektdagbok som kan innehålla text, bild och video.

God modell

Inlärningsgemenskapen kan delta i StarT även med att redogöra för en god modell, det vill säga en verksamhetsmodell som känns bra eller en modell för tvärvetenskaplig och fenomenbaserad studiehelhet eller för att genomföra ett StarT-projekt. Modellen ska också presenteras visuellt med en bildpresentation eller en kort presentationsvideo (max 3 min lång) och den kan till exempel vara en sammanställning av er StarT-dag.