Kortfattat om StarT

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Man kan delta i StarT med ett projekt eller en god modell.

Två serier:

  1. StarT-projektet kan i princip vara nästan vad som helst. De enda kriterierna är att det har anknytning till LUMA-ämnena projektet eller det passar in på något av StarT-teman. Läs mer här.
  2. God modell är en verksamhetsmodell som känns bra eller en modell för tvärvetenskaplig och fenomenbaserad studiehelhet eller för att genomföra ett StarT-projekt. Läs mer här.

Man kan delta i regionalt, nationellt och internationellt.

  • Den egna regionens StarT-festival
  • I den nationella och internationella StarT-tävlingen

Hur kan man delta?

Det är lätt att delta! Man kan börja med att bekanta sig med de här länkar:

Hur framskrider StarT

  1. Anmäl en inlärningsgemenskap (dock frivilligt, du får tilläggsstöd).
  2. Bekanta er med StarTs tidtabell och genomför ert projekt enligt hur det lämpar sig bäst enligt er. StarTs verksamhetsplan lämpar sig bäst under höstterminen eller i början av året.
  3. Vi uppmuntrar er till att arrangera en stor eller liten StarT-dag inom er egen inlärningsgemenskap. Meningen med StarT-dagen är att inom sin inlärningsgemenskap dela med sig av glädjen av att lära sig, också till exempel tillsammans med barnens och de ungas föräldrar. Om inlärningsgemenskapen har genomfört flera projekt så är StarT-dagarna ett bra tillfälle för att välja ut de bästa projekten, som rapporteras som kandidat för StarT-festivalen.
  4. Delta i StarT-festivalerna och StarT-tävlingen genom anmäla projektet via nätformulären. Förutom information om projektet kan du skriva om huruvida ni har genomfört projekten tvärvetenskapligt samt annat som som tangerar genomförandet av StarTs projekt. Juryn bedömer projekten på basis av nätformuläret och bjuder in de bästa teamen att presentera sina projekt på StarT-festivalerna. Vi bjuder även in andra inlärningsgemenskaper som använt en god modell. På StarT-festivalen bedömer juryn bidragen och belönar de bästa projekten.