Materialbanken i projektinlärningen

StarT stödmaterial är öppet för alla och innehåller många tips och råd för att komma igång med projektet. Dessutom innehåller materialet även information om att förverkliga projektet på ett allmänt plan. Materialen är uppdelade enligt tema:

StarT tävlingarnas bästa

På sidan experimentarkivet.se finns det flera idéer och experiment man kan utföra i klassen eller med sin inlärningsgrupp!

Andra sidor för material

Grundskolan och gymnasium

Olika bloggar och nätsidor inom naturvetenskapliga ämnen för lärare:

Speciellt Resurscenter innehåller en massa idéer och inspiration för lärare och där hittas säkert något för varje klass!

Här kan ni se på en Stjärnkarta med klassen! (sidan på finska)