Idéer enligt målgrupp

Funderar du på vad du kan göra med en viss klass eller grupp? Nedan hittar du idéer och projekt som är indelade enligt målgrupp. Samma material finns temavis i materialbanken.

StarT i småbarnspedagogiken och i förskolan

I StarT vill vi stöda daghem och förskolor i genomförandet projekt som lämpar sig för småbarn. Genom projektarbetet får barnen bekanta sig med intressanta och fascinerande fenomen genom att själv göra och undersöka. I projektinlärningen är barnens egna frågor och nyfikenhet utgångspunkt för genomförandet. Barnen får dessutom själva delta i planeringen av projektet och styra det i den riktning som intresserar dem.

I projektinlärningen för småbarn är det viktigt att leka: sagor, berättelser och rollspel är bra metoder för inlärningen. StarTs projekt är även ett inlärningsäventyr för daghemmens och förskolornas personal. Alla lär sig nya saker då det i verksamheten dyker upp nya frågor och synvinklar.

Barnens föräldrar är även ett viktigt stöd i projektinlärningen. Har någondera förälder exempelvis kunskaper eller färdigheter som hjälper barnet att komma framåt? Eller kanske barnet kan få besöka arbetsplatsen?

Ett projekt kan exempelvis vara att mäta snönivån i en vecka och fundera kring snöns egenskaper och hur den påverkar naturen om vintrarna. Det kan också vara ett längre projekt där barnen tillsammans utvecklar en lösning på ett problem det upplever, eller exempelvis en pjäs om en skogsutflykt där de själva får delta i skrivandet av manuskriptet.

TEMAN

Matematiken omkring oss

Hur mycket har det regnat?
Streckdragning

Naturen och miljön
Hur mycket har det regnat?
Levande eller icke levande
Växande växter
Oljeläcka

Hälsa och välbefinnande
Tandtrollens favoritdrycker

Stjärnorna och rymden
Meteoritkrater
Rymdraketer
Solen och jorden

StarT i den grundläggande utbildningen

Den nya läroplanen lyfter fram samarbete och gemenskap i inlärningen både i skolan och utanför tillsammans med andra skolor och nära aktörer. Dessutom betonar man tvärvetenskap, helhetsskapande undervisning och undervisning med fenomen som utgångspunkt.

StarT stöder målen med den nya läroplanen. Det är inte en extra belastning för läraren, utan endast en form av stöd som hjälper läraren med att genomföra tvärvetenskapliga projekt med eleverna. Genom StarT sprids metoder för god praxis till skolorna och alla lär vi oss av varandra.

StarT önskar även att andra läroämnen än naturvetenskaperna och matematik kan anknytas till projektinlärningen, exempelvis hälsokunskap, huslig ekonomi eller slöjd.

TEMAN

Matematiken omkring oss
Biomatematik
Drömrummet
Fotbollens geometri
Geometriska figurer
Matematik i naturen
Möbius band
Benfords lag
Funktioner i vår vardag
Matematikens historia
Tredimensionella kroppar

Naturen och miljön
Oljeläcka
Bioplast från stärkelse
Värmeenergin i trä

Hälsa och välbefinnande
Utvecklandet av en ny idrottsgren
Världen på en tallrik
Träna som en astronaut
Synfält

Stjärnorna och rymden
Skalad modell av solsystemet
NASA Space Place

Hem, kultur och internationalitet
Drömresan
Att tillverka tvål

Teknologin omkring oss
Teachers4energy
Team Action Zone
Wearable technology
Fråga en expert
Handprotes

StarT i andra stadiet

Gymnasiets nya läroplanens grunder betonar studerandenas förmåga att behandla och producera information. I studierna får man erfarenheter genom att i grupper samarbeta målmedvetet i projekten. Dessutom stöder läroplanen studerandena i att avancera inom sina egna ämnesområden.

Projektstudierna är viktiga för yrkesutbildningarna. Projekten betonar sökandet av praktiska lösningar på problem som dyker upp, tillsammans med andra medverkande aktörer. Projektinlärningen är praktisk och behandlar lär ut viktiga färdigheter för att kunna fungera i samhället.

TEMAN

Matematiken omkring oss
Biomatematik
Benfords lag
Matematikens historia
Programmera en månresa

Naturen och miljön
Bioplast från stärkelse
Värmeenergin i trä

Hälsa och välbefinnande
Världen på en tallrik

Hem, kultur och internationalitet
Att tillverka tvål

Teknologin omkring oss
Team Action Zone
Wearable technology
Handprotes

Stjärnorna och rymden
Programmera en månresa