Ofta förekommande frågor

Hur får jag en StarT-missionär som hjälp till min skola?
Kontakta StarT-teamet via info@start.luma.fi eller direkt ditt eget områdes LUMA-center. Nämn dina egna och din skolas kontaktuppgifter och berätta om när ni behöver hjälp och hurudant, och inom vilket tema ni utför projekt.

Vad är en lärandegemenskap?
En lärandegemenskap kan exempelvis vara en skola, ett daghem, en familj eller en hobbygrupp. Barnen och de unga i inlärningsgemenskapen kan forma flera än ett team, där varje team arbetar med sitt egna StarT-projekt.

Om StarT-programmet

 • Kan en elev/studerande delta med flera än ett projekt?
  Nej, en elev/studerande kan endast vara med i en grupp och en grupp kan endast delta med ett projekt.
 • Hur tas barnens ålder i beaktande i projektets bedömning?
  Barn (förskola, lågstadiet, 12 år och yngre) bedöms tillsammans som en kategori, unga (högstadiet, andra stadiet) som en annan kategori. Grupper med medlemmar från båda åldersgrupperna är tillåtna och då är det elevernas genomsnittliga ålder som räknas.
 • Kan en lärandegemenskap anmäla flera projektteam?
  Ja.
 • Kan en elev ensam delta genom att genomföra ett projekt?
  Nej. Att jobba tillsammans med andra är centralt för StarT och för att genomföra ett projekt krävs ett team på minst två personer.