Om StarT

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Verksamheten vann Global Best Awards 2018 i STEM-kategorin (Science, Technology, Engineering and Math) för bästa europeiska vetenskapsutbildningsprojekt för enandet av arbetsliv och utbildning.

Sedan 2016 har projektet haft deltagare från över 40 länder.

Läsåret 2017-2018 i siffror: 5000 barn och unga – 500 projektarbeten – 100 delade undervisningsmodeller- 10 vetenskaps- och teknologifestivaler.

Förutom verksamheten erbjuder vi material, idéer, konkret stöd och avgiftsfri utbildning i genomförandet av tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt.

Verksamheten organiseras av universitetens vetenskaps- och teknologiutbildningsfrämjande nätverk LUMA-center Finland tillsammans med StarTs samarbetspartners. (läs mer Mål och genomförande)

Lärandets glädje för alla

StarT bjuder in skolor, daghem, fritidsgrupper och familjer från hela världen för att delta i det glada och gemenskapliga lärandet. Dessutom har StarT samarbets- och deltagarmöjligheter för sakkunniga, studerande, föreningar och företag – alla som har intresse för naturvetenskap, matematik och teknologi och vill stöda barnens lärande och intresse inom dessa.

Varje person kan delta genom att antingen genomföra projekt i sin inlärningsgemenskap eller vara som stöd som exempelvis StarT-missionär eller sponsor.

Många verksamhetsformer

1. För inlärningsgemenskaper (skolor, daghem, fritidsgrupper)

StarT erbjuder ett program för projektlärande som fungerar som stöd för tvärvetenskapliga lärandehelheter samt temakurser i skolor och andra inlärningsgemenskaper. Förutom att vi stöder och belönar barn och unga i genomförandet av projekt så uppmuntrar vi även lärare och fostrare till att dela goda undervisningspraktiker.

Bland de lag som anmäler sig till den internationella StarT-tävlingen för bästa undervisningspraktiken väljs Finlands representant ut till det europeiska Science on Stage Festival 2019 (Portugal, 10-11/2019).

Två serier:

  • Barnens och de ungas lärandeprojekt
  • Inlärningsgemenskapernas goda undervisningspraktiker

Verksamheten ordnas både nationellt och internationellt

2. StarT-klubbar för barn, unga och hela familjer

StarT samarbetar med olika nationella klubbar och föreningar, bl.a. Professorsförbundet. Nya möjligheter meddelas via nyheter och sociala medier. (Läs mer om den virtuella klubben StarT GoEdu!)

3. StarT-missionärverksamheten för frivilliga vuxna

StarT-missionärerna sprider glädje och ger konkret stöd. Som missionär kan alla intresserade fungera (studerande, blivande lärare, pensionärer, arbetslösa…). För dessa ordnas även frivillig nätutbildning, för vilken man får ett StarT-missionär körkort. För studerande lönar det sig att fråga om möjlighet att inkludera körkortet i sina studier, exempelvis som studiepoäng eller som en del av en kurs. Mera information om missionärverksamheten finns här, eller fråga info@start.luma.