StarTs samarbetspartners

StarT-projektet har flera samarbetspartners som vill ge sitt stöd till framtidens aktörer: barnen och de unga. StarTs motto är tillsammans mot en bra framtid.

LUMA-center Finland-nätverket söker ytterligare sponsorer och nya samarbetspartners för att stöda barnens och de ungas tvärvetenskapliga och fenomenbaserade inlärning genom StarT-verksamheten. Även donationer tas emot.

Företagen får genom samarbetet synlighet i hela Finland. Dessutom har StarT en stark synlighet internationellt. Vi har internationella samarbetspartners till exempel i Albanien, Kina och Turkiet. Läs mer om interationell verksamhet här (på engelska). Ju mera företaget bidrar med, desto större synlighet.

StarTs officiella samarbetspartners