Nord StarT –tävlingens vinnare har utsetts – mångsidiga lösningar på klimatförändringen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade under hösten 2021 den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT. Tävlingen var en del av programmet i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 och ordnades i samarbete med LUMA-centrets StarT-program. Syftet med tävlingen var att aktivera barn, unga och vuxna, från småbarnspedagogiken till högskolor, att tillsammans komma fram med konkreta sätt att bemästra klimatförändringen. Undervisningsminister Li Andersson gratulerade vinnarna onsdagen den 9.2.2022 under det öppna webbevenemanget.

Det var möjligt att delta i tävlingen genom att rapportera om ett projektarbete eller god undervisningspraxis där människor i olika åldrar och elever på olika utbildningsstadier samarbetar. En skola, klass, klubb eller någon annan grupp barn, unga eller vuxna kunde delta genom att rapportera om god undervisningspraxis eller ett bra undervisningsprojekt där barn och unga visar hur man bekämpar klimatkrisen. Lärare kunde delta genom att berätta om en god undervisningspraxis. Tävlingar riktade sig till utbildningssystemets alla stadier, från småbarnspedagogiken till högskolor.

Vinnarbidragen präglades av en bred skala synvinklar på klimatfrågan: från Bokashi-metoden till hållbar poesi. Undervisningsminister Li Andersson betonade i sitt tal hur viktigt det är idag att skolorna erbjuder kunskap och färdigheter för att bemästra klimatförändringen.

Miljöfrågor och klimatförändringen  hör till våra största samhälleliga utmaningar. Att bromsa klimatförändringen påverkar hela samhället. Det är viktigt att skolor och utbildningsinstitutioner kan erbjuda kunskap och färdigheter för att ta itu med klimatkrisen. Effektiv och forskningsbaserad hållbarhetsfostran  bidrar till att unga kan fokusera på konkreta gärningar för att bemästra krisen.

Undervisningsminister Andersson

Enligt den nordiska juryn har de vinnande bidragen utnyttjat vetenskaplig praxis genom forskning och laboratoriesamarbete samt lyft fram elevernas kunnande så att också mindre barns röster har fått höras. Projekten möjliggjorde också enligt juryn ungas egna initiativ såväl självständigt som i samarbete med andra och lyfte genom poesi fram barns och ungas tankar om klimatförändringen.

Vinnarna belönas med 500 euro:

 • 0-5 år: Päiväkoti Piilometsä – Bokashi and biocarbon in horticultural
  farming
 • 13-15 år: Vuoksenniskan koulukeskus – Young children and climate change
 • 16-18 år:
  • Nurmijärven lukion Rajamäen toimipisteen kemian opiskelijoita – Toxins in nature
  • FIN-CHI Innovation and Education Association – Youth Race-for Zero Climate Action
 • Bästa undervisningspraxis: Sustainable Poetry. Ett svenskt samarbete mellan lärare och utbildare.

Tävlingens syfte var att föra fram nordiska barns, ungas och unga vuxnas visioner och exempel på hur man kan stävja klimatförändringen. Man ville också stärka samhörigheten och samarbetet mellan de nordiska länderna, utveckla pedagogiken kring hållbar utveckling och främja verksamhet som baserar sig på läroplaner.

Ytterligare information och material:

 • Vinnarbidragen samt övrig information hittar du på tävlingens webbplats.
 • Ulla-Jill Karlsson (OKM), konsultativ tjänsteman, tfn. +358 295 330 141
 • Outi Haatainen, StarT-projektchef (LUMA-centret Finland), tfn +358 50 448 9508
 • start.luma.fi/nordstart
Winners from a former season

StarT-tävlingen har börjat!

Anmälning till StarT-tävlingen har börjat i januari och slutar på 13.3.2022. Tävlingens tema är My LUMA som hänvisar till matematik, naturvetenskaper och/eller teknik. De två serierna är projektarbeter av barn- och ungdomsteam och goda modeller för inlärningsgemenskaper. 

 

 

Temat för tävlingen är My LUMA. Ordet LUMA syftar på naturvetenskap, matematik och teknik och samspelet och samarbetet mellan dessa discipliner. Målet med My LUMA-temat är att alla projekt är tvärvetenskapliga, har en koppling till naturvetenskap, matematik och/eller teknik och främjar barns och ungdomars idéer, intressen och kunnande.

Projekten kan handla om ett tvärvetenskapligt tema som har en koppling till ett LUMA-ämne. Ett bra förhållningssätt till detta tema är genom elevernas egna intressen eller företeelser relaterade till vardagen. Brainstorma först ett ämne som inspirerar ditt team och dyk in i världar av lärande genom ditt projekt. Rapportera resultatet av ditt arbete och delta i StarT-tävlingen. För inspiration kan du besöka vår materialbank där det finns några av de bästa projekten och modeller från tidigare år.

Dem som deltar på svenska i Finland kan anmäla sig till den nationell tävlingen fram till 13.3.2022. Dem som deltar på svenska utanför Finland kan anmäla sig till den internationell tävlingen genom anmälningsformulären till 7.3.2022. Du kan fylla i den nationella tävlingens blankett på svenska, finska eller engelska men den internationella tävlingen är endast på engelska. Berätta för oss om ditt team och ert projekt, eller om din god modell för inlärningsgemenskaper. 

 

Tävlingen Nord StarT bjuder in barn och unga att delta i kampen mot klimatförändringen

Den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT anordnas hösten 2021 av undervisnings- och kulturministeriet. Tävlingen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram 2021 i Nordiska ministerrådet. Ministeriet ordnar tävlingen i samarbete med LUMA Center Finlands StarT-program. Syftet med tävlingen är att främja barns, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot klimatförändringen, från småbarnspedagogik till högre utbildning, och att tillsammans hitta konkreta sätt att motverka klimatförändringen.

Tävlingens mål är att lyfta fram barns, ungdomars och unga vuxnas visioner och exempel på hur klimatförändringen kan bekämpas. Under de senaste åren har människor visat större intresse och blivit oroligare över klimatförändringen. Utöver intresset är ungdomarna socialt mer medvetna och aktiva än på över 20 år och de vill i synnerhet se konkreta handlingar och en lösningsfokuserad klimatdebatt. 

Man kan delta i tävlingen genom att rapportera om ett projektarbete eller god undervisningspraxis där människor i olika åldrar och elever på olika utbildningsstadier samarbetar. En skola, klass, klubb eller någon annan grupp barn, unga eller vuxna kan delta genom att rapportera om god undervisningspraxis eller ett bra undervisningsprojekt där barn och unga visar hur man bekämpar klimatkrisen. Lärare, handledare och fostrare spelar en viktig roll när det gäller att skapa undervisningspraxisar.

Ett ytterligare syfte med tävlingen är att stärka samhörigheten och samarbetet mellan de nordiska länderna samt att utveckla pedagogiken kring hållbar utveckling och främja verksamhet som baserar sig på läroplaner. Tävlingen riktar sig till utbildningssystemets alla nivåer från småbarnspedagogik till högskolor.  

Tävlingen pågår redan och det går att anmäla projekt och god undervisningspraxis fram till den 3 januari 2022. Tävlingen kulminerar i en nordisk konferens den 9 februari 2022 där priserna delas ut. Mer information om tävlingen samt anvisningar för deltagande finns på tävlingens webbplats. 

Ytterligare information och material på hemsidan.

Nord StarT
Nordiska ministerrådet
StarT teamet i StarT galan

Vinnarna av den internationella LUMA StarT Awards-priser tillkännagavs i den internationella StarT-galan.

På den internationella StarT-galan torsdagen den 9 juni belönade LUMA-center Finland-nätverket barn, ungdomar och inlärningsgemenskaper för deras förtjänstfulla genomförande av naturvetenskapliga och tekniska projekt. Vinnarna från Kina, Portugal, Tunisien, Turkiet och Finland belönades med det internationella LUMA StarT 2021-priset.

International LUMA StarT Awards presenterades i år för femte gången. På grund av den globala coronasituationen ordnades galan undantagsvis som webbsändning. I sändningen delades priset ut till de tre bästa projektarbeten kring naturvetenskap, matematik eller teknologi, som utförts av barn och ungdomar runt om i världen. LUMA StarT Education Award delades priset delades ut till tre inlärningsgemenskaper för de bästa undervisningspraktikerna i samband med tvärvetenskaplig, forsknings- och fenomenbaserad undervisning. 

StarT honorary jury bestående av professor Maija Aksela (ordförande); professor Miia Rannikmäe från Tartus universitet, Estland och biträdande prof. Coral Campbell från Deakin University, Australien fann valet otroligt utmanande på grund av den höga nivån av goda undervisningpraktiker och projekt.

The International LUMA StarT Awards delades ut till

The International LUMA Start Education Awards delades ut till

Den internationellt prisbelönta StarT-action-modellen är utarbetad 2016 av LUMA-center Finland, som arbetar för att främja utbildning inom vetenskap och teknologi vid universiteten. Under säsongen 2020-2021 deltog 830 projekt och 680 goda undervisningspraktiker från 44 länder i StarT. Över 1420 inlärningsgemenskaper, över 5580 lärare och 14 150 barn och ungdomar har delat med sig av sin upptäckarglädje och sina goda undervisningspraktiker.

Winners from a former season

Här Är De Nominerade Till Det Internationella LUMA StarT Award 2021-Priset och publikens favoriter!

LUMA StarT Award 2021-priset kommer att tilldelas den 9.6.2021. I år kommer priset delas ut under en virtuell gala. Här är alla nominerade till LUMA StarT Award 2021. Pristagarna väljs bland dem.

LUMA-center Finland-nätverket har sedan år 2016 arrangerat StarT-programmet, som har som mål att främja tvärvetenskaplig projektinlärning, upptäckarglädje och delning av idéer inom naturvetenskaper, matematik och teknologi. I år har över 1000 inlärningsgemenskaper från över 40 olika länder deltagit i StarT. 

De nominerade är sammanlagt tio, indelade i två olika kategorier:

 1. Projektarbeten av barn- och ungdomsteam
 2. Goda modeller för inlärningsgemenskaper

International LUMA StarT-priset tilldelas de tre bästa barn- och ungdomsteamen, d.v.s. stjärnteamen, och deras handledare. I utvärderingen av projektarbetena har särskild tonvikt lagts på barnens och ungdomarnas egen aktivitet och kreativitet.

LUMA StarT Education 2020-priset tilldelas de tre bästa inlärningsgemenskaperna för en god undervisningspraktik. I utvärderingskriterierna har man betonat innovativitet, undersökande arbetssätt samt förmåga att skapa en god gruppanda både inom den egna inlärningsgemenskapen och i samarbetet med aktörerna utanför den.Läs mer om tävlingsanmälan och utvärderingskriterierna här.

The International LUMA StarT Education Award 2021 nominees (best educational practice nominees):

 • A PBL Course Exploring Ancient Civilization by Liangfeng primary school, China
 • Curricular projects using the STEAM project-based Learning by ALHuda Secondary School, Jordan
 • Fresh Resource, Fresh Water: The Wutong Mountain Spring Water Protection Plan
  by Yunhai school, China
 • Harvest time by Osman Akça Secondary School, Turkey
 • Manufacture of drawing charcoal by Forssan kuvataidekoulu, Finland
 • Mirrors for Minors and Mirror Experiments by Taipalsaaren kirkonkylän koulu, Finland and Sct. Mariæ Skole, Denmark
 • Protection of Yongding River Old Course in Wetland by Tianjin Yinghua International school, China
 • Recycling of Waste Paper by Fumin Primary School, China
 • STREAM Active Learning through Distance by Al-Rajih School & Kindergarten, Jordan
 • ValsaBIO by Colégio Valsassina, Portugal

The International LUMA StarT Award 2021 nominees (project nominees):

 • Air in my town by OŠ “Miroslav Antić”, Serbia
 • Bio Plastic by Green Revolutioners, India
 • Electronic interactive Silent Carpet for Deaf by Garden of Knowledge Team, Jordan
 • Euch Zitoun 2030 by Euch Zitoun Primary School, Tunisia
 • FOR “YOU” –  SUSTAINABEE by Ari private schools, Turkey
 • Jewelry designer by Yantian institution of Education and Science Kindergarten of Shenzhen, China
 • Mask Minder by Loreto College Mullingar, Ireland 
 • Projekt Neptun by Primarschule Wolfhausen, Switzerland
 • The project of exploring Sha Tau Kok river by Middle school in China
 • Upper secondary students’ climate calculator for greenhouse gas emissions by Haukiputaan lukio, Finland

Grattis till alla nominerade!

Publikens favoriter 2021

StarT 2021 publikens favoriter har också valts. Publikens favoriter kommer att tilldelas priset ”Publik Favorit” på StarT-galan.

Publikens internationella favorit projekt är med 19 918 gillningar, Water Rationalization System by WRS youth team från Jordania! Se videon här. Bästa undervisningspraktik i yttrandet från publik var med 2 722 gillningar The educational program towards a sustainable society by Aldur Almanthour School från Jordania! Se videon här.

Publikens nationella favorit projekt är Veden maailma -projekt från Jätkäsaaren päiväkoti, Merileijonat och Merilokit med 1 122 gillningar. Videon finns här. Publiken tyckte att det bästa undervisningspraktik i år var Piirustushiilen valmistaminen från Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulu med 218 gillningar. Se videon här. Grattis till alla publikens favoriter! 

StarT-Publikomröstning 15.3. – 15.4.

StarT-Publikomröstning 15.3. – 15.4. – rösta på din favorit!

LUMA-center Finland välkomnar alla att delta i StarTs publikomröstning för säsongen 2020-2021. På StarTs Padlet har videor om StarT-projekt och deras goda inlärningspraktiker publicerats. Bekanta dig med videor, bli inspirerad och lär dig!

År 2016 aktiverade nätverket LUMA-center Finland StarTs verksamhetsmodell som stöder en tvärvetenskaplig studiehelhet och temastudier enligt den nya läroplanen. StarTs målgrupper sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

I StarT lär vi oss tillsammans i grupper genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. Huvudmålet är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknologi hos barn och unga. Dessutom ger start lärare och ledare möjlighet att dela er goda modeller.

StarTs långsiktiga mål är att etablera verksamhetsmodellen och bli en del av skolors och andra inlärningsomgivningars årliga verksamhet. Under den här säsongen tog över 1000 inlärningsgrupper från totalt 35 olika länder del av StarTs nationella och internationella verksamhet där stjärnteam bestående av barn och unga delade med sig av glädjen av inlärning.

Rösta på din favorit genom att gilla!

Videor om projekten och deras utförande gjorda av nationella inlärningsgrupper har publicerats på StarT’s Padlet. Där delar man idéer och lärandets glädje! OBS! Den internationella publikomröstningen börjar 22.3. Länkar till de internationella projekt och undervisningspraktiker ska uppdateras sen.

Här finns länkar till de Padleter:

Syftemål för den nationella och internationella publikomröstningen är både att dela glädje och idéer och göra det möjligt för alla att delta. Du kan rösta genom att gilla en video som du tycker är det bästa StarT projektet eller den bästa god modellen. Omröstningstiden är från den 15 mars till kvällen den 15 april.

Välkommen 2021!

StarTs vårsäsong har börjat. Våren är uppfyllandet av att arbeta tillsammans, lärandets glädje och erfarenheten av framgång. Välkommen!

I år är året för Forsknings-baserat kunskap i Finland. Forsknings-baserat kunskap är en del av vår vardags och hjälper till att lösa relaterade problem. Under Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 kommer ett flertal olika aktörer från föreningar till läroanstalter och från forskningsorganisationer till företag att göra forskningsbaserad kunskap och därtill hörande insatser tillgängliga för alla.

Det finns fortfarande tid att anmäla sig till StarT 2020-2021-säsongen! Man kan delta fram till den 14 februari 2021. Man kan rapportera sin projekt eller god undervisningspraktik om man vill delta i den egna regionens StarT-festival eller i den internationella eller den nationella StarT-tävlingen. Kom ihåg att man kan delta antingen i den nationella eller i den internationella StarT beroende på var du bor. I Finland deltar man i den nationella och från andra länder, t.ex. Sverige deltar man i den internationella StarT. Här är båda modellerna i ett nötskal:

För dem som deltar på svenska i Finland:
Det finns nationella evenemang som kan tillämpas på. Sök med detta formulär som kan fyllas i på svenska.

För dem som deltar på svenska utanför Finland:
Ni kan delta i internationell tävling på engelska här

Kom ihåg också att StarT vill ge stöd. För exempel våren kommer återigen att vara online kurs: Project-based learning and the theory behind it. Kursen är gratis och tillgänglig för alla. Kursen börjar i februari och anmälningen till kursen inleds under januari. Välkommen att gå med oss för att lära!

Start önskar alla glada inlärningsupplevelser för det kommande året!

Rapportering har börjat!

När året vänder mot slutet är det tid att vända blicken redan mot vår- och vårens StarT-händelser. Välkommen!

Man kan rapportera sin projekt eller god undervisningspraktik om man vill delta i den egna regionens StarT-festival eller i den internationella eller den nationella StarT-tävlingen.

De regionala StarT-festivalerna ordnas mellan mars och maj på olika håll i Finland där de regionala LUMA-centren finns. På festivalerna får stjärnteam och inlärningsgrupper skina och presenterar sitt eget kunnande och dela med sig av glädjen av att lära sig. I den nationella och den internationella tävlingen kan man dela lärandets glädje och bra idéer ännu mer allmänt.

Vilken deltar jag då, nationellt eller internationellt?

Hur rapporterar man?

Om ni har inte anmält sig som en inlärningsgemenskap kan ni bara fylla in blanketten via länkar ovanför (välja den internationella eller den nationella).

Om ni har anmält sig som en inlärningsgemenskap, fantastiskt! Ni måste inte fylla i formuläret igen. Ni kan rapportera via länkar i er bekräftelsemeddelandet. Om bekräftelsemeddelandet och länkarna som det innehåller har förlorats (eller om du inte är säker på om du redan har deltagit eller inte), skicka ett meddelande till StarT-teamet på info@start.luma.fi.

För att delta i de gemensamma evenemangen ska rapporteringsblanketten vara ifylld senaste den 14.2.2021.

Läs mer:

Välkommen till den nya StarT-säsongen!

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Den nya säsongen håller detta och ännu mer stöd.

Från och med 2016 har StarT-deltagare varit från över 40 länder. 580 projektarbete och 200 god praxis från 27 länder deltog i StarTs internationella tävlingen under den föregående säsongen. Lärandets glädje och goda undervisningspraktiker skulle delas av 850 inlärningsgemenskaper, mer än 4000 lärare och 41 700 barn och ungdomar. Kolla in de bästa projekten och goda undervisningspraktiker här!

En stor del av Star, de inspirerande händelserna, organiserades på grund av koronasituationen i våras på ett nytt sätt: virtuellt. På de virtuella festsidorna av händelser kan du hitta videor, länkar och bilder av årets fest. På grund av den exceptionella våren äger nu även vetenskaps- och teknikevenemang rum i höst. Även StarT Gala hölls i år som en virtuell. Där delades utmärkelser för de mest framgångsrika projektgrupperna och lärarna ut. Galan kan ses här.

Alla kan delta i StarT: skolor, daghem, hobbygrupper, familjer, experter, organisationer, studenter och företag. Det finns något för alla att göra på StarTs olika aktiviteter. När du registrerar dig, får du material, stöd och idéer! Välkommen!

Anmäl dig som en StarT-inlärningsgemenskap här!

LUMA-center Finland belönade förtjänstfulla barn, ungdomar och inlärningsgemenskaper i en virtuell gala

På den internationella StarT-galan torsdagen den 4 juni belönade LUMA-center Finland-nätverket barn, ungdomar och inlärningsgemenskaper för deras förtjänstfulla genomförande av naturvetenskapliga och tekniska projekt. Vinnarna från Bosnien-Hercegovina, Portugal, Jordanien, Kina, Schweiz och Finland belönades med det internationella LUMA StarT 2020-priset och en galaresa med vetenskapligt program.

International LUMA StarT Awards presenterades i år för fjärde gången. På grund av den globala coronasituationen ordnades galan undantagsvis som webbsändning. I sändningen delades priset ut till de tre bästa projektarbeten kring naturvetenskap, matematik eller teknologi, som utförts av barn och ungdomar runt om i världen. Segrarna gick till teamen från Jordanien, Bosnien-Hercegovina och Finland. Dessutom delades priset International LUMA START Education Award ut till tre inlärningsgemenskaper för de bästa undervisningspraktikerna i samband med tvärvetenskaplig, forsknings- och fenomenbaserad undervisning. De inlärningsgemenskaper som belönades kommer från Kina, Portugal och Schweiz.

Den internationellt prisbelönta StarT-action-modellen är utarbetad 2016 av LUMA-center Finland, som arbetar för att främja utbildning inom vetenskap och teknologi vid universiteten. Under den senaste säsongen har 580 projektarbeten och 300 goda undervisningspraktiker från 27 länder varit involverade i StarT. Över 850 inlärningsgemenskaper, över 4000 lärare och 41 700 barn och ungdomar har delat med sig av sin upptäckarglädje och sina goda undervisningspraktiker.

I StarT-galan hedrades vinnarna också av de nationella och internationella publikrösterna. Publikomröstningen ordnades på StarT:s Youtube-kanal i april 2020. 92 videor tävlade om publikens röster. I videorna berättade barn och ungdomar om det projektarbete de hade genomfört och lärare om sina goda undervisningspraktiker. Under galasändningen delades priserna ut av Vilma Laiho och Veera Sinikallio.

Dessutom har START-tävlingen delat ut nationella utmärkelser. De elva mest förtjänstfulla projektgrupperna för barn och ungdomar och de fem bästa inlärningsgemenskaperna med sina goda undervisningspraktiker valdes till de nationellt bästa i tävlingen. Också tio hedersomnämnanden delades ut.

StarT-säsong 2019 — 2020 nationella och internationella utmärkelser

Internationella bästa

International LUMA StarT Award 2020 -pristagarna (barns och ungdomars teamen)

 • “EcoBiesel”Agrupamento de Escolas de Alcanena, Portugal
 • “An Action Plan to Save the Moldy Books in Yunhai School Library”, Yantian Yunhai School, Kina
 • “Alternative Solar Energy”, Primarschule Atelier Zwillikon, Schweiz

International LUMA StarT Education Award 2020 -pristagarna (undervisningspraktiker)

 • “Air, Water & Land Pollution”, Childen of Sarajevo – Kindergarten “Dunje”, Bosnia-Hertsegovina
 • “Ihmeellinen ihminen – opitaan yhdessä yhteistyö”, Esiopetus Taipalsaari Kirkonkylän koulu ja LAB ammattikorkeakoulu,  Finland
 • “Integration of Engineering Design in Teaching STEM “, Al Omareyah School, Jordanien

Nationella bästa

Projekt

 • “LUMI/SNOW”Päiväkoti Piilometsä 
 • “Leivän aikamatka”, Päiväkoti Pikkutylli
 • “Puhkun ja puhalla: Tuulitutkimuksia”Kalkunvuoren päiväkoti ja koulu
 • “Cook Clorophyll and the Colours of the Fall”Rantaviitikan eskarit
 • “Kaupunkiralli”Jokilaaksonkoulu
 • “Kuinka juomavesi tulee juomalasiin?”Keskuskoulu Vaasa
 • “Ilmastonmuutos Stop! -lautapeli”Länsiharjun koulu
 • “Is it magic?”Keminmaan keskuskoulu
 • “Machine learning to Detect Forest fires”FISTA
 • “Omavarainen sähköntuotanto – sähköä tuottava kuntopyörä”Kaurialan lukio
 • “SnakeBot”Tampereen lyseon lukio

Undervisningspraktiker

 • “Ihmeellinen ihminen / Opitaan yhdessä -yhteistyö”Esiopetus Taipalsaaren kirkonkylän koulu & LAB ammattikorkeakoulu
 • “Matkalla Marsiin 2020”Pikkonlan koulu
 • “Greenreality- lupaus”Sammonlahden koulu
 • “Virtuaalinen Amazing Race Rovaniemeltä pohjoiseen”Napapiirin yläaste
 • “Yksilöllinen mobiilioppiminen”Paraistenseudun koulu

Publikens favoriter

Internationella hedersomnämnanden

Projekt
 • “SnakeBot”, Tampereen lyseon lukio, Finland
 • “Keyzy”, Shaping Your Future (IMR & I-Form), Irland
 • “Machine Learning to Detect Forest Fires”, FISTA, Finland
 • “Low Energy House”, Primarschule Atelier Zwillikon, Schweiz
 • “Safety improvement of amusement device in Yi Haicheng-”protective shield” of the swing”, Project-based learning group of “Xing Si” School, Kina
Undervisningspraktiker
 • LEARNING THROUGH COLLABORATIVE STORYTELLING VIOLET, THE STORY OF A BUTTERFLY, “an ambassador of sustainability”, Colegoi Valsassina, Portugal
 • “Yksilöllinen mobiilioppiminen”, Paraistenseudun koulu, Finland
 • “Interactive means and information technology in the service of inclusive education”, Riad, Marocko

Nationella hedersomnämnanden

 • “KeittiöKemiaa ja kestävää taidetta”, Pilke tiedepäiväkoti
 • “Retkeilykerho”, Mertalan koulu