Belöningsområden

I StarT belönas

 • Stjärnteam bestående av barn och unga som genomfört olika projekt
 • inlärningsgemenskaper som skolor, daghem, hobbygrupper osv. för främjandet av inlärningen
 • mest aktiva kommuner som deltagit i StarT (skolor/hobbygrupper per invånarantal), nationer och StarT-missionärer

Belöningar 2017-2018

StarT har många samarbetspartners som delar ut belöningar och pris, utan dessa vore StarTs verksamhet inte möjlig. Belöningarna är olika utmärkelser, upplevelser, prisföremål, presentkort och prispengar. Belöningarna delas ut på regionala StarT-festivaler och på StarT-galan, som är höjdpunkten för både StarTs nationella och internationella verksamhet.

START-FESTIVALERNA

De regionala StarT-festivalerna är i sig själv en upplevelse. StarT-festivalerna är vetenskapsmässor med fokus på inlärning. Målet är att göra det möjligt för alla olika inlärningsgemenskaper  att delta.

 • Under varje StarT-festival delas följande stipendier ut:
  • URSA donerar en årgång av tidningen Tähdet ja avaruus till en inlärningsgemenskap
  • MAOL rf donerar ett prisföremål
  • dessutom delas det ut varierande upplevelser, presentkort, prisföremål och prispengar.
 • På festivalerna delas dessutom ut nationella prispengar på 200-500€:
  • Barnträdgårdslärarförbundet donerar ett stipendium på 200€ till ett projektteam
  • Statistikcentralen donerar ett stipendium på 200€ till ett projektteam med barn som utnyttjat statistiska metoder
  • Statistikcentralen donerar ett stipendium på 200€ till ett projektteam med unga som utnyttjat statistiska metoder
  • Tekniikan akateemiset TEK donerar ett stipendium på 500€ till ett projektteam av unga som gjort ett av StarTs projekt.

DEN NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA START-SERIEN

Den nationella och internationella StarT-serien sker på StarT-galan i Tammerfors 5.6, under vilken välförtjänta bidrag belönas:

 • Bästa nationella, perioden 2017-2018-hedersutmärkelsen för team och inlärningsgemenskaper
 • International LUMA StarT Award-priset till det bästa internationella teamet
 • International LUMA StarT Education Award-priset till den bästa internationella inlärningsgemenskapen
 • Logi och resekostnader stöds för alla som blivit bjudna till galan
 • Varje representant för en inbjuden inlärningsgemenskap har möjlighet att delta i LUMA-dagarna
 • Hedersutmärkelser till de aktivaste kommunerna, nationerna och StarT-missionärerna.

Det internationella huvudpriset är en resa till Finland där man får delta i StarT-galan samt andra intressanta LUMA-evenemang och -händelser som är kopplade till undervisning och inlärning, bland annat besök till Heureka.

I samband med Finland 100-jubileet delades det på StarT-galan ut extra fina priser

På StarT-galan som hölls 23.5.2017 delades i samband med Finlands 100 års jubileum ut:

 • 1000€ stipendium till stjärnteam
 • 500€ stipendium för bra insatser
 • Stöd för rese- och logikostnader
 • Dessutom hade de belönade möjlighet att 22.5-24.5 delta i följande:
  1. besök av bl.a. Heureka och Tekniska museet
  2. workshop i vetenskapsklasser (Helsingfors universitets LumA-vetenskapsutbildningscenter)
  3. de riksomfattande LUMA-dagarna

Juryn

I juryn för International LUMA StarT Award 2017-serien fungerade:

Professor Esa Räsänen

 • Reservdekanen inom utbildning, Tammerfors tekniska universitet
 • LUMATE-centers ledare

Marianne Jokila

 • Projektledare, Teknologiateollisuus ry

Ilkka Pollari

 • Suomalaisten kemistien seura

Sohvi Sundqvist-Holappa

 • Suomen luokanopettajat ry, styrelsemedlem

Leena Pöntynen

 • Specialsakkunnig, Suomen kuntaliitto

Teijo Koljonen

 • Utbildningsstyrelsen

Sari Veikkolainen

 • HR-expert, YLE

Professor Maija Aksela

 • LUMA-center Finland och Helsingfors universitetets LUMA-centers ledare

Outi Haatainen

 • Projektledare, StarT, LUMA-center Finland

Essi Purhonen

 • Projektledare för den internationella StarT-verksamheten, LUMA-center Finland