StarT-tävlingen

StarT-tävlingarna ordnas inte under läsåret 2022-2023.

StarT-tävlingen är en frivilligt del av StarT. Tävlingen ger dig möjlighet att dela projekt och goda undervisningspraktiker. Dessutom delar vi ut priser för de mest framgångsrika projekten och undervisningapraktiker.

Hur kan man delta?

START-programmet delar lärandets glädje i den internationella gemenskap. Lärandets glädje delas i två serier:

  1. StarT-projektet genomförts av unga och barn. En StarT-inlärningsgemenskap kan bl.a vara en familj, en hobbygrupp, daghemsgrupp, lågstadie- högstadie-, gymnasium- eller yrkesskoleteam. Projektet kan i princip vara nästan vad som helst. De enda kriterierna är att det har anknytning till LUMA-ämnena projektet eller det passar in på något av StarT-teman. 
  2. Goda undervisningspraktiker för genomförande av tvärvetenskapligt projektlärande. God modell är en verksamhetsmodell som känns bra eller en modell för tvärvetenskaplig och fenomenbaserad studiehelhet eller för att genomföra ett StarT-projekt. 

Man kan ansöka till StarTs evenemang, dvs. vetenskapsfestivalerna och StarT-galan genom att berätta om projektet och/eller god undervisningspraktiken man gjort sig.

Kom ihåg att läsa regler för deltagande i StarT

Hur framskrider StarT

  1. Bekanta er med StarTs tidtabell och genomför ert projekt enligt hur det lämpar sig bäst enligt er. StarTs verksamhetsplan lämpar sig bäst under höstterminen eller i början av året.
  2. Vi uppmuntrar er till att arrangera en stor eller liten StarT-dag inom er egen inlärningsgemenskap. Meningen med StarT-dagen är att inom sin inlärningsgemenskap dela med sig av glädjen av att lära sig, också till exempel tillsammans med barnens och de ungas föräldrar. Om inlärningsgemenskapen har genomfört flera projekt så är StarT-dagarna ett bra tillfälle för att välja ut de bästa projekten, som rapporteras som kandidat för StarT-festivalen.
  3. Delta i StarT-festivalerna och StarT-tävlingen genom anmäla projektet via nätformulären. Förutom information om projektet kan du skriva om huruvida ni har genomfört projekten tvärvetenskapligt samt annat som som tangerar genomförandet av StarTs projekt. Juryn bedömer projekten på basis av nätformuläret och bjuder in de bästa teamen att presentera sina projekt på StarT-festivalerna. Vi bjuder även in andra inlärningsgemenskaper som använt en god modell. På StarT-festivalen bedömer juryn bidragen och belönar de bästa projekten.

StarT-Publikomröstning

Kärnan i StartT är att upphälla gemenskap och dela  med varandra. Därför har vi varje år en röstning för att välja säsongens bästa projekt ock goda modeller

Syftemål för den nationella och internationella publikomröstningen är både att dela glädje och idéer och göra det möjligt för alla att delta. Den publikomröstning kommer att hållas på StarTs YouTube-kanal. Nationella Bästa -kandidater och de bästa internationella projekt och goda modeller för den aktuella StarT-säsongen kommer att ingå i omröstningen.

Du kan rösta genom att gilla en video som du tycker är det bästa StarT projektet eller den bästa god modellen. Röstning är en del av bedömningsprocessen.

Belöningsområden

I StarT belönas

  • Stjärnteam bestående av barn och unga som genomfört olika projekt
  • inlärningsgemenskaper som skolor, daghem, hobbygrupper osv. för främjandet av inlärningen
  • mest aktiva kommuner som deltagit i StarT (skolor/hobbygrupper per invånarantal), nationer och StarT-missionärer