StarT-projekt

I projektarbetet får barnen och de unga stå i rampljuset och utnyttja sina egna intressen och kreativitet, då projektet får behandla nästan vad som helst.

Projektets ämne

De enda kraven för projektets ämne är att det

 1. är anknutet till ett eller flera av LUMA-ämnena,
 2. behandlar något av StarTs teman.

StarTs projekt genomförs av barn och ungas stjärnteam. Teamens storlek är inte bestämda på förhand: vissa projekt, exempelvis en vetenskapsteater, kräver en större grupp, medan programmerandet av ett spel kan smidigare göras i en grupp på tre. StarT-projekt kan dock inte utföras ensam. Det är viktigt att projektet är teamets, dvs. barnens och de ungas egna arbete, men de ska förstås stödas och handledas i arbetet.

Det här fungerar! -temat är ett undantag. Där ska gruppen bestå av 3-5 elever och temat är riktat till årskurserna 1-6.

I materialbanken hittar du tips och uppgifter som stöd för projektarbetet.

Projektets form

Endast fantasin begränsar vilken form projektet kan få. Det kan till exempel vara en mindre eller större undersökning, utvecklandet av en rörlig leksak eller ett spel, robotprogrammering, att hitta en lösning till ett praktiskt problem, en vetenskapsteater eller fast en musikal.

I varje projekt ska följande göras:

 1.  Projektets produkt
  Gruppen ska bestämma vad projektarbetet kommer att producera. Produkten kan till exempel vara resultatet av en undersökning, ett spel, ett verk, en leksak, en robot eller en föreställning.
 2.  En visuell framställning av produkten
  Gruppen ska framställa en bild av sin produkt visuellt. Detta kan exempelvis göras som en bildpresentation eller en kort presentationsvideo (max 3 min) där teamets namn också framgår. Observera att en video är ett av kraven för att delta i den nationella serien (läs mer om bedömningen).
 3. Projektdagbok
  Under projektarbetet ska gruppen föra projektdagbok, som kan innehålla text, bilder och video.

Kom med!