StarTs vetenskapsfestivaler

De regionala StarT-festivalerna ordnas mellan mars och maj på olika håll i Finland där de regionala LUMA-centren finns. På festivalerna får stjärnteam och inlärningsgrupper skina och presenterar sitt eget kunnande och dela med sig av glädjen av att lära sig.

På festivalerna delas även ut priser.

Dessutom har varje festival eget program för barn, unga och även för handledare/lärare. Programmen är olika för varje festival och de byggs upp av LUMA-centrens och samarbetspartnernas kraft. Perioden 2016-2017 erbjöds på festivalerna exempelvis workshops där man gjorde roliga kemiprover, byggde robotar och kodade spel. Dessutom fanns det möjlighet att bekanta sig med vetenskapsutställningar (Heureka, Tietomaa) och för handledare och lärare ordnades pedagogiska kaffeserveringar.

Tidsplanen för de regionala festivalerna våren 2018

22.3. Kajanaland och Norra Österbotten (Uleåborg)
27.3. Birkaland (Tammerfors)
10.4. Mellersta Finland (Jyväskylä)
11.4. Österbotten och Mellersta Österbotten (Vasa)
17.4. Lappland (Rovaniemi)
19.4. Södra Karelen, Södra Savolax & Kymmenedalen (Villmanstrand)
20.4. Nyland (Esbo, Otnäs)
23.4. Sydvästra Finland (Åbo-Stockholm) som en del av ett SciCruise-evenemang
4.5. Nyland (Raseborg) (svenskspråkigt)
14.5. Egentliga Tavastland & Päijänne-Tavastland (Lahtis)
18.5. Norra Karelen & Norra Savolax (Joensuu) i samband med SciFest

Till StarT-festivalerna kan man anmäla sig genom att berätta om sitt projekt eller redogöra för god praxis. Ansökningstiden för perioden 2017-2018 tog slut 18.2.2018.