StarTs vetenskapsfestivaler

De regionala StarT-festivalerna ordnas mellan mars och maj på olika håll i Finland där de regionala LUMA-centren finns. På festivalerna får stjärnteam och inlärningsgrupper skina och presenterar sitt eget kunnande och dela med sig av glädjen av att lära sig.

På festivalerna delas även ut priser.

Dessutom har varje festival eget program för barn, unga och även för handledare/lärare. Programmen är olika för varje festival och de byggs upp av LUMA-centrens och samarbetspartnernas kraft. Perioden 2018-2019 erbjöds på festivalerna exempelvis workshops där man gjorde roliga kemiprover, byggde robotar och kodade spel. Dessutom fanns det möjlighet att bekanta sig med vetenskapsutställningar (Tietomaa) och för handledare och lärare ordnades pedagogiska kaffeserveringar.

Tidsplanen för de regionala festivalerna våren 2020

13.3. Karleby
24.3. Jyväskylä
2.–3.4. Uleåborg
7.–8.4. Tammerfors
14.–15.4. Åbo-Stockholm (som en del av ett SciCruise-evenemang)
16.4. Villmanstrand
21.4. Lahtis
22.4. Vasa
23.4. Joensuu
27.–28.4. Esbo
13.5. Rovaniemi

Till StarT-festivalerna kan man anmäla sig genom att berätta om sitt projekt eller redogöra för god praxis. Ansökningstiden för perioden 2019-2020 tar slut 14.2.2020.