StarTs samarbetspartners

StarT-projektets motto är Tillsammans! Vi har redan fått med många samarbetspartners som vill ge sitt stöd till framtidens skapare: barnen och ungdomarna.

Nätverket LUMA-center Finland söker ännu sponsorer som en gåva till det 100-åriga Finland – till StarT-projektet som stöder barns och ungdomars kollaborativa, mångvetenskapliga och fenomenbaserade lärande. Även donationer är välkomna.

Samarbetsföretagens synlighet och påverkningsmöjligheter täcker genom StarT hela Finland. Därtill har StarT stor internationell synlighet. Varje sponsoreringsnivå har egna samarbetsmöjligheter. Ju större bidrag från företaget, desto större synlighet.

 

Följande partners hander över signatur stipendium till förtjänstfulla team och inlärningsgemenskaper:

 

 

      

   

    

        

 

Samarbetspartners hittills