Anmäl dig som en StarT-inlärningsgrupp

En StarT-inlärningsgrupp kan bl.a vara en familj, en hobbygrupp, daghemsgrupp, lågstadie- högstadie-, gymnasium- eller yrkesskoleteam!

Man kan delta i StarTs evenemang, dvs. vetenskapsfestivalerna och StarT-galan genom att berätta om projektet man genomfört och/eller genom att redogöra för den goda praxis man använt sig av.

Regler för deltagande i StarT 2018-2019

Förhandsanmäl dig till StarT

Förhandsanmäl dig här!

Genom att förhandsanmäla er kan ni få tilläggsstöd bl.a. från StarT-missionärerna. De ger er värdefull hjälp med projektarbetet. Det kan till exempel vara praktisk hjälp med att utföra projektarbetet, att ordna ett besök någonstans eller bara extra hjälp vid sidan om läraren.

Genom att meddela oss den preliminära tidpunkten och området för projektet  kan vi även erbjuda er bättre stöd under det inkommande läsåret.

Anmälan tas emot till slutet av november. Förhandsanmälningen är frivillig, men de som har förhandsanmält sig har möjlighet till stöd av oss och våra samarbetspartners.