Anmäl dig som StarT-missionär

Som frivillig StarT-missionär kan alla intresserade fungera, såväl enskilda personer som olika föreningar och företag.
Missionärerna ger värdefull hjälp, stöd och information för barnen och de unga som arbetar med StarTs projektarbeten.

Så här kan StarT-missionärerna ge stöd:
1)  Stöd och information med projektarbeten i skolor, daghem och hobbygrupper
2) en föreläsning eller en workshop
3) praktisk hjälp med att organisera StarT-dagar, t.ex. erbjuda utrymme, extra hjälp med arbetet
4)  att erbjuda ett besökstillfälle till ett företag vars verksamhet är anknutet till projektet

Varje missionär bestämmer själv hur mycket och hurudant stöd de vill erbjuda – allt stöd är viktigt och även ett enda besökstillfälle är mycket!

Till de StarT-missionärer som anmält sig ges tilläggsinformation om att vara StarT-missionär och allmänt om StarT, och alla kan enligt sin egen tidtabell bekanta sig med materialet. Missionärernas kontaktinformationer delas ut till de inlärningsgrupper som anmält sig inför StarT-perioden. Dessutom kan regionala LUMA-centren vara i kontakt med missionärerna och komma överens om stöd vid regionala festivaler eller olika workshops eller t.ex. med att ge nätundervisning.

Hur vill du stöda framtidens aktörer?
Anmäl dig som StarT-missionär!