Anmäl dig som StarT-missionär

Som frivilliga StarT-missionärer kan alla frivilliga agera, enskilda personer, olika föreningar och olika företag.
Missionärerna ger värdefull hjälp, stöd och information för de som arbetar med StarTs projektarbeten med barn och unga. Stödet kan vara att i praktiken hjälpa med att genomföra projekt, att organisera ett besök till ett företag som är essentiell för projektet, expertföreläsning, workshop eller ett extrapar händer för läraren.

Så här kan StarT-missionärerna ge stöd:
1)  Stöd och information med projektarbeten i skolor, daghem och hobbygrupper
2) en föreläsning eller en workshop
3) hjälp med att organisera hobbygruppernas StarT-dagar, erbjuda utrymme, extra hjälp med arbetet

4)  att erbjuda ett besökstillfälle till ett företag vars verksamhet som länkar sig till projektet

Varje missionär bestämmer själv hur mycket och hurudan stöd de vill erbjuda – all stöd är viktig och även ett ända besökstillfälle är mycket!

Till de StarT-missionär som anmält sig ges tilläggsinformation om att vara StarT-missionär och även om StarT, och alla kan enligt sin egen tidtabell lära känna sig materialet. Missionärernas kontaktinformationer delas ut till olika hobbygrupper som anmält sig till StarT-säsongen. Dessutom kan regionala LUMA-centren vara i kontakt med missonärerna och komma överens om stöd vid regionala festivaler eller olika workshops eller t.ex. med att ge nätskolning.

Hur vill du stöda framtidens aktörer?
Anmäl dig med som StarT-missionär för säsongen 2017-2018 senaste 31.10.2017

Länk till anmälningsformuläret