Anmäl dig som StarT-sponsor!

LUMA-centret Finland-nätverket söker sponsorer som gåva för det 100-åriga Finland – för att stöda barn och unga genom det sammanbindande, tvärvetenskapliga och fenomenbaserade inlärningsätt som StarT-projektet står för. Även donationer är välkomna.

Projektarbetandet är enligt studier ett bra sätt att genomföra en sammanbindande inlärning, tvärvetenskapligt och som baserar sig på olika fenomen. Förutom skolor och daghem så uppmuntrar StarT även hobbygrupper och familjer till projektarbete. Vi vill ge den synlighet som barnens projektresultat och läroanstalternas bra modeller förtjänar: StarT förser Finland med en egen “science fair”- tävlingsserie, där kreativa och innovativa idéer presenteras och belönas.

De samarbetande företagen kommer att få synlighet och påverkningsmöjligheter i hela Finland genom StarT. Dessutom har StarT en mycket stark synlighet även internationellt. Varje sponsornivå har sina egna samarbetsmöjligheter. Ju mer företaget bidrar med, desto större synlighet får det.

Vi behöver sponsorstöd till bl.a dessa delområden:

  • För att producera inspirerande stödmaterial
  • Titelstipendier för barn och unga
  • Arrangemanget av regionala StarT-festivaler
  • Arrangemanget av en nationell StarT-gala
  • Resestöd till barnen och de unga till festivalerna och galan

Kontaktuppgifter för sponsor- och samarbetsärenden:

Projektets chef

LUMA-centret Finlands ledare, professor, FD Maija Aksela
Helsingfors universitet / LUMA-center Finland
info@start.luma.fi
tel. 02941 50516 / 050 514 1450

Projektledare

FM Outi Haatainen
Helsingfors universitet / LUMA-center Finland
info@start.luma.fi
tel. 02941 50169 / 050 448 9508