Anmäl dig som StarT-sponsor!

LUMA-centret Finland-nätverket söker sponsorer som gåva för den 100-åriga Finland – för att stöda barnens och ungdomars samhällelig, tvärvetenskaplig och fenomenal lärning som StarT-projektet stöder. Även donationer tas emot.

Projektarbetandet är enligt studier ett bra sätt att genomföra samhällelig inlärning, tvärvetenskapligt och fenomenalt. Utöver att uppmuntra skolor och daghem så uppmuntrar StarT även hobbygruppers projektinlärning och familjer. Vi vill ha mer synlighet för barnens och ungas projektarbeten som även för läroanstaltsnivåernas bra modeller: StarT inför i Finland en egen “science fair”- evenemangserie, var man belönar och presenterar innovativa skapelser.

Företagen som samverkar kommer att ses samt deras inflytande via StarT i hela Finland. Dessutom har StarT en mycket stark synlighet även internationellt. Varje sponsornivå har sina egna samarbetsmöjligheter. Desto större bidrag företaget bidrar med, desto större synlighet.

Vi behöver sponsorbidrag till bl.a dessa delområden:

  • För att producera inspirerande stödmateria
  • Till pris som barnens och ungas titelstipendiumer
  • För att arrangera regionala StarT-festivaler
  • För att arrangera en nationell StarT-gala
  • För att transportera barn och unga till festivalerna och galan

Kontaktuppgifter för sponsor- och samarbetsärenden:

Projektledare

LUMA-centret Finlands ledare, professor, FT Maija Aksela
Helsingin yliopisto / LUMA-centret Finland
info@start.luma.fi
tel. 02941 50516 / 050 514 1450

Projektledare för projektet

FM Outi Haatainen
Helsingin yliopisto / LUMA-centret Finland
info@start.luma.fi
tel. 02941 50169 / 050 448 9508