StarTs bästa projekt 2018

StarT jury valde de 10 mest innovativa kandidaterna från båda serierna: International LUMA StarT Award 2018 och International LUMA Start Education Award.  Kandidaterna valdes ut från de över 500 teamen från de 20 olika länder som har anmält sig till StarT. De tre bästa från båda serierna belönades under Start-galan i Tammerfors 5.6.2018.

De tre bästa stjärnteamen belönas med International LUMA StarT Award 2018 för innovativa projektarbeten inom vetenskap, matematik och teknologi. International LUMA StarT Education Award 2018 går till de tre bästa teamen som innovativt har utfört ett gemenskapligt arbete och delat med sig inlärningens glädje inom StarT.

 

Vinnaren av International LUMA StarT Award 2018

Baret_care, Nigde Aksemseddin Science and Art Center, Turkiet.
I det här projektet designade och förbättrade en grupp studerande en hjälm för gruvarbetare. Hjälmen mäter temperaturen, fuktigheten och gasinnehållet i luften, varnar vid farliga nivåer, skickar platsdata till ett centralsystem och kontaktar ett nödnummer vid behov.
Projektdagbok

EcoChange, Agrupamento de escolas de Alcanena, Alcanena, Portugal.
Studerandena skapade en förening för att öka medvetenheten om miljöproblem, energikällor och energieffektivitet i en stad med mycket läderproduktion. Aktiviteterna binder samman de olika inlärningsmiljöerna, ända från lågstadiet till gymnasiet.
Projektdagbok

Detta projekt introducerade livet under stenåldern i vintertid för barnen på ett daghem. I aktiviteterna fanns bl.a. klädsel, konst, att skriva, filmskapande, verktygsproduktion och ett besök till Uleåborgs universitet. Projektet är en del av ett längre 3 års projekt som går ut på att studera en gammal plats i närheten som är från stenåldern.
Projektdagbok

De andra kandidaterna

Automatic parking robot plan, Grab group vs Shovel group, Suzhou, China.
Med inspiration från kloautomaten och gaffeltrucken designade grupperna varsin parkeringsrobot för leksaksbilar. Men vilken fungerade?
Projektdagbok


#biopolku, Äänekosken lukio, Finland.
I samband med en kurs i bioekonomi besökte studerandena olika företag och anläggningar för undervisning samt gjorde laborationer. De förberedde och höll även en presentation på engelska för en internationell grupp och skapade en mysteriestig för andra studerande, där en ledtråd leder till nästa punkt.
Projektdagbok

Lemna grinder, Waste Busters, Kocaeli, Turkiet.
Huvudmålet var att göra någonting åt föroreningen i våtmarken. Eftersom växten Lemna minor absorberar vattenföroreningar användes den för att designa en vattenreningsmaskin.
Project diary

Programmera ditt eget spel, Jyväskylän normaalikoulun alakoulu, Finland.
Eleverna designade och programmerade sina egna inlärningsspel som sedan presenterades på universitetet under ett nationellt symposium och på skolans egna StarT-gala.
Projektdagbok (på finska)

The galaxy, Curious astronauts, Şırnak, Turkiet.
I det här projektet skapades en tredimensionell modell av rymden i ett mörkt rum.
Projektdagbok

Tom Yum, National science and technology development agency, Kindergarten school of Thammasat University, Thailand.
Eleverna undersökte Thailands nationalrätt. Temana i undersökningen var konst, matlagning, matematik och utflykter.
Projektdagbok

UV alarm, Clube Ciência Viva ESDMII Braga, Portugal.
Målet i detta projekt var att konstruera en bärbar prototyp som kan larma mänskor om en hög nivå UV-strålning.
Projektdagbok

 

Vinnaren av International LUMA StarT Education Award

Innovation for Creativity Development Association, Suraaya Ayyad, Jordan

Huvudmålet är att skapa en kultur av vetenskaplig och teknologisk inlärning, forskning och innovativitet bland barn och unga vilket utvecklar färdigheter som problemlösning, kritiskt tänkande och kommunikation. Projektet inkluderar exempelvis nationell science fair och relaterad lärarfortbildning, klubbar och övningar för olika åldersgrupper, samt utflykter för familjer.

MEF Middle School, Simge Sohtorik, Turkey

Projektets utgångspunkt var koncepten förhållande och proportion. Eleverna skapade produkter som innehöll gyllene snittet och bestämde ett pris för dem. Produkterna såldes sedan och inkomsterna donerades till en institution som valdes av eleverna.

 

Preschool group Puuhiset Satulaiva, Kirsi Rehunen, Finland

In this project, research is approached from a viewpoint that to children seems familiar and non-threatening – fairytales. First, preschoolers and their parents familiarized themselves with what a researcher needs. During the project, children worked on the topic in groups and then presented their project to each other and parents. The group has also been visited by scientists, and there is a science club for those most interested.

 

De andra kandidaterna

Junior Karasin University; ”Club 2×2″ from Children and Youth Center for Creative Activities, Halyna Hodovana, Ukraina

I det här projektet var barnens fritidsaktiviteter och deras föräldrar inblandade. Aktiviteterna inkluderade turneringar där barnen löste problem tillsammans med föräldrarna, vetenskapliga picknickar där barnen presenterade sina ämnen, besök till ett undervisningscenter för vetenskap samt matematiska spel.

 

Kulosaaren Yhteiskoulu, Hanna Huhtakallio, Finland

Första årets studerande i det här gymnasium bekantade sig med vetenskaplig forskning genom att undersöka ett fenomen de själva valt i samband med kurserna i kemi, biologi och fysik. Projektet presenterades på ett science fair-tillfälle där även undersökningsgrupper från andra skolor deltog.

MTA-SZTE Science Education Research Group and Arany János Primary School Szeged, Erzsébet Korom, Ungern

Undersökningsgruppen och skolarn organiserade en fortbildningsworkshop för att kombinera resultaten från undersökningarna och undervisningsmetoderna i vetenskapsundervisningen i skolan. Workshopen har varit en plattform för ett professionellt förhållande mellan undersökningsteamet och dess partners.

 

S.O.S Project Schools, Nilgün Erentay, Turkiet

S.O.S. (Save Our Species) är ett frivilligbaserat projekt med alla från daghem till gymnasiet som målgrupp. I projektet undersöker man utrotningshotade djur och deras habitationer i våtmarken, med målet att förbättra deras förhållanden. Aktiviteterna inkluderar fältbesök, mätningar av vattenkvaliteten, analys av data och byggandet av miniatyrekosystem. De deltagande skolorna samarbetar med varandra, kommuner, organisationer och universitet i området. Eleverna skapar även dokumentärer, vetenskapliga konstruktioner och experientella projekt, posters och tom. konst, pjäser, berättelser, sånger och utställningar.

 

Team Chimera, Richard Spencer, Storbritannien

Gruppen tog en vetenskaplig artikel om faderskap och (med hjälp av en forskare) gjorde den till en pjäs som sedan filmatiserades. Projektet kombinerade färdigheter från vetenskap, engelska, drama och studier i media.

 

Ylämyllyn koulu, Pekka Tarva, Finland

I det här projektet designade, programmerade och byggde ett automatiserat system, en maskin eller en robot av lego och andra material, och skapade ett fotoalbum samt gjorde en video. Gruppen besökte även ett lokalt teknologiföretag.

1B NMS Stromstraße, Katharina Rettenmoser, Österrike

I projektet “How to live a healthy life?” undersökte en grupp människans kropp, speciellt matsmältningssystemet. Projektet inkluderade exempelvis att tillsammans äta en hälsosam frukost, baka, plantera örter, göra skogsutflykter, plantera träd delta i workshops om djur, göra ett dansprojekt, delta i ett löpningsevenemang och öva olika sporter.

Grattis till alla nominerade och tack till alla som har deltagit i StarT 2017-2018!


Välkommen till StarT igen nästa år!