I StarTs Finlands flagga-utmaning för Finland 100 jubileumsåret genomfördes både världens största och minsta Finlands flagga.

StarT och LUMA-centret Finland har utmanat alla finländare att tillsammans genomföra den största Finländska flaggan som en del av Finland 100 jubileumsårets program. I utmaningen har man haft möjlighet att delta i på två olika sätt: att sända in en video eller en bild av den mest innovativa flaggan eller den största Finlands flaggan.

Flaggor har genomförts runt hela Finland under hela året och de frånstöter Finland-anda och dessutom glädje och mod att kasta in sig för att fira våran gemensamma fosterland. De mest förtjänta bilderna och videon om flaggorna fick var och en skicka till sina vänner och bekanta som en självständighetsdags hälsning.

Tillsammans den största Finlands flagga-utmaningen kastades ut till kommuner och kommuninvånare. Flaggor genomfördes i egna evenemang och som en del av annat program som genomfördes i kommuner och skolor för Finland 100-evenemang. Som representanter för kommuner och arrangörer av flaggorna fanns det både skolor och studerandeföreningar.

Den största flaggan genomfördes av Kumo stad (se flaggvideon). Flaggan genomfördes som avslutning på kvällsfesten till slut av en beöksdagen 5.7 av Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Pitkis. Flaggan i frågan om nyhetsfördes då redan som världsrekord (länk till nyheten på finska). De vitklädda lägerdeltagarna tog emellan sig de blåklädda föräldrarna och Kumobor. Den 22 x 36 m störa flaggan bestod av 2372 människor.

Bäst användes modern teknologi i Jyväskyläs stösrta flagga kommunutmaningen som genomfördes av Jyväskylä kommun (se videon). Båda kommunerna prisges av LUMA-centret Finland med en gratis veso-skolning om fenomenbaserad pch enande inlärning i kommunens egna skolor.

I den mest innovativa flaggtävlingen har det både användts modern och mindre modern teknologi, och vilket som helst material, som till exempel att röra på sig, dans och att sjunga. Som den mest innovativa flaggan, den minsta Finländska flaggan (se videon), prisgavs Aalto-universitetets forskningsgrupp som leds av professor Ilkka Tiittonen. I bilden av flaggan är 2µm en femtedel av en millimeter. Så det vill säga att flaggan är ca. en hundradel av en millimeter.

StarT är en funktionsmodell som LUMA-centret Finland-nätverket organiserar, vars målsättning är att inspirera och stöda barn och ungas hobbyn och de nya läroplanen inom naturvetenskap, matematik och teknologi och dessutom att föra vidare de omfattande inlärningshelheternas förverkligande från den tidigare stadien till andra stadiet.
Finlands flagga-utmaningen är en del av den officiella Finland 100 -jubileumsårets program.