StarTs teman

Teman

StarTs femsrjärniga program är: Vetenskap-Teknologi-Konst-Arbetsliv-Framtid. Det finns sju teman i programmet:

1) Matematiken omkring oss
2) Naturen och miljön
3) Välbefinnande och hälsa
4) Stjärnor och rymden
5) Hem, kultur och internationalitet
6) Det här fungerar
7) Teknologin omkring oss

Projekternas teman kan väljas fritt – det enda kravet är att det skall finnas ett samband till LUMA-ämnen och att temat har samband till teman ovanför.

Projektarbetet kan till exempel vara en mindre eller större undersökning, utveckla en rörande leksak, göra ett spel, robotprogrammering, att utveckla en lösning till en praktiskt utmaning, en teaterföreställning baserad på vetenskap eller en musikal.