Teman

StarT stjärnans fem uddar består av: Vetenskap-Teknologi-Konst-Arbetsliv-Framtid.

Fyra teman har valts för 2019-2020:

  1. Hållbar utveckling (bl.a. klimatförändring och cirkulär ekonomi)
  2. Matematiken omkring oss (bl.a. statistik och konst)
  3. Teknologin omkring oss (bl.a. Den fungerar!, artificiell intelligens, robotik)
  4. Min LUMA

Projektens ämnen får väljas fritt – det enda kravet är att det ska finnas en anknytning till LUMA-ämnen (d.v.s. naturvetenskaper, matematik, teknik) och att ämnet behandlar ett av de givna teman.

Exempel på StarT-projekt är:

en mindre eller större undersökning konstruerande av en rörlig leksak eller ett spel, programmering av robotar, utvecklandet av en lösning till ett vardagligt problem, en naturvetenskaplig teaterföreställning eller t.o.m. en musikal.

I materialbanken hittar ni flera idéer och tips.