Teman

StarTs femstjärniga program är: Vetenskap-Teknologi-Konst-Arbetsliv-Framtid. I programmet för 2018-2019 har 7 teman valts:

1) Matematiken omkring oss
2) Naturen och miljön
3) Välbefinnande och hälsa
4) Stjärnor och rymden
5) Hem, kultur och internationalitet
6) Det här fungerar
7) Teknologin omkring oss

Projektets ämne kan väljas fritt – det enda kravet är att det ska finnas en anknytning till LUMA-ämnen och att ämnet behandlar ett av de givna temana.

Projektarbetet kan till exempel vara en mindre eller större undersökning, utveckla en rörande leksak, göra ett spel, robotprogrammering, att utveckla en lösning till en praktiskt utmaning, en teaterföreställning baserad på vetenskap eller fast en musikal.

I materialbanken hittar ni idéer och tips för allting från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildning till alla teman.