Tietosuojakäytäntömme

Tältä sivulta voit lukea tarkemmin kuinka käsittelemme henkilötietoja StarT-ohjelman parissa (Lue lisää EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta).

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

StarT-ohjelmaa järjestää LUMA-keskus Suomi -verkosto. Tietojen käsittelystä vastuussa oleva taho on Helsingin yliopisto LUMA-keskus Suomi -verkoston hallinnosta vastavaana. LUMA-keskus Suomi verkoston yliopistot ovat rekisterinpitäjiä omalle keräämälleen tiedolle.

Helsingin yliopisto
PL3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911 (vaihde)

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:
StarT projektipäällikkö Outi Haatainen
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
info@start.luma.fi

Tietosuojavastaava:
Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden lähettämällä sähköpostia: tietosuoja@helsinki.fi

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme seuraavia henkilötietoja StarT-toimintaan osallistuvilta: 

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Osallistujan itsensä toimittamat kuvat ja videot
 • Osallistujan itsensä ilmoittamat muut tiedot

Henkilötietojen käsittelyssä ei käsitellä arkaluontoisia tietoja.

Miten henkilötietoja käsitellään ja mihin käsittely perustuu?

Henkilötietoja käsitellään StarT-ohjelman toteuttamisen sekä siihen osallistumisen mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste on rekisteröidyn suostumus.  Tietoja käsitellään mm:

 • Ohjelmaan (festivaalit ja/tai kilpailu) osallistuvien arviointiin 
 • ohjelman aikaiseen yhteydenpitoon, viestintään ja tiedottamiseen
 • ohjelman puitteissa koulutustarkoituksiin

Lisäksi henkilötietoja saatetaan käsitellä osana StarT-ohjelman parissa tehtävää tieteellistä tutkimusta. Ohjelmassa kerättyä tutkimusaineistoa käsitellään yliopistossa luottamuksellisesti ja siten, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa tutkimusraporteista. Yliopistossa toteutettava tieteellinen tutkimus on yleisen edun mukaista, koska sillä pyritään kehittämään opettajankoulutusta, oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä. 

Mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten henkilötietoja säilytetään?

Henkilötiedot kerätään ohjelmaan ilmoittautuneilta osallistujilta itseltään verkkolomakkeilla. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna tähän käyttötarkoitukseen tarkoitetussa palvelussa.

StarT-ohjelma järjestetään kausittain (elokuusta kesäkuuhun). Säilytämme jokaisen StarT-kauteen osallistuneen henkilötietoja kauden päättävän vuoden loppuun saakka. Kauden parhaimpien projektitöiden sekä käytänteiden osalta henkilötietoja säilytetään pidempään StarT-ohjelmaan liittyvän tukitoiminnan mahdollistamiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta.

Tietojen siirto tai luovuttaminen Helsingin yliopiston ulkopuolelle

Henkilötietoja jaetaan LUMA-keskus Suomi verkoston sisällä. Stipendiensaajien sekä muiden palkintojen saajien osalta jaamme henkilötietoja tarpeen mukaan myös stipendejä ja palkintoja antaville yhteistyökumppaneillemme.

Rekisteritietoja voidaan siirtää EU/ETA-maiden ulkopuolelle, mikäli osallistuja(t) on palkittu StarT-ohjelman kansallisena parhaana ja valitaan edustamaan Suomea yhteistyötahojen järjestämiin kansainvälisiin kilpailuihin.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus, jos tietoja on siirretty toiselle rekisterinpitäjälle
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyn oikeuksista ei aiota poiketa. Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyviin oikeuksiisi, otathan yhteyttä tämän sivun alussa mainittuun yhteyshenkilöön. 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi