StarTiin voi osallistua jokainen

StarTiin voi osallistua niin oppimisyhteisöt, asiantuntijat, opiskelijat kuin yritykset – jokainen itselleen soveltuvassa roolissa joko projekteja toteuttamassa, opetuskäytänteitä jakamalla tai oppimisyhteisöjen  ja lasten ja nuorten tekemistä tukemassa esimerkiksi asiantuntijana.

Monia toimintamuotoja

1. Oppimisyhteisöille (koulut, päiväkodit, harrasteryhmät)

StarT tarjoaa yhteisöllisen projektioppimiseen perustuvan ohjelman, jonka tukemana voi toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä teemakursseja kouluissa ja muissa oppimisyhteisöissä. Sen lisäksi, että tuemme ja palkitsemme lapsia ja nuoria projektien toteuttamisessa, kannustamme opettajia ja kasvattajia myös jakamaan hyviä opetuskäytänteitään.

Hyvällä opetuskäytänteellä kansainväliseen StarT-kilpailuun mukaan ilmoittautuneiden joukosta valitaan Suomen edustajat  eurooppalaiseen Science on Stage Festival 2019 -tapahtumaan (Portugal, 10-11/2019).

Kaksi sarjaa:

  • Lasten ja nuorten tiimien oppimisprojektit
  • Oppimisyhteisöjen hyvät opetuskäytänteet

Toimintaa järjestetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti

  • Kansallinen StarT-ohjelma
  • Kansainvälinen StarT-kilpailu

2. StarT – kerhoja lapsille, nuorille ja koko perheille

StarTin parissa on toteutettu erilaisia alueellisia ja kansallisia kerhoja mm. professoriliiton kanssa yhteistyössä. Verkkosivuilla on kaikkien hyödynnettävissä StarT GoEdu! -virtuaalikerhon materiaalit ja tehtävät. Uusista mahdollisuuksista tiedotetaan uutisissa sekä somekanavilla.

3. StarT-lähettilästoiminta vapaaehtoisille aikuisille

StarT-lähettiläät levittävät iloa ja antavat konkreettista tukea. Lähettiläinä voivat toimia kaikki kiinnostuneet  (esim. opiskelijat, tulevat opettajat, eläkeläiset, työttömät….).  Heille on tarjolla myös vapaaehtoista verkkokoulutusta, joka toimii eräänlaisena StarT-lähettiläs ajokortti. Opiskelijoiden kannattaa kysyä myös mahdollisuudesta sisällyttää ajokortti opintoihinsa esim opintopisteitä tai osasuorituksena kurssiin.  Lisätietoa lähettilästoiminnasta löytyy täältä tai kysy: info@start.luma.