Sisällysluettelo: 

 1. Yleiset periaatteet 
 2. Opetuskäytänteet
 3. Lasten, nuorten ja aikuisten opiskelijoiden projektityöt

1. Yleiset periaatteet 

Kilpailuun osallistutaan verkkolomakkeella, jonka voi täyttää joko englanniksi tai lomakkeen kielellä, ellei erikseen ole muuta pyydetty (huom. sarjakohtaiset säännöt alta). Lomakkeen kielivaihtoehdot: englanti, fäärin kieli, islanti, ruotsi ja suomi.  

Kilpailuun osallistutaan oppimisyhteisönä, jota edustaa aikuinen yhteyshenkilö. Oppimisyhteisö voi olla esimerkiksi päiväkoti, peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tai yksittäinenkin opetusryhmä, luokka, kerhoryhmä tai kurssi, myös vapaan sivistystoimen puolelta. 

Kilpailun teema on ilmastonmuutos. 

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 

 1. Lasten, nuorten ja aikuisten opiskelijoiden tiimityönä toteuttamat projektityöt 
 2. Opettajien ja kasvattajien hyvät opetuskäytänteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin 

Osallistua voi joko jompaankumpaan sarjoista tai kumpaankin. Yleisten osallistumissääntöjen lisäksi sarjoihin on määritelty sarjakohtaisia osallistumissääntöjä.  

Kilpailutyöt arvioidaan kokonaisuudessaan lomakkeelle määräaikaan ilmoitettujen tietojen perusteella.  

Yhteyshenkilön tulee varmistaa, että… 

 • ilmoitetut tiedot ovat oikein 
 • jaetut linkit ovat toimivia (linkitettyjen materiaalien tulee olla käytettävissä vähintään 30.6.2022 saakka) 
 • tiedot ja materiaalit eivät sisällä tekijänoikeuksia tai muita asetuksia/lakeja rikkovia aineistoja 
 • materiaalit (erityisesti kuvat ja videot) on julkaistu tai saa julkaista CC-BY-SA -lisenssillä

Mikäli käy ilmi, että oppimisyhteisö ei ole noudattanut sääntöjä, voi seurauksena olla hylkääminen kilpailusta. Tämä tehdään vain, jos tilannetta ei voi korjata tai muuten ratkaista. 

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet: 

Kilpailuun mukaan ilmoitettujen projektitöiden sekä käytänteiden omistusoikeudet ja tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille. Kilpailun järjestäjät (Opetus- ja kulttuuriministeriö ja LUMA-keskus Suomi -verkosto) saavat ilmoitettuihin projektitöihin, käytänteisiin sekä näiden materiaaleihin ei-yksinomaisen käyttöoikeuden rajoittamattoman ajan. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää, kopioida ja tehdä tai teettää muutoksia vastikkeetta sekä julkaista ne haluamallaan tavalla. 

2. Hyvät opetuskäytänteet 

Kilpailuun voi osallistua vain yhdellä opetuskäytänteellä per oppimisyhteisö. Hyvä opetuskäytänne on oppimisyhteisön/opettajan kuvailema ja hyväksi kokema toimintamalli, työohje tai idea monialaisten ja ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien, teemaopintojen tai projektien toteuttamiseen ilmastonmuutosteemasta. 

Opetuskäytänteellä osallistuvien on huomioitava yleisten osallistumissääntöjen lisäksi seuraavat säännöt:  

 • Käytänteestä on toimitettava englanninkielinen kirjallinen kuvaus (max 5000 merkkiä) 
 • Käytänteestä on toimitettava esittelyvideo: 
  • enimmäispituus 3 minuuttia 
  • videon voi halutessaan tehdä omalla äidinkielellään, mutta tekstitys tulee olla vähintään englanniksi 
 • Muut mahdolliset lisämateriaalit (tuntisuunnitelmat ym) voi toimittaa omalla äidinkielellään 
 • Osallistua voi uudella tai useita vuosia käytössä olleella hyvällä käytänteellä 
 • Kilpailuun on mahdollista osallistua opetuskäytänteellä, jossa on tehty yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä. Kilpailuun mukaan ilmoittautuessa on itse valittava omaan käytänteeseen parhaiten sopiva arviointikategoria: 
  • Varhaiskasvatus  
  • Esiopetus ja alakoulu  
  • Yläkoulu  
  • Toinen aste  
  • Korkeakoulu  
  • Vapaa sivistystoimi 

3. Lasten ja nuorten oppimisprojektit 

Projektitöissä on kyse lasten, nuorten ja aikuisten (korkeakouluopiskelijoiden) tiimityönä toteuttamasta ilmastonmuutosaiheista projektityöstä, jossa korostuu tekijöiden toimijuus, osaaminen sekä ideat.

Projektityöllä osallistuvien on huomioitava yleisten osallistumissääntöjen lisäksi seuraavat säännöt:  

 • Projektin tulee olla tiimityö (tekijöinä vähintään 2 henkilöä, ei ylärajaa) 
 • Projektin ei tarvitse olla valmis, idea tai suunnitelma riittää.
 • Kyseessä on lasten ja nuorten tai aikuisten opiskelijoiden tekemä ja kilpailuun mukaan ilmoittama projektityö, toki ikätaso huomioiden opettajien/ohjaajien ohjaus ja tuki on sallittu.
 • Oppimisyhteisö voi ilmoittaa kilpailuun yhden tai useamman projektin ja tiimin, mutta yksittäinen projektitiimin jäsen voi olla mukana vain yhdessä projektissa. 
 • Projektista on toimitettava (vapaamuotoinen) päiväkirja: 
  • Kilpailun järjestäjille ja tuomaristolle on mahdollistettava päiväkirjan koko sisällön tarkastelu 
  • Päiväkirjan saa tehdä omalla äidinkielellään, mutta siitä on toimitettava englanninkielellä tiivistelmä arviointia varten 
 • Projektista on toimitettava esittelyvideo: 
  • Videon enimmäispituus on 3 minuuttia  
  • Videon voi halutessaan tehdä omalla äidinkielellään, mutta tekstitys tulee olla vähintään englanniksi 
 • Projekti sisältää (vapaamuotoisen) luomuksen