Verkkokurssit ilmiölähtöisen ja monialaisen projektioppimisen toteuttamiseen

Osana StarT-toimintaa tarjoamme opettajille tueksi verkkokoulutusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti syksystä 2018 alkaen. Kurssit on suunniteltu niin, että ne tukevat opettajia eri luokka-asteilla, varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Tiedon ja teorian lisäksi kurssi tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen sekä paljon konkreettisia vinkkejä ja materiaaleja opetustyöhön.

Kurssit syksyllä 2019:

 • Projektit oppimisen polkimena (ilmoittaudu nyt, yhteiskurssi juuri alkanut!)
 • Introduction to project based learning through StarT
 • Project based learning and the theory behind it – create your own project! (loka-marraskuussa)

Verkkokurssit toteutetaan Helsingin yliopiston MOOC-kurssialustalla. Kurssille kirjautumiseen vaaditaan tunnukset. Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia voit luoda sellaiset itsellesi (Lisäohjeita kurssille kirjautumiseen).

Projektit opetuksen polkimena -verkkokurssi

LUMA-keskus Suomen ylläpitämä kurssi tarjoaa tukea ilmiölähtöisen ja eheyttävän opetuksen toteuttamiseen projektioppimisen keinoin.

Maksuton suomenkielinen verkkokurssi (linkki kurssialustalle), jonka voit suorittaa kahdella tavalla:

 1. Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi
  Tämän 1 op (n. 27 tunnin) laajuisen kurssin voit suorittaa verkkoalustalla täysin oman aikataulun mukaan.
  Kurssisuoritetus koostuu kokonaisuudessaan verkkokurssialustan materiaaleista sekä ymmärtämistä osoittavista testeistä.
  Kurssi on auki 2.9.2019-31.5.2020 ja voit kirjautua kurssille vaikka heti!
 2. Vertaistukea tarjoava ajoitettu kurssikokonaisuus
  Tämä  kokonaisuudessaan 2 op laajuinen kurssi sisältää edellä kuvatun itsenäisesti suoritettavan verkkokurssin sisällön lisäksi harjoitustyön joko matematiikkaan tai luonnontieteisiin.
  Yhteisöllinen kurssi matematiikassa alkaa kurssin auettua 2.9.2019. Luonnontieteiden osalta käytännönharjoitus alkaa 28.10.2019.   

KIRJAUDU KURSSILLE

Kansainväliset ja englanninkieliset kurssit:

 1. Introduction to project based learning through StarT
  StarTin maksuton kansainvälinen MOOC on koska vain suoritettava lyhyt johdantokurssi, joka on tarkoitettu erityisesti StarT-ohjelman ja projektitöiden toteuttamisen tukemiseen.
 2. Project based learning and the theory behind it – create your own project!
  StarTin laajempi kansainvälinen MOOC on suunniteltu tukemaan osallistujia projektioppimisjakson suunnittelussa ja toteuttamisessa tutkimusperusteisesti. Kurssi alkaa loka-marraskuun kieppeillä.

Lue lisää kansainvälisistä verkkokursseista (englanniksi)