StarT-lähettilästoiminta

Vapaaehtoisina StarT-lähettiläinä voivat toimia kaikki kiinnostuneet, niin yksittäiset henkilöt, yhteisöt kuin yritykset. Lähettiläät antavat arvokasta apua, tukea ja tietoutta StarTin parissa projektityötä tekeville lapsille ja nuorille sekä oppimisyhteisöille.  Tuki voi olla projektitöiden käytännön toteutuksessa auttamista, vierailun järjestämistä projektin kannalta oleelliseen paikkaan, asiantuntijaluento, työpaja tai yhdet kädet lisää opettajan avuksi.

StarT-lähettiläiden antamia tuen muotoja:
1) tuki ja opastus projektitöiden ohjauksessa koulussa, päiväkodeissa ja kerhoissa
2) luennon tai työpajan pitäminen
3) apu oppimisyhteisöjen StarT-päivien ohjelman järjestelyissä, esim. tilojen tarjonta, aputyövoima
4) vierailumahdollisuuden tarjoaminen yritykseen tai muuhun projektityöhön linkittyvään paikkaan

Jokainen lähettiläs määrittää itse, kuinka paljon tukea haluaa antaa ja miten – kaikki tuki on tärkeää ja yksikin vierailukerta on jo paljon!

Miten oppimisyhteisöt pyytävät avuksi StarT-lähettilään?

Voit toivoa StarT-lähettilään tueksenne lähettämällä sähköpostia StarT-tiimille (info@start.luma.fi). Voit olla myös yhteydessä oman alueesi LUMA-keskukseen. Muista mainita viestissä millaista apua kaipaatte ja mihin StarT-teemaan projektinne liittyvät.

Haluatko tukea tulevaisuuden tekijöitämme?

Ilmoittaudu mukaan StarT-lähettilääksi