Hyvä käytänne projektioppimiseen

Opettajien, ohjaajien ja kasvattajien työtä tukeaksemme mahdollisttamme hyvien käytänteiden jakamista virtuaalisesti (mm. materiaalipankkimme) sekä erilaisissa tiede- ja teknologiatapahtumissa.

Jaa hyvä opetuskäytänteesi monialaisten oppimiskokonaisuuksien, eheyttävän opetuksen kuin projektioppimisen toteuttamiseen liittyen. Käytänne voi olla esimerkiksi hyväksi koettu toimintatapa, työohje, kurssikokonaisuus tai opetusmalli. Käytänteen tulisi myös jollakin tavalla linkittyä LUMA-aineisiin (luonnontieteet, matematiikka ja teknologia) ja tukea näiden aineiden opetusta.

Onko sinulla hyvä käytänne, jonka haluaisit jakaa muille opettajille, kasvattajille tai ohjaajille kansallisesti tai kansainvälisesti?  Käytänteen jakamiseen on kaksi vaihtoehtoa: voit esitellä sitä jossakin StarT-kauden tapahtumassa tai sitten voit jakaa käytänteesi StarT-kilpailun kautta.

1. StarT-kilpailun hyvien opetuskäytänteiden sarja

Kilpailussa voit jakaa opetuskäytänteesi niin suomalaisten kollegoidesi kanssa kuin opettajien ympäri maailman. Kilpailuun osallistuneita käytänteitä esitellään StarT-ohjelman verkkosivuilla.

Käytänne sisältää:

Kattavan kirjallisen kuvauksen käytänteestä

Oma käytänne tulisi kuvata tässä niin kattavasti ja selkeästi (ns. reseptimäisesti), että muiden opettajien on mahdollista soveltaa sitä omaan opetukseensa.  Kuvauksen oheen on mahdollista linkittää käytänteen toteuttamista helpottavia lisämateriaaleja esim. tuntisuunnitelma, työohjeita, havainnollistavia kuvia tai jotain muuta. Mikäli lisämateriaalit ovat verkossa saatavilla, voi linkin käytänteen materiaaleihin laittaa myös kuvaustekstin yhteyteen.

Ohjeellinen pituus kuvaukselle on noin yksi A4-sivu (2000-5000 merkkiä).

Ideoita ja esimerkkejä hyvistä käytännekuvauksista:

Yksilöllinen mobiilioppiminen
Oppimisyhteisö: Paraisten seudun koulu
Käytännekuvauksessa on kerrottu selkeästi mitä on tehty ja miksi. Käytetyt menetelmät on avattu yksityskohtaisesti ja käytänteen kehityksessä tehtyjä valintojaon perusteltu. Käytänne sisältää myös liitetiedostona opintokortin, jonka kuka vain voi ottaa käyttöön omassa operuksessaan.
Linkki yksilöllinen mobiilioppiminen -käytännekuvaukseen

Air, Water & Land Pollution
Oppimisyhteisö: Children of Sarajevo – Kindergarten “Dunje”, Bosnia and Herzegovina
Tämä käytännekuvaus on hyvä esimerkki siitä, mitä reseptimäisyydellä tarkoitetaan. Kuvaukssa on kerrottu selkeästi, mitä on tehty, mitkä ovat olleet keskeiset oppimistavoitteet ja pohdintaa siitä miten onnistuttiin. Käytännekuvauksen lopusta löytyy linkki liitetiedostoon, jossa on toteutettujen aktiviteettien kuvia ja ohjeita.
Linkki Air, Water and Land Pollution -käytännekuvaukseen

Kestävä kehitys projekti
Oppimisyhteisö: Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi
Vaikka tämä onkin esimerkki projektipäiväkirjasta, sopii tämän tyyppinen toteutus myös käytännekuvaukseksi. Tästä kuvauksesta on muiden oppimisyhteisöjen helppo saada ideasta kiinni ja toteuttaa omassa opetuksessa.
Linkki Kestävä kehitys -käytännekuvaukseen.

Käytänteen kuvauksen videomuodossa

Omaa opetusmallia tai toimintatapaa voi havainnollistaa kuvaamalla siitä joko lyhyen (max. 3min) videon tai kuvakoosteen. Havainnollistamisen lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää selkeyteen ja innostavuuteen – tavoitteena on jakaa oma käytänne muiden käyttöön.

Visuaalinen kuvaus voi sisältää kuvaa opetustilanteista, mahdollisesti kehitetyistä materiaaleista, projektituotoksista tai esimerkiksi oman yhteisön StarT-päivästä. Myös kaavioita tai taulukoita voi hyödyntää käytänteen havainnollistamiseen (mm. tuntijärjestelyt).

Kannustamme kaikkia videon tekemiseen, sillä se on usein pelkkää tekstiä havainnollisempi. Videon voi hyvin kuvata kännykällä tai koostaa esimerkiksi powerpoint kalvoesityksenä tai editoimalla useita valokuvia peräkkäin yhtenäiseksi videoksi. Tähän voi hyödyntää ilmaisia videonmuokkausohjelmia (esim. Windows Movie Maker tai iMovie).

Muistathan videota tehdessä myös huomioida tekijänoikeudet sekä kuvausluvat.

Ohjeita käytännevideon julkaisemiseen

Suosittelemme, että käytännevideo ladataan YouTubeen piilotettuna videona ja linkki videoon lisätään verkkolomakkeen kohtaan ”Linkki käytännevideoon/kuvakoosteeseen”.

Jos osallistutte StarT-kilpailuun, videon yleisöksi on valittava ”Ei, sitä ei ole tehty lapsille”. Tämä siksi, että kilpailun yleisöäänestys tapahtuu YouTuben soittolistoja hyödyntämällä ja videota ei voi lisätä soittolistalle, jos valintana on ”Kyllä, se on tehty lapsille”.

Ideoita ja esimerkkejä hyvistä käytännevideoista:

Yhteistyöprojekti Matkalla Marsiin 2020
Oppimisyhteisö: Pikkolan koulu, Kangasala
Käytännevideoon on saatu taltioitua tiivistetysti ja visuaalisesti eheä kokonaisuus, josta saa kuitenkin kattavan kuvauksen käytänteestä. Käytännevideon ei siis tarvitse olla mitään huippuunsa editoitua videota, vaan pienellä editoinnillakin saadaan helposti selkeä kuvaus aikaan.
Linkki Matkalla Marsiin -videoon

Ihmeellinen ihminen – opitaan yhdessä yhteistyö
Esiopetus Taipalsaari Kirkonkylän koulu ja LAB ammattikorkeakoulu
Tällä käytännevideolla näkyy kattavasti paloja koko projektin matkan ajalta. Videolta näkyy myös toteutunut yhteistyö, joka on tässä käytänteessä ollut myös erityisen luovaa. Lisäksi videolta välittyy innostus ja hyvä fiilis
Linkki Ihmeellinen ihminen -videoon

KALEVALA GOES SCIENCE
Oppimisyhteisö: Joutsan yläkoulu, Jyväskylä
Käytännevideossa on hienosti tuotu esille oppiainerajat ylittävää opetusta. Oppilaiden innostus ja huumori välittyvät videolta popularisoiden luonnontieteiden oppimista innovatiivisella kokeellisella tavalla.
Linkki Kalevala goes Science -videeon

Mikäli osallistut käytänteelläsi StarT-kilpailuun, tulee sinun huomioida myös:

  • Opettaja/ohjaaja edustaa omaa oppimisyhteisöään (esim. koulu, luokka, päiväkoti tai kerho) joko yksin tai yhdessä kollegojen kanssa
  • Kilpailuun voi ilmoittaa mukaan vain yhden opetuskäytänteen / yhteisö 
  • Kilpailun osallistumissäännöt
  • StarT-kilpailun arviointikriteerit.

Lue lisää kilpailusta, sen aikataulusta ja arvioinnista.

Tutustu StarT-ohjelman vuoden 2021 parhaisiin kansallisiin käytänteisiin.

2. Opetuskäytänteistä kertominen tapahtumassa

StarT-ohjelman parissa järjestetään kausittain erilaisia tapahtumia, joiden parissa on mahdollista esitellä ja jakaa hyviä opetuskäytänteitä kollegoille niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Ole rohkeasti yhteydessä tapahtumanjärjestäjään, jos haluat esitellä omaa käytännettäsi.