StarT-kilpailun osallistumissäännöt 2022

 1. Yleiset periaatteet
 2. Hyvät opetuskäytänteet
 3. Lasten ja nuorten oppimisprojektit
 4. Ilmoittautuminen

1. Yleiset periaatteet

 • Oppimisyhteisö voi olla esimerkiksi päiväkoti, peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tai niissä yksittäinenkin opetusryhmä/luokka, taikka harrasteryhmä, kerhoryhmä, leiriporukka tai vaikkapa perhe
 • Voi osallistua suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä
 • Oppimisyhteisö voi ilmoittautua mukaan StarTiin sekä lasten ja nuorten oppimisprojekteilla (yksi tai useampi) että hyvällä opetuskäytänteellä (yksi/oppimisyhteisö) tai vain jommalla kummalla
 • Oppimisyhteisöllä tulee olla vähintään yksi aikuinen edustaja (esim. opettaja tai rehtori) yhteyshenkilönä.
 • Yhteyshenkilön tulee varmistaa, että…
  • ilmoitetut tiedot ovat oikein ja linkit toimivia (linkitettyjen materiaalien tulee olla StarTin käytettävissä vähintään 30.6.2022 saakka)
  • linkitetyt materiaalit eivät sisällä tekijänoikeuksia tai muita asetuksia/lakeja rikkovia aineistoja
 • Täsmälleen samalla oppimisprojektilla tai opetuskäytänteellä ei voi osallistua useampana vuonna
 • Mikäli käy ilmi, että oppimisyhteisö ei ole noudattanut sääntöjä, voi seurauksena olla hylkääminen kilpailusta. Tämä tehdään vain, jos tilannetta ei voi korjata tai muuten ratkaista.
 • LUMA-keskus Suomi -verkostolla on oikeus vastikkeetta käyttää ja hyödyntää StarT-kilpailuun ilmoitettuja projekteja sekä hyviä opetuskäytänteitä ja näiden aineistoja tekijänoikeuden estämättä. LUMA-keskus Suomi -verkostolla on oikeus aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin. LUMA-keskus Suomi -verkostolla on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa levitysmuodoissa ja valmistaa siitä kappaleita.

2. Hyvät opetuskäytänteet

 • Oppimisyhteisö voi hakea kilpailuun vain yhdellä hyvällä käytänteellä.
 • Hyvän opetuskäytänteen vaatimukset:
  • huomioi yleiset periaatteet
  • sisältää käytännettä kuvaavan lyhyen videon (max 3min), joka ei saa olla sama kuin mahdollisesti kilpailuun ilmoitetun projektityön video
  • sisältää “reseptimäisen” kuvauksen käytänteestä, niin että toisten opettajien on helppo tämän perusteella toteuttaa käytänne omassa luokassaan
 • Osallistua voi täysin uudella tai useita vuosia käytössä olleella hyvällä opetuskäytänteellä, pääasia on että käytännettä on testattu käytännön kasvatus- tai opetustyössä jossakin vaiheessa.

3. Lasten ja nuorten oppimisprojektit

 • Ikäraja 3-19 vuotta
 • Projektin tulee olla tiimityö (tekijöinä vähintään 2 henkilöä, ei ylärajaa)
 • Projektityön vaatimukset:
  • huomioi yleiset periaatteet
  • on tiimin jäsenten (lasten ja nuorten) tekemä, toki ikätaso huomioiden ohjaus/tuki sallitaan
  • on pidetty projektipäiväkirjaa ja se on jaettu täysin luettavassa muodossa
  • sisältää projektia kuvaavan lyhyen videon (max. 3 min)
 • Osallistua voi projekteilla, joita on toteutettu vuosien 2021–2022 aikana, pidempikestoiset projektit on voitu aloittaa jo ennen vuotta 2021
 • Saa osallistua keskeneräisellä projektityöllä (muista kuitenkin lähettää keskeneräinen päiväkirja sekä videolla voit kuvata suunnitelmaanne ja sitä mihin olette tässä vaiheessa edenneet)

4. Kansainväliseen kilpailuun mukaan ilmoittautuminen

 • Suomen edustajat kansainväliseen StarT-kilpailuun valitaan kansallisten parhaiden joukosta
 • Kansainväliseen kisaan osallistuminen vaatii ehdolle asettumista ilmoittautumislomakkeella
 • Vaatimuksena englanninkieli (kansainvälinen tuomaristo)
  • Lomakkeen kansainvälistä kilpailua koskeviin kysymyksiin on vastattava englanniksi
  • Lasten ja nuorten projektityöt:
   • Lapset/nuoret voivat käyttää äidinkieltään (päiväkirjan pitäminen ja video)
   • Päiväkirjasta on toimitettava englanninkielinen tiivistelmä
   • Video on tekstitettävä englanniksi
  • Hyvät opetuskäytänteet:
   • Video on vähintään tekstitettävä englanniksi
   • Käytänteen kuvaus on kirjoitettava englanniksi
  • Englanninkieliset tekstikäännökset ja tekstitykset saa teettää ulkopuolisella henkilöllä