Miten toteuttaa StarT-projektityö

Projektityössä jokaisella on mahdollisuus loistaa hyödyntämällä omia kiinnostuksen kohteitaan ja luovuuttaan. Tärkeintä on asettaa omalle työlle aluksi tavoite, eli jokin haaste, johon haluatte etsiä ratkaisua. Projektityöskentelyn lopputuloksena syntyvän luomuksen tulisi tarjota ratkaisu asetettuun haasteeseen.

Kuka projektin tekee?

StarT-ohjelman parissa projekteja toteuttavat lapsista tai nuorista koostuvat tähtitiimit. Projektia ei siis voi toteuttaa yksin, mutta tiimien kokoa ei ole määrätty ennalta: Joskus projekti, kuten tiedeteatterin tekeminen, vaatii suuren tiimin. Toisaalta esimerkiksi pelin ohjelmointi sujuu jouhevimmin 3 – 5 hengen ryhmissä.

On tärkeää, että projekti on tiimijäsenten näköinen ja heidän tekemänsä. Projektin tulee siis olla lähtöisin tekijöiden kiinnostuksen kohteista tai kysymyksistä ja tuoda esille heidän osaamistaan sekä aktiivisuuttaan. Ikätasosta riippuen ohjaus ja tuki saattaa olla tarpeen.

Projektin aiheen ja muodon voi valita vapaasti

Haluamme kannustaa itselle merkityksellisten aiheiden käsittelyyn monialaisesti. Aineita saa siis yhdistellä vapaasti, kunhan työn aihe liittyy jollain tavalla LUMA-aineisiin. Kauden aikana järjestettävissä tapahtumissa voi olla jokin erityisteema, johon projektien tulisi liittyä.

Itse projektityö voi olla muodoltaan mitä vain. Se voi olla esimerkiksi pienempi tai suurempi tutkimus, liikkuvan lelun kehittäminen, pelin tekeminen, robottiohjelmointi, ratkaisun kehittäminen johonkin käytännön haasteeseen, tiedeteatteriesitys tai vaikka musikaali.

Vinkkejä projektin toteuttamiseen löydät StarT-materiaalipankista.

Projektin lopputuloksena syntyy erilaisia tuotoksia

Projektiluomus

Projektityöskentelyn aikana tulee tuottaa jokin luomus, jolla vastataan projektityöskentelyn alussa esitettyyn kysymykseen tai haasteeseen. Luomus voi olla esimerkiksi tutkimustuloksia esittelevä raportti, verkkosivu tai havainnollistava esitys, kuten powerpoint, posteri, pelattava peli, taideteos, teatteriesitys tai prototyyppi kehitetystä tuotteesta.

 Projektiluomuksen ja projektin esittely, esimerkiksi projektivideo

Projektitiimin varautuu esittelemään projektiaan ja luomustaan erilaisissa StarT-ohjelman tapahtumissa. Voitte hakea mukaan juuri teille sopiviin kauden tapahtumiin. StarT-kilpailuissa esittely tulee tehdä lyhyenä videona.

Projektivideon tarkoitus on antaa mahdollisimman kattava kuvaus projektiluomuksesta ja itse matkasta projektin aikana. StarTin projektivideoiden arvioinnissa painotetaan luovuutta, kekseliäisyyttä, yhdessä tekemisen iloa ja projektiluomuksen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa! On erittäin tärkeää, että lasten ja nuorten kädenjälki näkyy videolla, vaikka aikuinen olisikin editoinut videon.

Ohjeita projektivideon julkaisemiseen

Videon tulisi olla lyhyt, enintään 3 minuuttia pitkä.

Mikäli projektin tehnyt tiimi esitellään videolla, tulee heiltä tai heidän vanhemmiltaan varmistaa kuvausluvat.

Suosittelemme, että projektivideo ladataan YouTubeen piilotettuna videona ja linkki videoon lisätään verkkolomakkeen kohtaan ”Linkki projektivideoon/kuvakoosteeseen”.

Jos osallistutte StarT kilpailuun, videon yleisöksi on valittava ”Ei, sitä ei ole tehty lapsille”. Tämä siksi, että StarT kilpailun yleisöäänestys tapahtuu YouTuben soittolistoja hyödyntämällä ja videota ei voi lisätä soittolistalle, jos valintana on ”Kyllä, se on tehty lapsille”.

Ideoita ja esimerkkejä hyvistä projektivideoista:

Alternative Solar Energy
Oppimisyhteisö: Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
Tällä videolla on kuvattu hienosti koko matka projektin aikana. Tutkivalla otteella tehty projekti jossa lasten kädenjäki näkyy hienosti. Videolla esitellään projektiluomus joka tässä tapauksessa ei ollut sitä, mihin alunperin oltiin pyrkimässä.
Linkki Alternative Solar Energy videoon.

LUMI/SNOW
Oppimisyhteisö: Päiväkoti Piilometsä
Projektivideolle on saatu taltioitua lasten aito ilo ja oppimisen halu. Vaikka aikuiset ovatkin auttaneet videon tekemisessä, lasten kädenjälki näkyy koko videon ajan.
Linkki LUMI/SNOW videoon.

“MEREN LAULU -MUSIKAALI”, “THE SONG OF THE SEA -MUSICAL.” 
Oppimisyhteisö: Äänekosken lukio, Jyväskylä
Projektivideolle on saatu taltioitua hienosti projektiluomus. Videolla näkyy nuorten innostus ja projektin monitieteisyys. Videolle olisi voinut lisätä vielä hieman materiaalia itse matkasta projektin aikana.
Linkki Meren laulu videoon.

Projektipäiväkirja

Kaikista projekteissa tulee pitää projektipäiväkirjaa, joka voi sisältää tekstiä, kuvia, ääntä tai videota. Projektipäiväkirja voi sisältää lisäksi vaikka haastatteluja, piirroksia tai rakennelmia. Projektipäiväkirjassa kuvataan lyhyesti projektin etenemistä ja onnistumisia.

Projektipäiväkirjan muoto on vapaa, kunhan projektitiimiläisten omat ajatukset, oppiminen sekä projektiprosessin kuvaaminen nousevat esiin. Lasten kohdalla tekijät osallistuvat oman osaamistasonsa mukaan ja opettaja tai ohjaaja voi avustaa tuotoksen tekemisessä. Yläasteikäisiltä ja lukiolaisilta odotetaan jo enemmän vastuuta ja omatoimisuutta tuotoksesta.

Miten projektipäiväkirja laaditaan?

Päiväkirja on osa projektien arviointia kilpailusarjoissa. Projekteja arvioidessa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

  • Projeltin prosessin kuvaus (suunnittelu, toteutus ja viimeistely)
  • Tekijätiimin yhteistyö ja oma panos näkyy päiväkirjassa
  • Lasten ja nuorten innostus välittyy
  • Luomuksen tai projektin ominaisuuksien esittely

Ideoita ja esimerkkejä hyvistä projektipäiväkirjoista:

Cook Chlorophyll and the Colours of the Fall
Oppimisyhteisö: Rantavitikan eskarit
Selkeä ja visuaalinen projektipäiväkirja, josta näkyy lasten kädenjälki todella kauniisti. Päiväkirjassa on kuvattu tarkasti projektin etenemistä ja tehdyt aktiviteetit on kuvattu tekstin ja kuvien avulla.
Linkki Cook Chlorophyll and the Colours of the Fallprojektipäiväkirjaan (.pdf)

Leivän aikamatka
Oppimisyhteisö: Päiväkoti Pikkutylli
Projektipäiväkirja pitää sisällään kattavan aikuisten koostama kuvaus päiväkoti-ikäisten kanssa tehdystä projektitoiminnasta, jossa myös tuodaan esille lasten näkemyksiä.
Linkki Leivän aikamatka -projektipäiväkirjaan

Pikku tutkijat
Oppimisyhtisö: Pikkulinnan Päiväkoti /Vaakunat
Projektipäiväkirja voi olla myös powerpoint-mallinen. Havainnollinen tapa tuoda esiin miten projektissa toimittu. Projektipäiväkirjaan olisi voinut vielä lisätä oppijoiden kohdalla millaisia ahaa-elämyksiä on koettu ja mitä he kokivat oppineensa.

Linkki Pikku tutkijat -projektipäiväkirjaan (.pdf)

Tie dye
Oppimisyhteisö: Luovan luonnontieteen ryhmä / Kaakkurin koulu, Oulu
Innovatiivinen ja ajankohtainen projekti, jota oli suunniteltu ja mietitty pitkään. Linkitys LUMA-aineisiinkin löytyi hienosti. Projektipäiväkirja eteni kronologisesti sisälsi paljon kuvia ja oppilaat olivat pohtineet hienosti myös omaa oppimistaan. Projekti valittiinkin myös yleisönsuosikiksi.

Linkki Tip dye -projektipäiväkirjaan

Kilpailuosallistujat: huomioikaa arviointikriteerit projektitöitä toteuttaessanne