Tutkimus ja hankkeet

StarT-toimintamalli on yliopistojen tiede- ja teknologiakasvatusta edistävän LUMA-keskus Suomen omistama ja ylläpitämä. StarT on yliopistoille myös kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan yhteisöllistä eheyttävää opetusta ja projektioppimista LUMA-aineiden opetuksen työtapana.

Tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään LUMA-keskus Suomi -verkostoon kuuluvien yliopistojen välisenä yhteistyönä. Keskeisimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Osana toimintaa on esimerkiksi kehitetty verkkosivuillamme oleva materiaalipankki opettajien ja kasvattajien tueksi. Materiaalipankki sisältää satoja materiaaleja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetukseen sekä projektioppimiseen liittyen.  Tarjoamme opettajille ja opettajaksiopiskeleville myös koulutuksia.

Yhteistyöhankkeet

Julkaisut