Tutkimus ja hankkeet

StarT-toimintamalli on yliopistojen tiede- ja teknologiakasvatusta edistävän LUMA-keskus Suomen omistama ja ylläpitämä. StarT on yliopistoille myös kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan yhteisöllistä eheyttävää opetusta ja projektiopiskelua.

Tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään yliopistojen välisenä yhteistyönä eri hankkeiden puitteissa. Keskeisimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Osana toimintaa on esimerkiksi kehitetty verkkosivuillamme oleva materiaalipankki opettajien ja kasvattajien tueksi. Materiaalipankki sisältää satoja materiaaleja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetukseen sekä projektioppimiseen liittyen.  Tarjoamme opettajille ja opettajaksiopiskeleville myös koulutuksia.

Yhteistyöhankkeet

Julkaisut

StarT-toimintaan liittyvät julkaistut tutkimukset ja opinnäytetyöt