UKK – Usein Kysytyt Kysymykset

Mitä tarkoittaa oppimisyhteisö?
Yhteisö voi olla koulu, päiväkoti, perhe tai vaikka harrasteryhmä. Yhden yhteisön lapset ja nuoret voivat muodostaa useamman tiimin, joista jokainen työskentelee oman StarT-projektin parissa.

Miten saan StarT-lähettilään avuksemme koululle?
Lähetä viestiä StarT-tiimille info@start.luma.fi tai suoraan oman alueesi LUMA-keskukseen. Kerro viestissä sinun ja koulun yhteystiedot, millaista ja milloin apua kaipaat ja mistä teemasta teette projekteja.

StarT-ohjelmasta kysyttyä

 • Voiko oppilas osallistua useammalla projektilla?
  Ei. Yksi oppilas voi ilmoittautua vain yhteen tiimiin, ja yksi tiimi saa ilmoittaa vain yhden projektin.
 • Voiko yhdestä oppimisyhteisöstä ilmoittaa mukaan useamman projektitiimin?
  Voi.
 • Voiko lapsi/nuori osallistua yksin tekemällään projektilla?
  Ei. StarTissa keskeistä on yhdessä tekeminen ja siten projektit tulee tehdä vähintään kahden hengen tiimeissä.
 • Miten ikätasot huomioidaan projektien arvioinnissa?
  Lasten (varhaiskasvatus ja alakoulu) taso arvioidaan sarjan sisällä omana ryhmänään, nuorten (yläkoulu ja toinen aste) omanaan. Eri ikätasojen yhteiset tiimit ovat sallittuja; tällöin ratkaisee osallistujien keskimääräinen ikä (riippuen projektin luonteesta).Arvioidessaan projekteja StarT-tuomaristo noudattaa arviointikriteereitä ottaen huomioon osallistujien ikätason. Esimerkiksi opettajan tuki voi olla suurempaa lapsilla (varhaiskasvatus ja ala-aste) kuin nuorilla (yläaste ja lukio). Tuomaristo tarkastelee lasten (varhaiskasvatus ja ala-aste) ja nuorten (yläaste ja lukio) projekteja verraten niitä aina saman ikäryhmän muihin projekteihin, jotta projektien arviointi on tasapuolista ja mahdollisimman monipuolinen otos pääsee jatkamaan.