NordStarT –kilpailu kutsuu lapsia ja nuoria mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää syksyllä 2021 Nord Start – ilmastonmuutoskilpailun osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakauden 2021 ohjelmaa. Kilpailu järjestetään yhteistyössä LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelman kanssa ja sen tavoitteena on osallistaa lapsia, nuoria ja aikuisia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ideoimaan yhdessä konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kilpailun tarkoituksena on kuulla ja ymmärtää pohjoismaisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten visioita ja esimerkkejä siitä, kuinka ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Viime vuosina kiinnostuneisuus ja huoli ilmastonmuutoksesta ovat lisääntyneet. Kiinnostuksen lisäksi nuoriso on yhteiskunnallisesti valveutuneempaa ja aktiivisempaa kuin yli 20 vuoteen ja he kaipaavat erityisesti konkretiaa ja ratkaisukeskeistä ilmastokeskustelua.  

Koulu, luokka, kerho tai mikä tahansa muu joukko lapsia, nuoria tai aikuisia voi osallistua hyvällä oppimiskäytänteellä tai -projektilla, jossa lapset ja nuoret näyttävät miten ilmastokriisi torjutaan.

NordStarT-kilpailuun on mahdollista osallistua projektitöillä ja opetuskäytänteillä, joissa on tehty yhteistyötä eri ikäryhmien välillä sekä eri koulutusasteiden välillä. Kilpailun tarkoituksena on myös vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä pohjoismaiden välillä sekä kehittää kestävään kehitykseen liittyvää pedagogiikkaa ja edistää opetussuunnitelmiin pohjautuvaa toimintaa. Kilpailu suunnataan koulutusjärjestelmän kaikille tasoille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 

Kilpailu on jo käynnissä. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten projekteja sekä opettajien käytänteitä voi ilmoittaa mukaan kilpailuun 3.1.2022 asti. Kilpailu huipentuu pohjoismaiseen konferenssiin 9.2.2022, jossa palkintoja jakaa opetusministeri.

Lisätietoa kilpailusta sekä osallistumisohjeet löytyvät kilpailun verkkosivustolta