StarT - tillsammans för god framtid!

StarT bjuder in alla Finlands skolor, daghem, hobbygrupper, familjer samt andra intresserade sektorer, som media, för att lära sig tillsammans i glad anda. Projektets ägare och huvudaktör är LUMA-center Finland. StarT verkställs som samarbete med LUMA-center som hör till nätverket, deltagande samarabetspartner och finansierare. StarTs huvudmål är att införa i den finländska uppfostrings- och skolningsbranchen en ny tvärvetenskaplig och gemenskaplig StarT-verksamhetskultur. StarT stöder målen i de nya läroplanerna.

Nyheter

StarT-Publikomröstning 15.3. – 15.4.
StarT-Publikomröstning 15.3. – 15.4. – rösta på din favorit!

LUMA-center Finland välkomnar alla att delta i StarTs publikomröstning för säsongen 2020-20...

Välkommen 2021!

StarTs vårsäsong har börjat. Våren är uppfyllandet av att arbeta tillsammans, lärandets glä...

Rapportering har börjat!

När året vänder mot slutet är det tid att vända blicken redan mot vår- och vårens StarT-hän...

Välkommen till den nya StarT-säsongen!

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär s...

StarT team

Vi svarar gärna på dina frågor och berättar mer om StarT. Kontakta oss info@start.luma.fi
professor, FD Maija Aksela

professor, FD Maija Aksela

Chef för projektet

FM Outi Haatainen

FM Outi Haatainen

Projektledare