StarT-program för projektlärande

StarT bjuder in alla Finlands skolor, daghem, hobbygrupper, familjer samt andra intresserade sektorer, som media, för att lära sig tillsammans i glad anda. Projektets ägare och huvudaktör är LUMA-center Finland. StarT verkställs som samarbete med LUMA-center som hör till nätverket, deltagande samarabetspartner och finansierare. StarTs huvudmål är att införa i den finländska uppfostrings- och skolningsbranchen en ny tvärvetenskaplig och gemenskaplig StarT-verksamhetskultur. StarT stöder målen i de nya läroplanerna.

Nyheter

Nord StarT –tävlingens vinnare har utsetts – mångsidiga lösningar på klimatförändringen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade under hösten 2021 den nordiska klimatförändrin...

Winners from a former season
StarT-tävlingen har börjat!

Anmälning till StarT-tävlingen har börjat i januari och slutar på 13.3.2022. Tävlingens tem...

Tävlingen Nord StarT bjuder in barn och unga att delta i kampen mot klimatförändringen

Den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT anordnas hösten 2021 av undervisnings- o...

StarT teamet i StarT galan
Vinnarna av den internationella LUMA StarT Awards-priser tillkännagavs i den internationella StarT-galan.

På den internationella StarT-galan torsdagen den 9 juni belönade LUMA-center Finland-nätver...