Bedömning

StarT-festivalerna

Ungdomar på StarT-festivaler

1. Barnen och de ungas stjärnteamernas bedömning av projekterna

I bedöminingen av StarTs projektarbeten betonas kreativitet, uppfinningshet och glädjen att göra tillsammans!

Projektarbeten som skickats in som kandidaturer till festivalerna bedöms genom de regionala LUMA-centren. Bedömningen är stöttande, som fokuserar sig på att lyfta fram projketteamets starka sidor. Som mål har vi, att så många inlärningsgemenskap som möjligt får en chans att komma fram och presentera sina egna projekt och att dela lärandets glädje på festivalerna.

Såhär försäkrar du vägen till festivalerna för egna teamet. Fyll i rapporteringsblanketten med stor noggranhet och kom ihåg att bifoga med en projektdagbok och en kort presentation om projektets skapelse (kort video, max 3min eller ett bildsammandrag)

Varje teama som kommer med på festivalerna får en chans att lysa och presentera sin projekt för en jury som består av experter. De mest förtjänta teamerna kommer att prisges.

Det som påverkar bedömningen:

  • prosessen, som kommer fram genom projektdagböckerna
  • projektets skapelse
  • framföringen och presentationen av projektets skapelse

I prosessen bedöms teamets samarbetsförmåga, förmedlingen av den ivriga atmosfären och barnen och de ungas egen aktivitet i projektets olika steg.

I skapelsens bedömning betonas kreativitet, uppfinningshet och tillämpligheten i användningen och sambandet med StarT-teman och LUMA-ämnen.

I skapelsens framföring betonas barnens och ungas skapelsens framföring OCH videon som beskriver skapelsen eller hur skapelsen gjorts. I den visuella framföringen i videon eller bildsammanställningen betonas insatsen gjord av barn och unga. Påhittiga sätt att föra fram skapelsens egenskaper och tillämpligheter betonas. I presentationen av skaplsen på festivalerna betonas bl.a entusiasmen som förmedlas av teamet, förmågan att svara juryns frågor och teamets samarbetsförmåga.

2. Bedömningen av inlärningsgemenskapens god undervisningspraktik

I bedömingen av de god undervisningspraktiken observeras förbindelsen till OPS, gemenskaplighet, samarbete mellan andra lärare och andra parter och de mest innovativa sätten att genomföra projekt eller fenomenal inlärning.

Nätrapporteringen av de god undervisningspraktiken består av en skriftlig och visuell beskrivning (till exempel en StarT-dag), som en bildsammansättning eller en kort video (max 3 min)

Dessutom så bedöms de bra praxisen enligt de kriterier som ovanför nämns på festivalerna och genom ivern av presentationen/workshopen och klarheten av presentationen. Dessutom så värdesättes också hur bra det egna praxiset går att tillämpas av andra inlärningsgemenskap.

Den nationella och den internationella StarT-tävlingen

Pokaler för säsongen 2019-2020

I den nationella/internationella StarT-tävlingen sker bedömingen på grunder genom nätrapporteringen, av en nationell expertjury och StarT-team.

Endast genom att delta i den nationella/internationella StarT-tävlingen har barnens stjärnteam och inlärningsgemenskap möjlighet att framskrida till StarT-galan, var hela säsongens mest förtjänta stjärnteams projekt prisges som också de inlärningsgemenskapen som erbjudit de bästa praxisen.

Bedömningskriterierna är de samma som på StarT-festivalerna, men med ett undantag: i den nationella/internationella serien måste visualiseringen för projekterna och de bra praxisen ske i videoform (max 3min). Dessutom om videon innehåller finsk/svensk tal, ska det tillsättas en engelsk text var det framgår projektets idé eller den idén till den bra praxisen.

Detta beror på att alla projekt och god undervisningspraktik som deltar i den nationella/internationella tävlingen laddas upp på StarTs egna YouTube-kanal för en allmän röstning. Dessutom kommer de bästa projekt och praxis att delas ut som tips på StarTs nätsidor för de som deltar i nästa säsongen.