Mitä tarkoitetaan projektityöllä?

Projektityössä jokaisella on mahdollisuus loistaa hyödyntämällä omia kiinnostuksen kohteitaan ja luovuuttaan, sillä StarT-projekti voi olla lähes mitä tahansa. Tärkeintä on asettaa omalle työlle aluksi tavoite, jokin haaste mihin haluaa vastata tai etsiä ratkaisua. Projektityöskentely on tutkimuksellinen, luova prosessi, jonka lopputuloksena syntyvän luomuksen tulisi tarjota vastaus tai ratkaisu asetettuun haasteeseen.

StarT-ohjelman parissa projekteja toteuttavat lapsista tai nuorista koostuvat tähtitiimit (eli StarTeam). Projektia ei siis voi toteuttaa yksin. Tiimien kokoa ei ole määrätty ennalta: joskus projekti, kuten tiedeteatterin tekeminen vaatii suuren tiimin, mutta pelin ohjelmointi tai esimerkiksi prototyyppi dronesta tai liikkuvan lelun toteutus sujuu jouhevimmin 3 – 5 hengen ryhmissä. Kilpailuihin osallistuessanne muistattehan tarkistaa mahdolliset ikärajat.

On tärkeää, että projekti on tiimijäsenten näköinen ja heidän tekemä. Toisin sanoen haluamme, että projekti on lähtöisin tekijöiden kiinnostuksen kohteista tai kysymyksistä, tuo esille tiimijäsenten osaamista sekä aktiivisuutta. Tämän halutaan myös näkyvän esimerkiksi StarT-ohjelman kilpailuosallistujien töissä, toki ikätaso huomioiden ohjaus/tuki sallitaan.

Projektin aihe ja muoto:

StarT-ohjelmassa projektitöiden kattoteema on Minun LUMAni. Haluamme kannustaa itselle merkityksellisten aiheiden käsittelyyn monialaisesti. Siten ainoa vaatimus on, että aihe liittyy jollakin tavalla liittyvät LUMA-aineisiin (aineita saa yhdistellä vapaasti).

Huomioittehan, että kauden aikana järjestettävissä tapahtumissa voi olla jokin erityisteema, joka tukee huomioida. Esimerkiksi Nord StarT -kilpailussa (syksy 2021) projektin tulee liittyä ilmastonmuutokseen.  Lisäksi yhteistyökumppanimme jakavat eri aiheisiin liittyviä kannustuspalkintoja, jotka vaihtelevat vuosittain.

Vain mielikuvitus on rajana sille, millaisen muodon projektityö ottaa. Se voi olla esimerkiksi pienempi tai suurempi tutkimus, liikkuvan lelun kehittäminen, pelin tekeminen, robottiohjelmointi, ratkaisun kehittäminen johonkin käytännön haasteeseen, tiedeteatteriesitys tai vaikka musikaali.

Vinkkejä projektin toteuttamiseen löytyy StarT-materiaalipankista.

Kaikissa projekteissa tulee tehdä:

 1.  Projektiluomus
  Projektityöskentelyn aikana tulee tuottaa jokin luomus, jolla vastataan projektityöskentelyn alussa esitettyyn ja työtä ohjaavaan kysymykseen tai haasteeseen. Luomus voi olla esimerkiksi tutkimustuloksia esittelevä raportti, verkkosivu tai havainnollistava esitys (powerpoint, posteri), pelattava peli, taideteos, teatteriesitys tai prototyyppi kehitetystä tuotteesta (mm. liikkuva lelu, verkkosovellus, robotti).
 2.  Esittely projektista ja projektiluomuksesta (Projektivideo)
  Projektitiimin on varauduttava esittelemään projektiaan ja luomustaan. StarT-ohjelman parissa järjestetään useita tapahtumia, joiden aikana on mahdollisuus esitellä osaamistaan ja projektityötä. Jokainen voi hakea mukaan itselle sopiviin kauden tapahtumiin.
  StarT- ja Nord StarT -kilpailuissa esittely tulee tehdä lyhyenä videona (enintään 3 min), jossa esitellään projektia ja etenkin projektituotosta ja jossa esiintyy mielellään projektin tehnyt tiimi (kuvausluvat huomioiden). 
 3. Projektipäiväkirja
  Kaikista projekteissa tulee pitää projektipäiväkirjaa, joka voi olla tekstiä, kuvia tai ääntä/videota sisältävä. Projektipäiväkirjan saa tehdä haluamallaan tavalla, tärkeintä tässäkin on, että projektitiimiläisten omat ajatukset, oppiminen sekä projektiprosessin kuvaaminen nousevat esiin.

Kilpailuosallistujat: huomioikaa arviointikriteerit projektitöitä toteuttaessanne