Oppilaat rakentavat tikuista geometrisen kappaleen.

Tietoa StarTista

StarT on kansainvälinen ja yhteisöllinen ohjelma, jossa lapset ja nuoret sekä heidän opettajansa oppivat yhdessä toteuttamalla monialaisia ja ilmiöpohjaisia projekteja. Oppimisen iloa ja hyviä käytänteitä jaetaan erilaisissa tapahtumissa. StarT-ohjelmaa voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

StarT lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja siitä lähtien osallistujia on ollut jo yli 60 maasta. Lukukaudella 2019–2020 mukana oli yli 41 700 lasta ja nuorta ja yli 4000 opettajaa ja kasvattajaa 27 maasta. He toteuttivat kauden aikana 580 projektityötä ja jakoivat 200 opetuskäytännettä.

Toiminnan lisäksi tarjoamme opettajille tukea projektioppimiseen! Meiltä saat maksuttomasti materiaaleja, ideoita,tukea sekä koulutusta ilmiöpohjaiseen ja monialaiseen opetukseen.

Toimintaa järjestää LUMA-keskus Suomi, joka on 11 suomalaisen yliopiston tiede- ja teknologiakasvatusta edistävä verkosto.

Toiminta on saanut kansainvälisen Global Best Awards 2018 -palkinnon STEM (Science, Technology, Engineering and Math) -kategorian  parhaana työelämää ja koulutusta yhdistävänä tiedekasvatushankkeena Euroopassa.

StarT-ohjelman tavoitteet

1. StarT tukee monialaista yhteisöllistä oppimista

StarTin tavoitteena on edistää kouluissa ja päiväkodeissa monitieteistä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa kaikki oppivat toisiltaan.

StarT tukee kansallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita mm. projektioppimisesta, oppivasta yhteisöstä, tutkimuksellisesta opiskelusta, eheytyvästä opetuksesta, monialaisuudesta, maasto-opetuksesta sekä modernin teknologian ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä.

StarTin on tarkoitus olla yhteinen hanke koko koululle tai varhaiskasvatusyksikölle, niin että toiminta vakiintuu osaksi vuosittaisia yksikkökohtaisia opetussuunnitelman perusteita.

2. Oivaltamisen ja oppimisen iloa yli rajojen

Hankkeella pyrimme lisäämään oivaltamisen ja oppimisen iloa yli oppiainerajojen ja eri toimijoiden kesken.

Toimintaan on kutsuttu mukaan osallistujia eri maista, jolloin lisätään globaalia vuorovaikutusta ja saadaan positiivista näkyvyyttä Suomelle. Koulut ja päiväkodit voivat halutessaan kutsua mukaan yhteistyökoulujansa eri maista.

Lisäksi StarT tukee LUMA-aineiden harrastuneisuutta erilaisissa harrastusryhmissä, kuten kerhoissa ja perheissä.

3. Koko Suomi oppii!

StarT -toimintaan osallistuu oppimisyhteisöjä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle: päiväkoteja, peruskouluja, lukiota, ammattikouluja, luonto- tai ympäristökouluja ja muita kerhoja.

Mahdollistaaksemme oppimisen ilon jakamisen järjestämme eri puolilla Suomea tiede- ja teknologiateemaisia StarT-festivaaleja. Yleisöäänestyksen kautta voi jokainen antaa äänensä mielestään parhaille projekteille sekä samalla innostua lasten ja nuorten projektituotoksista ja saada uusia ideoita opetukseensa.

4. Projekteissa opitaan tiimityötä ja luovia lähestymistapoja

StarT-toiminnassa rakennetaan Suomeen rohkeaa kokeilua sekä tieteenrajoja ylittävää projektiopiskelua, josta muodostuu koulua oppivana yhteisönä tukeva StarT-toimintakulttuuri.

Projektiopiskelu keskittyy LUMA-teemojen pienempiin tai isompiin tutkimuksiin ja sovelluksiin. Ikäryhmästä riippuen toteutetaan tiimeittäin esimerkiksi matematiikkaan, ohjelmointiin ja luontoon liittyviä tutkimuksia, joissa hyödynnetään yhteistyötä sekä yritysten että yliopiston kanssa. Tuotoksissa voidaan yhdistää LUMA-teemoja muihin tieteen- ja taiteenaloihin, kuten musiikkiin, kuvataiteeseen, draamaan sekä liikuntaan ym.  Tähtitiimit voivat olla ikätasostaan ja luomuksestaan riippuen pienempiä tai isompia.

5. StarT-tapahtumissa opitaan, jaetaan ja iloitaan onnistumisista

StarT-päivillä ja -festareilla lasten ja nuorten tiimit itse ovat pääroolissa ja esittelevät innovatiivisia projektejaan. Ideoita voidaan jakaa omalle yhteisölle sopivan mallin mukaisesti, lapsia ja nuoria osallistaen ja kuunnellen.

Luovia ja innovatiivisia oppimisyhteisöjä, opettajia/ohjaajia ja tiimejä palkitaan teemoittain ja asteittain sekä alueellisesti että kansallisesti. Lasten ja nuorten lisäksi voidaan palkita koulujen ja päiväkotien hyviä käytäntöjä. Innovatiiviset projektit julkaistaan videoina ja kuvina StarT-verkkosivujen materiaalipankissa.

Tutkimus ja hankkeet

StarT-toimintamalli on yliopistojen tiede- ja teknologiakasvatusta edistävän LUMA-keskus Suomen omistama ja ylläpitämä. StarT on yliopistoille myös kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan yhteisöllistä eheyttävää opetusta ja projektioppimista LUMA-aineiden opetuksen työtapana.

Tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään LUMA-keskus Suomi -verkostoon kuuluvien yliopistojen välisenä yhteistyönä. Keskeisimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Osana toimintaa on esimerkiksi kehitetty verkkosivuillamme oleva materiaalipankki opettajien ja kasvattajien tueksi. Materiaalipankki sisältää satoja materiaaleja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetukseen sekä projektioppimiseen liittyen.  Tarjoamme opettajille ja opettajaksiopiskeleville myös koulutuksia.

Ota yhteyttä

Voit olla meihin yhteydessä kaikissa kysymyksissä osoitteessa: luma-keskus ((at)) helsinki.fi

LUMA-keskus Suomi -verkoston tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.

StarTin tietosuojailmoitus