StarT on kansainvälinen ja yhteisöllinen toimintamalli, jossa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia ja ilmiöpohjaisia projekteja. StarT on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Toiminta on saanut kansainvälisen Global Best Awards 2018 -palkinnon STEM (Science, Technology, Engineering and Math) -kategorian  parhaana työelämää ja koulutusta yhdistävänä tiedekasvatushankkeena Euroopassa.

Vuodesta 2016 osallistujia on ollut yli 40 maasta.

Lukukausi 2017-2018 numeroina: 5000 lasta ja nuorta – 500 projektityötä – 100 jaettua opetuskäytännettä – 10 tiede- ja teknologiafestivaalia.

Toiminnan lisäksi tarjoamme materiaaleja, ideoita, konkreettista tukea sekä maksutonta koulutusta ilmiöpohjaisen ja monialaisen oppimisen toteuttamiseen projektioppimisen keinoin.

Toimintaa järjestää yliopistojen tiede- ja teknologiakasvatusta edistävä LUMA-keskus Suomi -verkosto yhteistyökumppaneineen (lue lisää tavoitteista ja toteutuksesta).

Oppimisen iloa kaikille 

StarT kutsuu mukaan yhteiseen oppimisen iloon kaikki oppimisyhteisöt koulut, päiväkodit, harrastusryhmät ja perheet ympäri maailmaa. Lisäksi  StarTissa on  yhteistyö- ja osallistumismahdollisuuksia asiantuntijoille, opiskelijoille, järjestöille ja yrityksille – kaikille luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneille, jotka haluavat olla mukana tukemassa lasten ja nuorten oppimista sekä harrastuneisuutta.

Jokainen voi osallistua itselleen soveltuvassa roolissa joko projekteja toteuttamalla oppimisyhteisöissä tai niiden tekemistä tukemassa esimerkiksi StarT-lähettiläänä tai sponsorina.

Monia toimintamuotoja

1. Oppimisyhteisöille (koulut, päiväkodit, harrasteryhmät)

StarT tarjoaa yhteisöllisen projektioppimiseen perustuvan ohjelman, jonka tukemana voi toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä teemakursseja kouluissa ja muissa oppimisyhteisöissä. Sen lisäksi, että tuemme ja palkitsemme lapsia ja nuoria projektien toteuttamisessa, kannustamme opettajia ja kasvattajia myös jakamaan hyviä opetuskäytänteitään.

Hyvällä opetuskäytänteellä kansainväliseen StarT-kilpailuun mukaan ilmoittautuneiden joukosta valitaan Suomen edustajat  eurooppalaiseen Science on Stage Festival 2019 -tapahtumaan (Portugal, 10-11/2019).

Kaksi sarjaa:

  • Lasten ja nuorten tiimien oppimisprojektit
  • Oppimisyhteisöjen hyvät opetuskäytänteet

Toimintaa järjestetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti

  • Kansallinen StarT-ohjelma
  • Kansainvälinen StarT-kilpailu

2. StarT – kerhoja lapsille, nuorille ja koko perheille

StarTin parissa on toteutettu erilaisia alueellisia ja kansallisia kerhoja mm. professoriliiton kanssa yhteistyössä. Verkkosivuilla on kaikkien hyödynnettävissä StarT GoEdu! -virtuaalikerhon materiaalit ja tehtävät. Uusista mahdollisuuksista tiedotetaan uutisissa sekä somekanavilla.

3. StarT-lähettilästoiminta vapaaehtoisille aikuisille

StarT-lähettiläät levittävät iloa ja antavat konkreettista tukea. Lähettiläinä voivat toimia kaikki kiinnostuneet  (esim. opiskelijat, tulevat opettajat, eläkeläiset, työttömät….).  Heille on tarjolla myös vapaaehtoista verkkokoulutusta, joka toimii eräänlaisena StarT-lähettiläs ajokortti. Opiskelijoiden kannattaa kysyä myös mahdollisuudesta sisällyttää ajokortti opintoihinsa esim opintopisteitä tai osasuorituksena kurssiin.  Lisätietoa lähettilästoiminnasta löytyy täältä tai kysy: info@start.luma.