Luonto ja ympäristö

Luonto ja ympäristö

Suomessa meillä vielä riittää puhdasta luontoa ja lähes koskemattomia vesistöjä ja metsiä. Mikä onkaan rauhoittavampaa ja virkistävämpää kuin luontoretki kauniissa maisemissa! Puhdas luonto ja ympäristö eivät ole kuitenkaan itsestäänselvyyksiä ja huoli ympäristöstä on maailmanlaajuinen. Ympäristöongelmiin on kehitettävä ratkaisuja ja jokaisen ihmisen tulisi yksilötasollakin kiinnittää huomiota toimintaansa, jotta myös jälkipolvien tulevaisuus on taattu.

Tästä osasta löydät materiaaleja ja opetusideoita, jotka liittyvät StarTin teemaan Luonto ja ympäristö. Hyödyntäkää materiaalien ideoita ja lähtekää vaikkapa tutkimaan oppilaiden kanssa lähiympäristöä tai miettimään ympäristöongelmiin ratkaisuja.

Projektiesimerkkejä ja hyviä opetuskäytänteitä

StarT-projektioppimisohjelman parissa on toteutettu monialaisia projekteja ja opetuskäytänteitä vuodesta 2016 alkaen. Luonto ja ympäristö -teemaisista projekteista ja opetuskäytänteistä saat inspiraatiota aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.

From the acorn to the oak – Tammenterhosta tammeksi

Puun istutusta, siemenen kehitystä sekä kasvinhoitoa kokonaisuudeksi yhdistelevä projekti. Alakoululaisille tarkoitettu projekti, Liettuan Roskiskisen koulusta.

Planting by Using Artificial Lighting with Different Wavelengths, The Shiny Light – Kasvatusta eri tekovaloilla

Jordanian maanviljelijöitä auttamaan motivoituneet jordanialaiset lukiotytöt keksivät tutkimusasetelman LED valoa hyödyntämällä, niin että maanviljelyä voidaan kehittää talven lämpötilavaurioita ehkäiseväksi.

Hyppy kivikauden elämään

Hyppy kivikauden elämään: talvi, Päiväkoti Piilometsä, Oulu, Suomi. Varhaiskasvatuksellisessa päiväkodin projektissa tutustuttiin kivikautisen ihmisen talvielämään mm. pukeutumalla, piirtämällä, kirjoittamalla, tekemällä elokuvaa ja kädentöitä sekä vierailemalla Oulun yliopistolla. Projekti oli osa kolmen vuoden kokonaisuutta, jossa tutkitaan Rekikylän kivikautista aluetta. LUMA StarT Award -voittaja 2018.

Linkki videopäiväkirjaan (YouTube).

Laavalamppu

Oppimisyhteisö: Tampereen lyseon lukio

Kivitutkijat

Oppimisyhteisö: Rantavitikan eskarit, Rovaniemi.

Tutkimme kivien pintarakennetta erilaisilla välineillä. Pohdimme kivien syntymistä kidetutkimusten avulla. Lapset rakensivat myös omat tulivuoret. Kokeilimme samalla sokerin/suolan/soodan reagointia etikan kanssa. Yhdistimme tämän vulkaanisten kivien syntyyn. Yhdistimme projektiin myös kuvataidetta, jäätaidetta ja matematiikkaa. Kävimme vierailulla geologian tutkimuskeskuksessa.


Kalatutkimus

Oppimisyhteisö: esikouluryhmä Puuhiset Satulaiva, Taipalsaari

Lasten kysymyksiin pohjautuva projekti. Perheet kalastivat lastensa kanssa, lähettivät valokuvia, vertailivat erilaisia syöttejä, opettivat lapsilleen perhojen sitomista ja jakoivat tietonsa ja taitonsa esikoululaisten kanssa. Kävimme ongella Saimaanharjun Suurlammella ja vertailimme mikä kalalle maistuu. Projekti jatkuu, kun järvi jäätyy ja menemme pilkille ja kalastamaan iskukoukulla. Parhaillaan mittaamme ja punnitsemme ompelemiamme kaloja ja kokeilemme, juuttuvatko ne kalaverkkoon. Historiallisten kalanpyydysten asiantuntija saapuu esittelemään meille rakentamiaan pyydyksiä joulukuussa.

Lemna grinder

Oppimisyhtisö: Waste Busters, Kocaeli, Turkki

Projektin päätavoitteena oli vaikuttaa kosteikkojen saastumiseen. Pikkulimaska (Lemna minor) on kasvi, johon raskasmetallit kertyvät vedestä. Projektissa kehiteltiin ilmiöön perustuva vedenpuhdistin. LUMA StarT Award -nominee 2018, yleisön suosikki.

Linkki projektipäiväkirjaan (YouTube).

EcoChange

Oppimisyhteisö: Agrupamento de escolas de Alcanena, Alcanena, Portugali.

Projektissa perustettiin kerho, jonka toiminnan tarkoituksena on herättää nahkateollisuuspaikkakunnan oppimisyhteisö pohtimaan ympäristökysymyksiä, energian lähteitä ja energiatehokkuutta. Kerhon tuottamat aktiviteetit lisäävät yhteisöllisyyttä peruskoulusta lukioasteelle saakka. LUMA StarT Award -voittaja 2018.

Märistä lehdistä metalliromuihin

Kylälaakson päiväkodin projekti Märistä lehdistä metalliromuihin tutustuttaa lapset kierrätykseen ja havainnollistaa luontoon joutuneiden jätteiden maatumista. Käytetty oppilaiden omia ideoita ja kysymyksiä tutkimusten lähtökohtana.

Biosfääri

Salpausselän peruskoulun Biosfääri-projektissa on tutkittu ekosysteemin toimintaa kokonaisvaltaisesti rakentamalla itse suljettu ekosysteemi.

“Suljetun ekosysteemin rakentaminen limsapulloon. Oppilaiden mielestä tällä idealla voisi vaikka asuttaa Marsin.”

5HOW3R – music video

Oppimisyhteisö: Tampereen lyseon lukio, Tampere
Kouluaste: lukio

Luonnontieteistä kiinnostuneiden lukiolaisten esitys, joka tuo näkökulmia veden säästämiseen päivittäisessä kulutuksessa luovalla tavalla. Tätä ideointia voi kehittää esityksen jälkeen presentaatioksi, jossa vertaisopetustilanne tuo pohdinnan ja ongelmanratkaisun innostavalla tavalla läsnäolevaksi.

Siivoa metsä

Oppimisyhteisö: Säviän koulu, Joensuu
Kouluaste: alakoulu

Alakoululaiset tutustetaan ympäristön siivoamiseen käsityö- ja kuvaamatyötaitojen avulla. Projektikehittää yhteistyötaitoja, tutkimista, ympäristön ja kulutuksen ymmärtämistä.

Keinumäen koulun metsäprojekti

Oppimisyhteisö: Keinumäen koulu
Kouluaste: Alakoulu, yläkoulu

Alakoulun ja yläkoulun oppilaat työskentelevät yhdessä viikottain tutustuen lähiympäristön merkitykseen sosiaalisesta, ympäristöllisestä, kestävän kehityksen ja viihdyttävyyden näkökulman kannalta.

Paperi ympärillämme – mitä se on?

Oppimisyhtiesö: Kalkunvuoren päiväkoti ja koulu/esiopetus, Tampere
Kouluaste: Varhaiskasvatus

Viikoittaisia varhaiskasvatuksellisia opintotunteja, joilla tutkitaan paperin merkitystä, etsitään tietoa tutustumalla medialähteisiin sekä yhdessä tutkimalla. Oppimista aavustaa yhteinen ideakartta.

Pihatähtimöitä sukissa ja muita siementutkimuksia


Oppimisyhteisö: Esiopetusryhmä Puuhiset
Kouluaste: varhaiskasvatus

Lyhyesti: Ryhmä kävi metsässä kävelyllä sukkasillaan ja tutki mitä sukkiin tarttuvista siemenistä kasvaa. Myös erilaisten hedelmien ja vihannesten siemeniin, niiden leviämistapaan ja kasvuun tutustuttiin. Työskentelyssä korostuu lasten itseohjautuva tutkiva oppiminen.

https://youtu.be/s5dNdmAHFO4

Play a role and learn

Oppimisyhteisö: Päiväkoti Piilometsä
Kouluaste: varhaiskasvatus

Lyhyesti: Hyvä käytänne kertoo oppimisprojekteista, joissa lapset leikkivät eri rooleissa. Projekteja on neljä: lepakko, avaruus, kivikauden elämä ja lähdehaltijat. Lapset osallistuvat kaikkiin projektin vaiheisiin suunnittelusta aina arviointiin.

Käytänteen materiaalit (ohjautuu toiselle verkkosivulle).

Aronia ja liito-orava

Oppimisyhteisö: Niittyahon päiväkoti
Kouluaste: Varhaiskasvatus
Lyhyesti: Pitkäaikaisessa projektissa lapset tutustuvat aroniapensaaseen ja sen marjoihin, käyttävät marjamehua kankaanvärjäykseen ja sattumalta huomatusta oravasta lähteekin liikkeell uusi liito-oravien seurantatutkimus. Värjätyistä kankaista askarrellaan yhdessä liito-oravanukkeja.

Lisätekijöitä kasvussa

Oppimisyhteisö: Lyseonmäen koulu
Kouluaste: Yläkoulu
Lyhyesti: Projektissa ideana on kasvattaa Chia-kasvin siemeniä erilaisissa olosuhteissa ja tutkia, miten olosuhteet ja niiden muutokset vaikuttavat siementen kasvuun.

Projektipäiväkirja (PDF)

HUOMIO HUOMIO NORPPA NÄKYVISSÄ!

Oppimisyhteisö: Saimaanharjun päiväkoti Satulaiva
Kouluaste: Varhaiskasvatus
Lyhyesti: Käytänteessä tutustutaan sisävesien ekologiaan ja erityisesti saimaannorpan elämään monialaisella twistillä.

Käytänteen materiaalit (PDF)

Linnunlaulua lähiluontoon

Oppimisyhteisö: Lauttasaaren yhteiskoulu
Kouluaste: Useita
Lyhyesti: Käytänteen lopputuotoksena on koulun lähimaastossa kulkeva luontopolku, jonka varrelle on rakennettu linnunpönttöjä. Linnunpönttöjä ja luontopolkua hyödynnetään monipuolisesti koulun toiminnassa.

Käytänteen materiaalit (PDF)

The Exploration of the Secrets of Mangrove Roots — Exploring the Ecological Value of Mangrove Windbreak and Sand Fixation

Oppimisyhteisön nimi: Shenzhen Yantian Donghe Branch of Foreign Language Primary School, Kiina
Luokka-aste: Peruskoulu
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: Luonnontieteet, tietotekniikka, matematiikka, kiina, kuvataide ja englanti

Projektipäiväkirja (PDF)

Lyhyesti: Oppilaat tutkivat, voiko mangrove oikeasti estää maan eroosiota sitomalla sitä paikoilleen. He oppivat toteuttamaan tieteellisen tutkimuksen kokeellisen koeasetelman avulla. Oppilaat oppivat mangroven ekologisesta merkityksestä.

Bud Green Action – The Aerosol Cultivation System

Oppimisyhteisön nimi: Wentianxiang Primary school, Kiina
Käytänne on: opetuskäytänne

Käytänteen materiaalit (englanniksi)

Lepakoiden ihmeellisen maailman suojelu

Oppimisyhteisön nimi: Kokemäen lukio
Luokka-aste: Lukio
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: biologia, tekninen työ

Lyhyesti: Lukioryhmä halusi tutkia lepakoita sekä edistää niiden suojelua. Projektin aikana he esimerkiksi rakensivat lepakonpönttöjä, jotka on tarkoitus sijoittaa luontoon tulevana kesänä.

Mato -projekti & Heinäsirkat

Oppimisyhteisön nimi: Päiväkoti Satulinna
Luokka-aste: Varhaiskasvatus
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: matematiikka, luonnontiede, käden taidot, äidinkieli, liikunta, kielelliset taidot

Lyhyesti: Lapset tutustuvat monin tavoin kompostorin matoihin sekä heinäsirkkoihin niin tieteen kuin taiteen näkökulmasta.


Inspiraatioksi

StarT -teemakummien artikkeleissa kerrotaan mitä alan asiantuntija tarvitsee työssään, miten hän on uralleen päätynyt ja artikkelit ovat mainioita esimerkkejä mielenkiintoisesta uravaihtoehdosta: Akatemiaprofessori ja Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen ilmakehätieteiden osaston johtaja Markku Kulmala

Taustatietoa ja muuta materiaalia

Luontotehtäviä lapsille
https://www.luomus.fi/fi/lasten-luomus
Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Luonto-Liiton lasten sivut sisältävät erilaisia tehtävia, kuvastoja ja taustatietoa kasveista, eläimistä ja luonnon ilmiöistä.

LYKE – Opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus
http://www.luontokoulut.fi/ops2016/
Sivustolla esitetty muun muassa ulkona oppimiseen ja ympäristökasvatukseen liittyviä linkkejä.

Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/
“Open ilmasto-opas on aineopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Se kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle.” -Open ilmasto-opas.

Luonto ja ympäristö teeman luokka-aste kohtaisia materiaaleja