Toinen aste

StarT toisella asteella

Tule mukaan StarTiin oman oppimisyhteisösi tai luokkasi kanssa!

Lukion uudet opetussuunnitelmien perusteet korostavat opiskelijaa tiedon rakentajana ja tuottajana. Opiskelussa saadaan kokemuksia tavoitteellisesta toiminnasta ja vertaisoppimisesta tiimeissä ja projekteissa. Lisäksi opetussuunnitelmien perusteet kannustavat opiskelijoita taiteenaloille ominaiseen ilmaisuun ja toimintaa.

Lukioiden aihekokonaisuuksia ovat aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä; hyvinvointi ja turvallisuus; kestävä elämäntapa ja globaali vastuu; kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys; monilukutaito ja mediat sekä teknologia ja yhteiskunta. StarTin projektioppiminen, yhteisöllisyys ja teemat tukevat mainiosti sekä lukioiden opetussuunnitelmien perusteiden yleisiä tavoitteita että monialaisia aihekokonaisuuksia.

Projektien kautta oppiminen on tärkeä osa myös ammatillista koulutusta. Projektioppiminen painottaa käytännöstä nouseviin haasteisiin tai olemassa oleviin ongelmiin ratkaisun kehittämistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Projektioppiminen on käytännönläheistä ja opettaa tärkeitä yhteistyötaitoja. StarTissa tiimit toteuttavat monipuolisia projektitöitä, jossa aihe voi nousta vapaasti tiimejä kiinnostavista aiheista, kunhan siinä on mukana yhteys luonnontieteisiin, matematiikkaan tai teknologiaan.

Onko lukiossasi tai ammattioppilaiksessasi jo olemassa erillinen kurssi projektien toteuttamista varten? Entä voisiko jokin olemassa oleva kurssi sopia hyvin projektioppimiseen? Miten kurssitarjottimella rinnakkain olevat kurssit voisivat tehdä yhteistyötä projektityöskentelyn mahdollistamiseksi? Tai onko lukujärjestyksessä ehkä varattuna paikka monialaisille opinnoille.

Opetussuunnitelmien perusteet korostavat opiskelijaa tiedon tuottajana ja opiskelijan kokemuksia tutkivasta oppimisesta sekä osallisuudesta tieteen ja tutkimuksen tekoon. Voisiko sinun koulussasi projektityö olla pienempi tai suurempi tutkimus ilmastonmuutoksen ekologisista vaikutuksista, jossa biologia, tilastotiede ja vieraat kielet yhdistyvät? Tai tilastoihin, matematiikkaan ja liikuntaan perustuva tutkimus oman koulun opiskelijoiden liikkumistottumuksista, jossa kehitetään tulosten perusteella ohjeistus terveellisiin elämäntapoihin. Tai jopa jonkin lähiyrityksen verkkoviestinnän kehittäminen, jossa ohjelmointi, graafinen toteutus ja äidinkieli ovat integroituna.

StarTin kautta yhteistyö korkeakoulujen kanssa on mahdollista ja LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokat toimivat tukena sekä mahdollisesti jopa projektin toteutuspaikkoina.

Matematiikka

Toiselle asteelle suunnattujen materiaalien avulla pääsee muun muassa tutustumaan salakirjoitusten kiehtovaan maailmaan tai selvittämään maapallon ympärysmitan yli 2000 vuotta sitten käytettyjen menetelmien perusteella. Vai kiinnostaisiko biomatematiikka: Miten agressiiviset tartuntataudit ja bakteerit leviävät?

Tutustu matematiikkaa ympärillämme -teemaan materiaaleihin.

Muista myös Tilastot ja tieto -teeman materiaalit!

Luonto ja ympäristö

Toteuttakaa monialainen saunaprojekti tai projektityö veden kiertokulkuun liittyen. Tutustukaa esimerkiksi veteen lähietäisyydeltä EDUMOL:lla mallintaen.

Tutustu Luonto ja ympäristö -teeman materiaaleihin.

Muista myös Kestävä kehitys -teeman materiaalit!

Koti, kulttuuri ja kansainvälisyys

Tutustu Koti, kulttuuri ja kansainvälisyys -teeman materiaaleihin.

Teknologia

Missä tekniikan alan töitä on olemassa? Mitä iloa on spektrofotometriasta? Tässä osiossa on ideoita muun muassa näiden kysymysten tutkimiseen.

Tutustu Teknologia ympärillämme -teeman materiaaleihin.

Tähdet ja avaruus

Ajankohtaisia artikkeleita lukemalla voitte selvittää neuronitähtien salaisuuksia tai Jupiterin mysteereitä. Millainen on Jupiter? Tai miten aurinkokunta on kehittynyt? Tähtitieteellisen yhdistyksen, URSAN, sivusto tarjoaa paljon kiinnostavia syventymismahdollisuuksia aiheeseen nostamalla esille ajankohtaisimpia uutisia ja tähtitaivaan kuulumisia.

Tutustu Tähdet ja avaruus -teeman materiaaleihin.

Hyvinvointi ja terveys

Toiselle asteelle suunnatusta materiaalista löydät ideoita opiskelijoita kiinnostaviin projekteihin. Mitä kosmetiikka on ja mistä se koostuu? Mitä on kestävä kehitys ja miten me voimme siihen vaikuttaa? Millaisia kasvihuonepäästöjä jalkapallokisojen järjestäminen tuottaa? Tai millaisia yhdisteitä suklaa sisältää?

Tässä muutamia valmiita materiaaleja lukiolaisille hyvinvointi -teemaan liittyen:

Tutustu Hyvinvointi ja terveys -teeman materiaaleihin.