Hyvä opetuskäytänne

Opettaja yksin tai yhdessä kollegojen kanssa (oman oppimisyhteisön edustajina) voivat osallistua StarTiin myös kuvailemalla hyvän käytänteen eli jonkin hyväksi koetun toimintatavan tai mallin monialaisten ja ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien tai StarT-projektien toteuttamiseen, jotka jollakin tavalla linkittyvät LUMA-aineisiin (luonnontieteet, matematiikka ja/tai teknologia).

Hyvät opetuskäytänteet (kansallinen ja kansainvälinen)

  • Yksi käytänne/oppimisyhteisö, joka tukee jollakin tavalla tutkimuksellista ja/tai ilmiöpohjaista oppimista (mm projektioppiminen)
  • Sisältää yhteisöllisyyttä / yhteistyötä esim. oppimisyhteisön opettajien välillä ja/tai oppimisyhteisön ulkopuolisten tahojen kanssa
  • Sisältää visuaalisen kuvauksen (video/kuvakooste, vaatimus riippuu ohjelmasta mihin osallistuu), jossa kuvataan käytännettä. Käytänteen visuaalinen kuvaus ei saa olla sama kuin yksittäinen lasten ja nuorten projektivideo.
  • Sisältää “reseptimäisen” prosessikuvauksen käytänteestä, niin että toisten opettajien on helppo tämän kuvauksen perusteella toteuttaa käytänne omassa luokassaan

Osallistua voi täysin uudella tai useita vuosia käytössä olleella hyvällä käytänteellä, kunhan sitä on toteutettu jossakin vaiheessa vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Tutustu tarkemmin arviointikriteereihin.

Tutustu viime kauden parhaimpiin käytänteisiin.

Suomen edustajat Science on Stage 2019 festivaaleille Portugaliin valitaan osana kansainvälistä StarT-kilpailua

Science on Stage tukee StarT-toiminnan lailla opettajia hyvien opetuskäytänteiden jakamisessa (Science on Stage puhuu opettajien projekteista). Joka toinen vuosi järjestettävät Science on Stage festivaalit pidetään seuraavan kerran 2019 Portugalissa.

Suomen edustajat Science on Stage 2019 festivaaleille valitaan Suomesta hyvällä opetuskäytänteellä kansainväliseen StarT-kilpailuun osallistuneiden opettajien joukosta.

Ilmoittautuminen mukaan (ilmoittaudutaan oppimisyhteisönä)