Hyvä opetuskäytänne

Hyvällä opetuskäytänteellä tarkoitamme hyväksi koettua toimintatapaa, työohjetta, kurssikokonaisuutta tai opetusmallia niin monialaisten oppimiskokonaisuuksien, eheyttävän opetuksen kuin projektioppimisen toteuttamiseen liittyen. Tutustu StarT-ohjelman vuoden 2021 parhaisiin kansallisiin käytänteisiin.

Käytänteen tulee jollakin tavalla linkittyä LUMA-aineisiin (luonnontieteet, matematiikka ja/tai teknologia) tai tukea näiden aineiden oppimista ja/tai opetusta.  

Nord StarT -kilpailussa opetuskäytänteen on lisäksi liityttävä kilpailun teemaan ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi idea kuinka aihetta voi käsitellä eri koulutusasteiden opetuksessa.

Jaetaan hyviä käytänteitä ja opitaan toisiltamme!

Haluamme tukea opettajien, ohjaajien ja kasvattajien työtä ja siksi olemme mahdollistaneet hyvien käytänteiden jakamisen virtuaalisesti (mm materiaalipankki) sekä erilaisissa tiede- ja teknologiatapahtumissa, joita järjestävät LUMA-keskus Suomi -verkoston lisäksi yksittäiset LUMA-keskukset sekä yhteistyökumppanimme.

Onko sinulla hyvä käytänne, jonka haluaisit jakaa muille opettajille, kasvattajille tai ohjaajille kansallisesti tai kansainvälisesti?  Käytänteen jakaminen kansallisen ja kansainvälisen StarT-ohjelman kautta tapahtuu kuvailemalla se verkkolomakkeella. (lue lisää täältä).

Ilmastonmuutokseen liittyviä käytänteitä kannattaa jakaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Nord StarT -kilpailun kautta, joka järjestetään syksyllä 2021 (lue lisää Nord StarTista).

Vaatimukset opetuskäytänteiden raportoinnille:

  • Opettaja/ohjaaja edustaa aina omaa oppimisyhteisöään (esim. koulu, luokka, päiväkoti tai kerho) joko yksin tai yhdessä kollegojen kanssa
  • StarT-kilpailuun tai Nord StarT -kilpailuun voi ilmoittaa mukaan vain yhden opetuskäytänteen / yhteisö 
  • Käytänteen aihe:
    • StarT-kilpailussa linkittyy LUMA-aineisiin
    • Nord StarT -kilpailussa linkittyy ilmastonmuutokseen
  • Käytänne sisältää:

Tutustu tarkemmin arviointikriteereihin

StarT-ohjelmaan liittyvissä tapahtumissa korostetaan vuosittain hieman eri sisältöjä ja siten kausikohtaisia arviointikriteerejä täsmennetään aina erikseen joka lukuvuoden alussa.

  • StarT-kilpailun 2020-2021 arviointikriteerit 
  • Nord StarT ilmastonmuutoskilpailun arviointikriteerit (tulossa elokuussa 2021)