StarT-Publikomröstning 15.3. – 15.4.

StarT-Publikomröstning 15.3. – 15.4. – rösta på din favorit!

LUMA-center Finland välkomnar alla att delta i StarTs publikomröstning för säsongen 2020-2021. På StarTs Padlet har videor om StarT-projekt och deras goda inlärningspraktiker publicerats. Bekanta dig med videor, bli inspirerad och lär dig!

År 2016 aktiverade nätverket LUMA-center Finland StarTs verksamhetsmodell som stöder en tvärvetenskaplig studiehelhet och temastudier enligt den nya läroplanen. StarTs målgrupper sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

I StarT lär vi oss tillsammans i grupper genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. Huvudmålet är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknologi hos barn och unga. Dessutom ger start lärare och ledare möjlighet att dela er goda modeller.

StarTs långsiktiga mål är att etablera verksamhetsmodellen och bli en del av skolors och andra inlärningsomgivningars årliga verksamhet. Under den här säsongen tog över 1000 inlärningsgrupper från totalt 35 olika länder del av StarTs nationella och internationella verksamhet där stjärnteam bestående av barn och unga delade med sig av glädjen av inlärning.

Rösta på din favorit genom att gilla!

Videor om projekten och deras utförande gjorda av nationella inlärningsgrupper har publicerats på StarT’s Padlet. Där delar man idéer och lärandets glädje! OBS! Den internationella publikomröstningen börjar 22.3. Länkar till de internationella projekt och undervisningspraktiker ska uppdateras sen.

Här finns länkar till de Padleter:

Syftemål för den nationella och internationella publikomröstningen är både att dela glädje och idéer och göra det möjligt för alla att delta. Du kan rösta genom att gilla en video som du tycker är det bästa StarT projektet eller den bästa god modellen. Omröstningstiden är från den 15 mars till kvällen den 15 april.