LUMA-center Finland belönade förtjänstfulla barn, ungdomar och inlärningsgemenskaper i en virtuell gala

På den internationella StarT-galan torsdagen den 4 juni belönade LUMA-center Finland-nätverket barn, ungdomar och inlärningsgemenskaper för deras förtjänstfulla genomförande av naturvetenskapliga och tekniska projekt. Vinnarna från Bosnien-Hercegovina, Portugal, Jordanien, Kina, Schweiz och Finland belönades med det internationella LUMA StarT 2020-priset och en galaresa med vetenskapligt program.

International LUMA StarT Awards presenterades i år för fjärde gången. På grund av den globala coronasituationen ordnades galan undantagsvis som webbsändning. I sändningen delades priset ut till de tre bästa projektarbeten kring naturvetenskap, matematik eller teknologi, som utförts av barn och ungdomar runt om i världen. Segrarna gick till teamen från Jordanien, Bosnien-Hercegovina och Finland. Dessutom delades priset International LUMA START Education Award ut till tre inlärningsgemenskaper för de bästa undervisningspraktikerna i samband med tvärvetenskaplig, forsknings- och fenomenbaserad undervisning. De inlärningsgemenskaper som belönades kommer från Kina, Portugal och Schweiz.

Den internationellt prisbelönta StarT-action-modellen är utarbetad 2016 av LUMA-center Finland, som arbetar för att främja utbildning inom vetenskap och teknologi vid universiteten. Under den senaste säsongen har 580 projektarbeten och 300 goda undervisningspraktiker från 27 länder varit involverade i StarT. Över 850 inlärningsgemenskaper, över 4000 lärare och 41 700 barn och ungdomar har delat med sig av sin upptäckarglädje och sina goda undervisningspraktiker.

I StarT-galan hedrades vinnarna också av de nationella och internationella publikrösterna. Publikomröstningen ordnades på StarT:s Youtube-kanal i april 2020. 92 videor tävlade om publikens röster. I videorna berättade barn och ungdomar om det projektarbete de hade genomfört och lärare om sina goda undervisningspraktiker. Under galasändningen delades priserna ut av Vilma Laiho och Veera Sinikallio.

Dessutom har START-tävlingen delat ut nationella utmärkelser. De elva mest förtjänstfulla projektgrupperna för barn och ungdomar och de fem bästa inlärningsgemenskaperna med sina goda undervisningspraktiker valdes till de nationellt bästa i tävlingen. Också tio hedersomnämnanden delades ut.

StarT-säsong 2019 — 2020 nationella och internationella utmärkelser

Internationella bästa

International LUMA StarT Award 2020 -pristagarna (barns och ungdomars teamen)

 • “EcoBiesel”Agrupamento de Escolas de Alcanena, Portugal
 • “An Action Plan to Save the Moldy Books in Yunhai School Library”, Yantian Yunhai School, Kina
 • “Alternative Solar Energy”, Primarschule Atelier Zwillikon, Schweiz

International LUMA StarT Education Award 2020 -pristagarna (undervisningspraktiker)

 • “Air, Water & Land Pollution”, Childen of Sarajevo – Kindergarten “Dunje”, Bosnia-Hertsegovina
 • “Ihmeellinen ihminen – opitaan yhdessä yhteistyö”, Esiopetus Taipalsaari Kirkonkylän koulu ja LAB ammattikorkeakoulu,  Finland
 • “Integration of Engineering Design in Teaching STEM “, Al Omareyah School, Jordanien

Nationella bästa

Projekt

 • “LUMI/SNOW”Päiväkoti Piilometsä 
 • “Leivän aikamatka”, Päiväkoti Pikkutylli
 • “Puhkun ja puhalla: Tuulitutkimuksia”Kalkunvuoren päiväkoti ja koulu
 • “Cook Clorophyll and the Colours of the Fall”Rantaviitikan eskarit
 • “Kaupunkiralli”Jokilaaksonkoulu
 • “Kuinka juomavesi tulee juomalasiin?”Keskuskoulu Vaasa
 • “Ilmastonmuutos Stop! -lautapeli”Länsiharjun koulu
 • “Is it magic?”Keminmaan keskuskoulu
 • “Machine learning to Detect Forest fires”FISTA
 • “Omavarainen sähköntuotanto – sähköä tuottava kuntopyörä”Kaurialan lukio
 • “SnakeBot”Tampereen lyseon lukio

Undervisningspraktiker

 • “Ihmeellinen ihminen / Opitaan yhdessä -yhteistyö”Esiopetus Taipalsaaren kirkonkylän koulu & LAB ammattikorkeakoulu
 • “Matkalla Marsiin 2020”Pikkonlan koulu
 • “Greenreality- lupaus”Sammonlahden koulu
 • “Virtuaalinen Amazing Race Rovaniemeltä pohjoiseen”Napapiirin yläaste
 • “Yksilöllinen mobiilioppiminen”Paraistenseudun koulu

Publikens favoriter

Internationella hedersomnämnanden

Projekt
 • “SnakeBot”, Tampereen lyseon lukio, Finland
 • “Keyzy”, Shaping Your Future (IMR & I-Form), Irland
 • “Machine Learning to Detect Forest Fires”, FISTA, Finland
 • “Low Energy House”, Primarschule Atelier Zwillikon, Schweiz
 • “Safety improvement of amusement device in Yi Haicheng-”protective shield” of the swing”, Project-based learning group of “Xing Si” School, Kina
Undervisningspraktiker
 • LEARNING THROUGH COLLABORATIVE STORYTELLING VIOLET, THE STORY OF A BUTTERFLY, “an ambassador of sustainability”, Colegoi Valsassina, Portugal
 • “Yksilöllinen mobiilioppiminen”, Paraistenseudun koulu, Finland
 • “Interactive means and information technology in the service of inclusive education”, Riad, Marocko

Nationella hedersomnämnanden

 • “KeittiöKemiaa ja kestävää taidetta”, Pilke tiedepäiväkoti
 • “Retkeilykerho”, Mertalan koulu

De nationella bästa har valts

LUMA-center Finland fick in flera hundra utmärka projekt och goda undervisningspraktiker: över 150 fina projekt och över 50 kreativa goda undervisningspraktiker från småbarnspedagogiken till andra stadiet. 
Nu har de nationellt bästa tävlingsbidragen valts ut, och de finns upplistade nedan.

LUMA-center Finland-nätverket har sedan år 2016 arrangerat StarT-programmet, som har som mål att främja tvärvetenskaplig projektinlärning, upptäckarglädje och delning av idéer inom naturvetenskaper, matematik och teknologi. En del av verksamheten utgörs av StarT-tävlingen, som har en nationell och en internationell serie. 

Det tilldelas både internationella och nationella priser i tävlingen. De nominerade till det internationella LUMA StarT Award 2020-priset har valts ut. Läs mer om dem här. De elva bästa barn- och ungdomsteamen och de fem bästa inlärningsgemenskaperna kommer att belönas som de nationellt bästa. Dessutom kommer två klubbar att få hedersomnämnanden.

De bästa nationella projekt

I projektarbetena har barnen och de unga fått stå i rampljuset och utnyttja sina egna intressen och sin egen kreativitet, eftersom projekten fått behandla nästan vad som helst. I år belönar vi undantagsvis elva projekt. Juryn beslutade att belöna elva projekt istället för tio, eftersom vi fick in en hel del fantastiska projekt som det var svårt att välja mellan. Kriterierna kan ses här. Vi vill framhäva projekt som har genomförts på olika skolnivåer. I år fick vi se fantastiska projekt om bland annat människor, klimatförändringar och programmering.

Juryn har beskrivit de prisbelönta projekten som omfattande, elevorienterade och tvärvetenskapliga. Dessutom har de prisbelönta projekten rapporterats exemplariskt.

“LUMI/SNOW”, Päiväkoti Piilometsä 

“Leivän aikamatka”, Päiväkoti Pikkutylli

“Puhkun ja puhalla: Tuulitutkimuksia”, Kalkunvuoren päiväkoti ja koulu

“Cook Clorophyll and the Colours of the Fall”, Rantaviitikan eskarit

“Kaupunkiralli”, Jokilaaksonkoulu

“Ilmastonmuutos Stop! -lautapeli”, Länsiharjun koulu

“Is it magic?”, Keminmaan keskuskoulu

“Machine learning to Detect Forest fires”, FISTA

“Omavarainen sähköntuotanto – sähköä tuottava kuntopyörä”, Kaurialan lukio

“SnakeBot”, Tampereen lyseon lukio

De bästa nationella goda undervisningspraktik

Inlärningsgemenskaperna kan delta i StarT genom att beskriva en god undervisningspraktik, dvs. ett välbeprövat sätt eller en modell för att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade undervisningshelheter eller StarT-projekt. I år fick vi se fina undervisningspraktiker om bland annat tvärvetenskaplig inlärning och en grönare framtid.

Här i StarT vill vi stöda lärares, handledares och utbildares arbete, och därför har vi möjliggjort utbyte av godaundervisningspraktiker. De fem bästa, förtjänstfulla undervisningspraktikerna från säsongen 2020 beskrivs närmare nedan.

“Ihmeellinen ihminen / Opitaan yhdessä -yhteistyö”, Esiopetus Taipalsaaren kirkonkylän koulu & LAB ammattikorkeakoulu

“Matkalla Marsiin 2020”, Pikkonlan koulu

“Greenreality- lupaus”, Sammonlahden koulu

“Virtuaalinen Amazing Race Rovaniemeltä pohjoiseen”, Napapiirin yläaste

“Yksilöllinen mobiilioppiminen”, Paraistenseudun koulu

Hedersomnämnanden

I den nationella tävlingen överraskades juryn av den höga nivån på projekt och undervisningspraktiker. Därför vill vi lyfta fram två praktiker som lämpar sig för lärandet på fritiden. StarT delar ut hedersomnämnanden till:

“KeittiöKemiaa ja kestävää taidetta”,  Pilke tiedepäiväkoti Loiste

“Retkeilykerho”, Mertalan koulu


Anmälan till StarT-säsongen 2020–2021 är öppen!

Såväl inlärningsgemenskaper, sakkunniga, studerande som företag kan delta i StarT-tävlingen – alla i den rollen som bäst passar dem, exempelvis genom att vara med och genomföra projekt, dela med sig av sina undervisningspraktiker eller genom att stöda inlärningsgemenskapernas samt barnens och ungdomarnas arbete som expert. Läs mer om verksamheten här.

Här är de nominerade till det internationella LUMA StarT Award 2020-priset

LUMA StarT Award 2019-priset kommer att tilldelas för fjärde gången den 4.6.2020. I år kommer priset delas ut under en virtuell gala. Här är alla nominerade till LUMA StarT Award 2020. Pristagarna väljs bland dem.

LUMA-center Finland-nätverket har sedan år 2016 arrangerat StarT-programmet, som har som mål att främja tvärvetenskaplig projektinlärning, upptäckarglädje och delning av idéer inom naturvetenskaper, matematik och teknologi. En central del av verksamheten utgörs av den internationella StarT-tävlingen, som över 600 inlärningsgemenskaper från 40 olika länder i år har deltagit i. Tävlingen har gett upphov till otaliga imponerande, kreativa projekt, som verkligen andas upptäckar- och samarbetsglädje!

 I projektarbeten och undervisningspraktikerna kunde man tydligt se att lärarnas arbetsinsats varit stor och att innovativitet och nytänkande kring vardagliga behov varit viktiga drivande krafter.

Medlem i StarT-juryn

Bästa projektarbetena och undervisningspraktikerna belönas

Under säsongen 2019–2020 gav StarT upphov till flera hundra projekt och nya undervisningspraktiker, och det är bland dessa årets jury har valt ut de nominerade till LUMA StarT Award 2020-priset. Bland de nominerade finns projektarbeten och undervisningspraktiker från fyra olika kontinenter!

De nominerade är sammanlagt tio, indelade i två olika kategorier:

 1. Projektarbeten av barn- och ungdomsteam
 2. Goda modeller för inlärningsgemenskaper

De nominerade presenterar sina arbeten och praktiker i egna videor på StarTs YouTube-kanal.

International LUMA StarT-priset tilldelas de tre bästa barn- och ungdomsteamen, d.v.s. stjärnteamen, och deras handledare. I utvärderingen av projektarbetena har särskild tonvikt lagts på barnens och ungdomarnas egen aktivitet och kreativitet.

LUMA StarT Education 2020-priset tilldelas de tre bästa inlärningsgemenskaperna för en god undervisningspraktik. I utvärderingskriterierna har man betonat innovativitet, undersökande arbetssätt samt förmåga att skapa en god gruppanda både inom den egna inlärningsgemenskapen och i samarbetet med aktörerna utanför den.Läs mer om tävlingsanmälan och utvärderingskriterierna här.

Det fanns många bra och fina projekt med i år, av vilka det var mycket svårt att välja ut de bästa. Många fler inskickade arbeten skulle ha förtjänat att vara bland de nominerade, eftersom det fanns många verkligen bra och välgjorda projekt med.

Medlem i StarT-juryn


The International LUMA StarT Education Award nominees 2020 (best practice nominees):

 1. “Air, Water & Land Pollution”, Childen of Sarajevo – Kindergarten “Dunje”, Bosnia and Herzegovina
 2. “Ihmeellinen ihminen – opitaan yhdessä yhteistyö”, Esiopetus Taipalsaari Kirkonkylän koulu ja LAB ammattikorkeakoulu,  Finland
 3. “Where will we use it”NUN Schools Istanbul, Turkey
 4. “Pi & STEM. Famous number Pi, we found it everywhere!”, School: “Zhani Ciko”, Albania
 5. “Yhteistyöprojekti Matkalla Marsiin 2020”, Pikkolan koulu, Finland
 6. “Beyond the water!” Scientific association “Aghi Magnetici”, Italy
 7. “21st Century Child”, Ecole Sidi Abdelkrim, Morocco
 8. ” „ECO-FRIENDLY HOUSE WORKSHOP“ ” , Radviliškis Gražina Basic School, Lithuania
 9. “A Yangtze Story”,The Yangtze River Cultural Research Community, China
 10. “Integration of Engineering Design in Teaching STEM “, Al Omareyah School, Jordan

The International LUMA StarT Award nominees 2020 (project nominees):

 1. “Vamos salvar o mar!” – “Let´s save the ocean!”, Colégio Valsassina, Portugal
 2. “LUMI-SNOW”, Päiväkoti Piilometsä,  Finland
 3. “Comparison of water quality of the Chimehuín river with that of nearby puddles with mosquitoes”Club de Ciencias Huechulafquen, Argentina
 4. “EcoBiesel”Agrupamento de Escolas de Alcanena, Portugal
 5. “An Action Plan to Save the Moldy Books in Yunhai School Library”, Yantian Yunhai School, China
 6. “Alternative Solar Energy”, Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
 7. “Food Miles and Climate Change”, COLE International Schools / Primary School, Austria
 8. “IS 1°C A LOT OR NOT?”, Siaures licejus / Northern lyceum, Lithuania
 9. “PIP.01”, Alyadodah Secondary School For Boys, Jordan
 10. “Clean environment-clean water and healthy food-happy life”, Kindergardner Dječji vrtići Mostar-Mrvica, Bosnia and Herzegovina

Hedersomnämnanden  – Offical recognition of excellence 

Nivån har överraskat oss alla den här säsongen, även juryn. Nivån har varit mycket hög både bland projekten och undervisningspraktikerna. Därför har vi i år bestämt oss för att dela ut också hedersomnämnanden till förtjänstfulla projekt och goda undervisningspraktiker. StarT-juryn vill framhäva följande projekt och undervisningspraktiker, för att de verkligen har gjort sig förtjänta av synligheten vi kan ge dem här.

Projekt
 1. “SnakeBot”, Tampereen lyseon lukio, Finland
 2. “Keyzy”, Shaping Your Future (IMR & I-Form), Ireland
 3. “Machine Learning to Detect Forest Fires”, FISTA, Finland
 4. “Low Energy House”, Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
 5. “Safety improvement of amusement device in Yi Haicheng-”protective shield” of the swing”, Project-based learning group of “Xing Si” School, China

goda modeller

 1. LEARNING THROUGH COLLABORATIVE STORYTELLING VIOLET, THE STORY OF A BUTTERFLY, “an ambassador of sustainability”, Colegoi Valsassina, Portugal
 2. “Yksilöllinen mobiilioppiminen”, Paraistenseudun koulu, Finland
 3. “Interactive means and information technology in the service of inclusive education”, Riad, Morocco

Anmälan till StarT-säsongen 2020–2021 öppnas i maj!

Såväl inlärningsgemenskaper, sakkunniga, studerande som företag kan delta i StarT-tävlingen – alla i den rollen som bäst passar dem, exempelvis genom att vara med och genomföra projekt, dela med sig av sina undervisningspraktiker eller genom att stöda inlärningsgemenskapernas samt barnens och ungdomarnas arbete som expert. Läs mer om verksamheten här.

StarT 2020 publikens favoriter har valts

I StarTs YouTube-kanal har 92 videor om projekten och goda modeller publicerats. Publik omröstningen för videorna hölls 16.3.-5.4. Videor delade idéer och lärandes glädje, och gjorde det möjligt för alla att delta.

Under säsongen 2019-2020 cirka 600 inlärningsgruppena av 40 oliga länder tog del av StarTs verksamhet. Där barn ock unga delade mot varandra glädjet att inlara. Det var faforiter från både gillningar ock visningar.

blotta att vara med i publik omröstningen är en magnifik prestation

Alla favoriter kommer att tilldelas priset ”Publik Favorit” på StarT-galan. Galan är StarTs höjdpunkt, var alla bästa internationella och nationella projektet ock goda modeller kommer att belönas. Detta år evenemanget  skall hållas virtuelt 4.6. Där är alla välkomna.

Nationella publikens favoriter

Projekt

Mest glilningar och visningar fick Päiväkoti Satulinnas projekt: Lusikkaleipien Muurahaisprojekti. Projektet omfattade till exempel självtillverkade myror och en marionettshow med myror.God modell

Mest gillningar fick Kailaan koulu för er modell: Muovin muodonmuutos. Det involverade flera steg, såsom ett besök och tillverkning av sin egen plast


Mertalan koulun retkeilykerho fick flest visningar. Den här utflykt klubb lärde barn många viktiga kunskap och färdigheter i naturen. Internationella publikens favoriter

Projekt

Den internationella favoriten för barn- och ungdomsprojekt är Improvement of Collection and Processing of Polymeric Wastes in Cities. Den här videon har visats på YouTube så många som 5000 gånger och videon som samlats in 2100 gillar under den publika omröstningen! i projektet Igor introducerar en enhet han uppfann för att pressa polymeravfall.


Samma antal visningar fick A robot that mimics the teacher’s function. I projektet har studenterna skapat en robot. Utveckla en robot tar eleverna 9 månader.God modell

Mest glilningar och visningar fick Chess is a Magic Game. Ett otroligt tvärvetenskapligt ensemble hade skapats runt schacket.Grattis till vinnarna!

Videor om projekten och deras utförande gjorda av både nationella och internationella inlärningsgrupper kan hittas på StarTs YouTube-kanal. Bli inspirerad och lär dig nya saker!

Bild: Muurhaisprojekti, Lusikkaleivät

Alla festivalerna kommer att inställas för att hindra spridningen av koronavirusepidemin

För att hindra spridningen av koronavirusepidemin kommer alla festivalerna att inställas. Vårt beslut är baserat på regeringens, universitets och THL:s rekommendationer (läs mer om THL:s rekommendationer här).

I stället för inställda festivaler strävar vi efter att organisera aktiviteter virtuella eller skjuta upp festivalen till en senare. Arrangörerna av den inställda festivalen kommer att kontakta alla som har har anmält sig till dessa inställda festivaler. 

Vi kommer aktivt att övervaka situationen och uppdatera detta inlägget och StarT händelser i kalendern när vi får mer information om de regionala LUMA-centers beslut.

Festivalarrangörerna svarar gärna på alla frågor. Kontaktuppgifter för de regionala LUMA-centren finns här.

 

LUMA-centrum Finland premierade barn, ungdomar och inlärningssamfund för förtjänstfull implementering av vetenskaps- och teknologiprojekt på internationell gala

Vid den internationella StarT-galan som gick av stapeln den 6/6 premierades International LUMA StarT 2019-pristagarna. Priset delades ut till de tre bästa projektarbetena med naturvetenskaplig, matematisk eller teknologisk koppling, som barn och ungdomar har förverkligat på olika håll i världen. Teamen från Jordanien, Litauen och Finland fick pris. Desssutom premierades tre inlärningssamfund för de bästa undervisningsmetoderna med mångvetenskaplig, forsknings- och fenomenbaserad undervisning. Undervisningssamfund från Kina, Portugal och Finland fick pris.

I sin bedömningsmotivering har juryn särskilt uppmärksammat hur  nyskapande, forskningsbaserat, mångvetenskapligt och gemenskapsbildande projektet är.  

Den internationella StarT-tävlingen, som nu hållits för tredje gången, har utvecklats av LUMA-centrum Finland, universitetens centrum för främjande av vetenskaps- och teknologifostran. Under den gångna säsongen har över 900 inlärningsamfund med 650 projekt och över 250 goda undervisningsmetoder från 17 länder deltagit i tävlingen.

StarT skapar bakgrund för lärandet och kunskaper som behövs när man riktas till bättre framtid, dess behov och utmaningar. Genom ett personligt projekt kan man få känsla av framgång och förmåga som ökar intresset mot vetenskapliga avvecklingar till frågor som betraktar samhället nära oss och människor på globala nivå. StarT står för möjlighet att skapa och lära nytt – att bli sin egen stjärna för att lösa frågor som man själv undrar på”, säger Ordförande av LUMA Center Finland , professor Jan Lundell

Under StarT-galan premierades också publikens favorit samt det mest aktiva landet. Dessutom kom man att dela ut nationella finländska pris till de 10 bästa projektteamen som består av barn och ungdomar, samt till de 5 bästa inlärningssamfunden.

Läs mer På Engelska

Kandidaterna för de internationella LUMA StarT Award 2019-prisen har utsetts

International LUMA StarT Award-prisen kommer att delas ut för tredje gången den 6/6 2019 vid en gala vid de nationella LUMA-dagarna i Jyväskylä, som rundar av hela StarT säsongen. Pristagarna kommer att väljas bland kandidaterna som publiceras i detta meddelande.

StarT är ett kollektivt program som stöder projektinlärning, inlärningsglädje och utbytande av idéer inom naturvetenskaper, matematik och teknik, och har organiserats av LUMA-centret sedan 2016.  En av de centrala verksamheterna är den internationella StarT-tävlingen, där 650 projekt och över 250 goda metoder från 20 olika länder deltog i år. En mängd fina projekt har utvecklats, där inlärningsfröjden och samarbetets glädje florerar!

De bästa projekten samt goda undervisningsmetoder premieras

Juryn har valt kandidaterna för LUMA StarT Award 2019, sammanlagt tio i två olika kategorier:

 1. Projektarbeten av barn- och ungdomsteam
 2. goda undervisningsmetoder för inlärningssamfund

Huvudpriset i den internationella StarT 2019-tävlingen är en resa till Finland och StaT-galan den 6/6 2019, en upplevelserik prisutdelningsfest som kulminerar hela StarT-säsongen.

International LUMA StarT-priset delas ut åt de tre bästa barn- och ungdomsteamen, d.v.s. stjärnteamen. I utvärderingen av projektarbetena kommer man särskilt att betona barnens och ungdomarnas egen aktivitetsnivå och skapelsekraft.

LUMA StarT Education 2019-priset kommer att delas ut till de tre bästa inlärningssamfunden. Bedömningen kommer att se till hur innovativ och forskningsinriktad metoden är och hur den bygger upp gruppandan både inom den egna inlärningsmiljön och utanför den.

Du kan se videor som visar upp projekten och de goda metoderna som juryn valt ut till kandidater till LUMA StarT Award 2019 på adressen  StarT YouTube.  Gå och se, låt dig inspireras och lär dig nya saker!

The International LUMA StarT Education Award nominees 2019 (best practice nominees):

 1. Grow your own food! Dare to try it (even in the moon)! – a 3th and 4th grades approach to STEM, 3rd and 4th grades – EB1/JI de São Bartolomeu de Regatos (Anabela Santos), Portugal
 2. Legend Towers” , Bahçeşehir Preschool (Macide IŞIK, Emine Medine BOZ, Sinem ERENER ÜNAL, Kevser GÜNEYLİ, Yasemin Güzin KOCA), Turkiet
 3. “Math in Our Life”, Arar the Pioneer – Arar Academy schools (Ghazal Qawasmeh, Bara’ Sarhan, Lamar Obeidat, Yousef Abed, Khalid Fayyad), Jordanien
 4. “Physics Day in Amusement Park”, Irbid Preparatory Girls School (Smar Hasan Murshid Nazzal, Sawsan Faeq Sabbah, Yara Jamal Subhi, Khalid Mustafa Ghaben), Jordanien
 5. STEAM-approach in education using augmented reality technology: AR – travel around the towers”, Secondary School №8 (Olena Kovalova, Oksana Galusinskaja, Olena Shapovalova, Inna Derevianko, Olga Batkilina, Svitlana Grytsai, Viktoriia Kalinina), Ukraina
 6. “Stem & Younger in Clima Action”, (Erviola Konomi), Albanien
 7. “The Great Starry Sky”. Wanhong Primary School League,(Minyan Lu, Guifen Qian, Jie Chen, Jinxiang Liu, Xufeng Sun, Naihua Wei), Kina
 8. “The Way of A Silk’s Artistic Life”, Dongzhu Experimental Primary School of Suzhou (Lu Xiaojia, Gu Weiyi, Jiang Huiping Xiaorong, Yang Xiaoxian, Zhang Lei), Kina
 9. “Theatre for science”, GD-GSR (gestion déléguée du groupe scolaire la Résidence) (Fouad El Haski, Hachim Mortaqi, Rachid Wahabi ),  Marocko
 10. “Young people learning statistics”, Keminmaan keskuskoulu (Aira Karassaari, Hanna Littow), Finland


The International LUMA StarT Award nominees 2019 (project nominees):

 1. “ASPAR T-2”, Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (Talha Talip AÇIKGÖZ, Alperen KAHRAMAN), Turkiet
 2. “Caring for pets- intelligent feeding appliance driven by web of things”, Suzhou Jinchang Foreign Language Experimental School (Yilin Wang, Shiwen Min, Yuxuan Lu, Zejun Zhou, Zhaojun Xie, Yuxuan Ou’yang), Kina
 3. Flash Flood Predictor, Zarqa University Schools and KG (Omar Shishani, Omar Abu Salem), Jordanien
 4. “From the acorn to the oak”, Rokiskis Senamiestis Progymnasium (Afanasjeva Austeja, Bunevicius Augustas, Saccani Matteo, Sapagova Samanta, Semenas Kajus, Truksnyte Urte, Vasiliauskaite Emilija, Vasiliauskaite Fausta, Vasiliauskaite Kamile, Zavarskyte Karina), Liettua
 5. “Health week project”, ŠIAURĖS LICĖJUS (Anele Ganusauskaite, Sofija Ganusauskaite, Simas Kudarauskas, Paulius Kvedaras, Izabele Trotaite, Arune Navickaite, Gerda Sezenytre, Saule Kasparaviciute, Dziugas Siautkulis, Jokubas Garlauskas, Elze Bartkeviciute, Liepa Morkunaite, Kostas Korsakovas, Akmeja Tilvikaite), Liettua
 6. “Mind Controlled Car”, Tampereen kansainvälinen koulu (Manu Kiiskilä, Sampo Lassila, Iiro Pekkarinen), Suomi
 7. “Planting By Using Artificial Lighting with Different Wavelengths”, The Shiny Light (Sondos Al-Mhesn, Haneen Al-Masalek, Dania Al-Qasire, Adan Al-Badnde), Jordania
 8. “Reinventing the drone”, Tampereen lyseon lukio (Vilhelm Toivonen, Arimo Gustafsson, Niilo Viheriäranta, Aapo Leppänen), Finland
 9. “Water for Life”, Blue World (Raihan Ahmad Shahab, Raisya Amira Maher, Aldebran Daffa Yudha Cahyadi , Bintang Rifqi Maulana DS, Aleena Rahma Shahab), Indonesien
 10. “Waterx”, Green Group (Ayoub Dadani, Nouamane Ait Daoud, Khalil Admi, Aberrahmane Driouch, Houssam Azzouz), Marocko


Media och publik är hjärtligt välkomna till LUMA-galan, som detta år går av stapeln i Jyväskylä universitet den 6/6 2019.  


Anmäl dig till Start-säsongen 2019-2020 från och med maj!

Både inlärningssamfund, specialister, studerande och företag kan delta i StarT -– var och en i den roll som passar dem bäst, antingen med att förverkliga projekt, dela med sig av undervisningsmetoder, eller som specialist genom att stöda barn och unga som verkar inom inlärningssamfunden.

StarT-publikomröstning 18.3. – 7.4.

LUMA-center Finland bjuder in alla att delta i StarTs publikomröstning för säsongen 2018-2019. På StarTs YouTube-kanal har videor om StarT-projekt och deras goda praxis publicerats. Bekanta dig med kanalen, bli inspirerad och lär dig!

År 2016 aktiverade nätverket LUMA-center Finland StarTs verksamhetsmodell som stöder en tvärvetenskaplig studiehelhet och temastudier enligt den nya läroplanen. StarTs målgrupper sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

I StarT lär vi oss tillsammans i grupper genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. Huvudmålet är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknologi hos barn och unga.

StarTs långsiktiga mål är att etablera verksamhetsmodellen och bli en del av skolors och andra inlärningsomgivningars årliga verksamhet. Under säsongen 2018-2019 tog nästan 600 inlärningsgrupper från totalt 30 olika länder del av StarTs nationella och internationella verksamhet där stjärnteam bestående av barn och unga delade med sig av glädjen av inlärning.

Videor om projekten och deras utförande gjorda av både nationella och internationella inlärningsgrupper har publicerats på StarTs YouTube-kanal. Via kanalen sprids inlärningens glädje och iver!

Den nationella och internationella publikomröstningens mål är förutom att sprida glädje och idéer även att göra det möjligt för alla att delta. Genom att gilla videor ger du din röst till projektteamet som skapat videon. Röstningstiden gäller fram till 7.4.


Rösta på din favorit och bli inspirerad!

Genom att rösta påverkar du resultatet eftersom antalet gillningar tas i beaktande i valet av StarT-säsongens mest meriterade projekt och användande av god praxis. Dessutom belönas det bidraget med flest gillningar med publikens favorit -titeln under StarT-galan. Galan är StarT-verksamhetens både nationella och internationella höjdpunkt. Detta år ordnas den 6.6.2019 i Jyväskylä som en del av LUMA-dagarna.

RÖSTA PÅ DIN FAVORIT:

I StarTs Finlands flagga-utmaning för Finland 100 jubileumsåret genomfördes både världens största och minsta Finlands flagga.

StarT och LUMA-centret Finland har utmanat alla finländare att tillsammans genomföra den största Finländska flaggan som en del av Finland 100 jubileumsårets program. I utmaningen har man haft möjlighet att delta i på två olika sätt: att sända in en video eller en bild av den mest innovativa flaggan eller den största Finlands flaggan.

Flaggor har genomförts runt hela Finland under hela året och de frånstöter Finland-anda och dessutom glädje och mod att kasta in sig för att fira våran gemensamma fosterland. De mest förtjänta bilderna och videon om flaggorna fick var och en skicka till sina vänner och bekanta som en självständighetsdags hälsning.

Tillsammans den största Finlands flagga-utmaningen kastades ut till kommuner och kommuninvånare. Flaggor genomfördes i egna evenemang och som en del av annat program som genomfördes i kommuner och skolor för Finland 100-evenemang. Som representanter för kommuner och arrangörer av flaggorna fanns det både skolor och studerandeföreningar.

Den största flaggan genomfördes av Kumo stad (se flaggvideon). Flaggan genomfördes som avslutning på kvällsfesten till slut av en beöksdagen 5.7 av Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Pitkis. Flaggan i frågan om nyhetsfördes då redan som världsrekord (länk till nyheten på finska). De vitklädda lägerdeltagarna tog emellan sig de blåklädda föräldrarna och Kumobor. Den 22 x 36 m störa flaggan bestod av 2372 människor.

Bäst användes modern teknologi i Jyväskyläs stösrta flagga kommunutmaningen som genomfördes av Jyväskylä kommun (se videon). Båda kommunerna prisges av LUMA-centret Finland med en gratis veso-skolning om fenomenbaserad pch enande inlärning i kommunens egna skolor.

I den mest innovativa flaggtävlingen har det både användts modern och mindre modern teknologi, och vilket som helst material, som till exempel att röra på sig, dans och att sjunga. Som den mest innovativa flaggan, den minsta Finländska flaggan (se videon), prisgavs Aalto-universitetets forskningsgrupp som leds av professor Ilkka Tiittonen. I bilden av flaggan är 2µm en femtedel av en millimeter. Så det vill säga att flaggan är ca. en hundradel av en millimeter.

StarT är en funktionsmodell som LUMA-centret Finland-nätverket organiserar, vars målsättning är att inspirera och stöda barn och ungas hobbyn och de nya läroplanen inom naturvetenskap, matematik och teknologi och dessutom att föra vidare de omfattande inlärningshelheternas förverkligande från den tidigare stadien till andra stadiet.
Finlands flagga-utmaningen är en del av den officiella Finland 100 -jubileumsårets program.