Nord StarT –tävlingens vinnare har utsetts – mångsidiga lösningar på klimatförändringen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade under hösten 2021 den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT. Tävlingen var en del av programmet i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 och ordnades i samarbete med LUMA-centrets StarT-program. Syftet med tävlingen var att aktivera barn, unga och vuxna, från småbarnspedagogiken till högskolor, att tillsammans komma fram med konkreta sätt att bemästra klimatförändringen. Undervisningsminister Li Andersson gratulerade vinnarna onsdagen den 9.2.2022 under det öppna webbevenemanget.

Det var möjligt att delta i tävlingen genom att rapportera om ett projektarbete eller god undervisningspraxis där människor i olika åldrar och elever på olika utbildningsstadier samarbetar. En skola, klass, klubb eller någon annan grupp barn, unga eller vuxna kunde delta genom att rapportera om god undervisningspraxis eller ett bra undervisningsprojekt där barn och unga visar hur man bekämpar klimatkrisen. Lärare kunde delta genom att berätta om en god undervisningspraxis. Tävlingar riktade sig till utbildningssystemets alla stadier, från småbarnspedagogiken till högskolor.

Vinnarbidragen präglades av en bred skala synvinklar på klimatfrågan: från Bokashi-metoden till hållbar poesi. Undervisningsminister Li Andersson betonade i sitt tal hur viktigt det är idag att skolorna erbjuder kunskap och färdigheter för att bemästra klimatförändringen.

Miljöfrågor och klimatförändringen  hör till våra största samhälleliga utmaningar. Att bromsa klimatförändringen påverkar hela samhället. Det är viktigt att skolor och utbildningsinstitutioner kan erbjuda kunskap och färdigheter för att ta itu med klimatkrisen. Effektiv och forskningsbaserad hållbarhetsfostran  bidrar till att unga kan fokusera på konkreta gärningar för att bemästra krisen.

Undervisningsminister Andersson

Enligt den nordiska juryn har de vinnande bidragen utnyttjat vetenskaplig praxis genom forskning och laboratoriesamarbete samt lyft fram elevernas kunnande så att också mindre barns röster har fått höras. Projekten möjliggjorde också enligt juryn ungas egna initiativ såväl självständigt som i samarbete med andra och lyfte genom poesi fram barns och ungas tankar om klimatförändringen.

Vinnarna belönas med 500 euro:

 • 0-5 år: Päiväkoti Piilometsä – Bokashi and biocarbon in horticultural
  farming
 • 13-15 år: Vuoksenniskan koulukeskus – Young children and climate change
 • 16-18 år:
  • Nurmijärven lukion Rajamäen toimipisteen kemian opiskelijoita – Toxins in nature
  • FIN-CHI Innovation and Education Association – Youth Race-for Zero Climate Action
 • Bästa undervisningspraxis: Sustainable Poetry. Ett svenskt samarbete mellan lärare och utbildare.

Tävlingens syfte var att föra fram nordiska barns, ungas och unga vuxnas visioner och exempel på hur man kan stävja klimatförändringen. Man ville också stärka samhörigheten och samarbetet mellan de nordiska länderna, utveckla pedagogiken kring hållbar utveckling och främja verksamhet som baserar sig på läroplaner.

Ytterligare information och material:

 • Vinnarbidragen samt övrig information hittar du på tävlingens webbplats.
 • Ulla-Jill Karlsson (OKM), konsultativ tjänsteman, tfn. +358 295 330 141
 • Outi Haatainen, StarT-projektchef (LUMA-centret Finland), tfn +358 50 448 9508
 • start.luma.fi/nordstart

Tävlingen Nord StarT bjuder in barn och unga att delta i kampen mot klimatförändringen

Den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT anordnas hösten 2021 av undervisnings- och kulturministeriet. Tävlingen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram 2021 i Nordiska ministerrådet. Ministeriet ordnar tävlingen i samarbete med LUMA Center Finlands StarT-program. Syftet med tävlingen är att främja barns, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot klimatförändringen, från småbarnspedagogik till högre utbildning, och att tillsammans hitta konkreta sätt att motverka klimatförändringen.

Tävlingens mål är att lyfta fram barns, ungdomars och unga vuxnas visioner och exempel på hur klimatförändringen kan bekämpas. Under de senaste åren har människor visat större intresse och blivit oroligare över klimatförändringen. Utöver intresset är ungdomarna socialt mer medvetna och aktiva än på över 20 år och de vill i synnerhet se konkreta handlingar och en lösningsfokuserad klimatdebatt. 

Man kan delta i tävlingen genom att rapportera om ett projektarbete eller god undervisningspraxis där människor i olika åldrar och elever på olika utbildningsstadier samarbetar. En skola, klass, klubb eller någon annan grupp barn, unga eller vuxna kan delta genom att rapportera om god undervisningspraxis eller ett bra undervisningsprojekt där barn och unga visar hur man bekämpar klimatkrisen. Lärare, handledare och fostrare spelar en viktig roll när det gäller att skapa undervisningspraxisar.

Ett ytterligare syfte med tävlingen är att stärka samhörigheten och samarbetet mellan de nordiska länderna samt att utveckla pedagogiken kring hållbar utveckling och främja verksamhet som baserar sig på läroplaner. Tävlingen riktar sig till utbildningssystemets alla nivåer från småbarnspedagogik till högskolor.  

Tävlingen pågår redan och det går att anmäla projekt och god undervisningspraxis fram till den 3 januari 2022. Tävlingen kulminerar i en nordisk konferens den 9 februari 2022 där priserna delas ut. Mer information om tävlingen samt anvisningar för deltagande finns på tävlingens webbplats. 

Ytterligare information och material på hemsidan.

Nord StarT
Nordiska ministerrådet

Rapportering har börjat!

När året vänder mot slutet är det tid att vända blicken redan mot vår- och vårens StarT-händelser. Välkommen!

Man kan rapportera sin projekt eller god undervisningspraktik om man vill delta i den egna regionens StarT-festival eller i den internationella eller den nationella StarT-tävlingen.

De regionala StarT-festivalerna ordnas mellan mars och maj på olika håll i Finland där de regionala LUMA-centren finns. På festivalerna får stjärnteam och inlärningsgrupper skina och presenterar sitt eget kunnande och dela med sig av glädjen av att lära sig. I den nationella och den internationella tävlingen kan man dela lärandets glädje och bra idéer ännu mer allmänt.

Vilken deltar jag då, nationellt eller internationellt?

Hur rapporterar man?

Om ni har inte anmält sig som en inlärningsgemenskap kan ni bara fylla in blanketten via länkar ovanför (välja den internationella eller den nationella).

Om ni har anmält sig som en inlärningsgemenskap, fantastiskt! Ni måste inte fylla i formuläret igen. Ni kan rapportera via länkar i er bekräftelsemeddelandet. Om bekräftelsemeddelandet och länkarna som det innehåller har förlorats (eller om du inte är säker på om du redan har deltagit eller inte), skicka ett meddelande till StarT-teamet på info@start.luma.fi.

För att delta i de gemensamma evenemangen ska rapporteringsblanketten vara ifylld senaste den 14.2.2021.

Läs mer:

Välkommen till den nya StarT-säsongen!

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Den nya säsongen håller detta och ännu mer stöd.

Från och med 2016 har StarT-deltagare varit från över 40 länder. 580 projektarbete och 200 god praxis från 27 länder deltog i StarTs internationella tävlingen under den föregående säsongen. Lärandets glädje och goda undervisningspraktiker skulle delas av 850 inlärningsgemenskaper, mer än 4000 lärare och 41 700 barn och ungdomar. Kolla in de bästa projekten och goda undervisningspraktiker här!

En stor del av Star, de inspirerande händelserna, organiserades på grund av koronasituationen i våras på ett nytt sätt: virtuellt. På de virtuella festsidorna av händelser kan du hitta videor, länkar och bilder av årets fest. På grund av den exceptionella våren äger nu även vetenskaps- och teknikevenemang rum i höst. Även StarT Gala hölls i år som en virtuell. Där delades utmärkelser för de mest framgångsrika projektgrupperna och lärarna ut. Galan kan ses här.

Alla kan delta i StarT: skolor, daghem, hobbygrupper, familjer, experter, organisationer, studenter och företag. Det finns något för alla att göra på StarTs olika aktiviteter. När du registrerar dig, får du material, stöd och idéer! Välkommen!

Anmäl dig som en StarT-inlärningsgemenskap här!

LUMA-center Finland belönade förtjänstfulla barn, ungdomar och inlärningsgemenskaper i en virtuell gala

På den internationella StarT-galan torsdagen den 4 juni belönade LUMA-center Finland-nätverket barn, ungdomar och inlärningsgemenskaper för deras förtjänstfulla genomförande av naturvetenskapliga och tekniska projekt. Vinnarna från Bosnien-Hercegovina, Portugal, Jordanien, Kina, Schweiz och Finland belönades med det internationella LUMA StarT 2020-priset och en galaresa med vetenskapligt program.

International LUMA StarT Awards presenterades i år för fjärde gången. På grund av den globala coronasituationen ordnades galan undantagsvis som webbsändning. I sändningen delades priset ut till de tre bästa projektarbeten kring naturvetenskap, matematik eller teknologi, som utförts av barn och ungdomar runt om i världen. Segrarna gick till teamen från Jordanien, Bosnien-Hercegovina och Finland. Dessutom delades priset International LUMA START Education Award ut till tre inlärningsgemenskaper för de bästa undervisningspraktikerna i samband med tvärvetenskaplig, forsknings- och fenomenbaserad undervisning. De inlärningsgemenskaper som belönades kommer från Kina, Portugal och Schweiz.

Den internationellt prisbelönta StarT-action-modellen är utarbetad 2016 av LUMA-center Finland, som arbetar för att främja utbildning inom vetenskap och teknologi vid universiteten. Under den senaste säsongen har 580 projektarbeten och 300 goda undervisningspraktiker från 27 länder varit involverade i StarT. Över 850 inlärningsgemenskaper, över 4000 lärare och 41 700 barn och ungdomar har delat med sig av sin upptäckarglädje och sina goda undervisningspraktiker.

I StarT-galan hedrades vinnarna också av de nationella och internationella publikrösterna. Publikomröstningen ordnades på StarT:s Youtube-kanal i april 2020. 92 videor tävlade om publikens röster. I videorna berättade barn och ungdomar om det projektarbete de hade genomfört och lärare om sina goda undervisningspraktiker. Under galasändningen delades priserna ut av Vilma Laiho och Veera Sinikallio.

Dessutom har START-tävlingen delat ut nationella utmärkelser. De elva mest förtjänstfulla projektgrupperna för barn och ungdomar och de fem bästa inlärningsgemenskaperna med sina goda undervisningspraktiker valdes till de nationellt bästa i tävlingen. Också tio hedersomnämnanden delades ut.

StarT-säsong 2019 — 2020 nationella och internationella utmärkelser

Internationella bästa

International LUMA StarT Award 2020 -pristagarna (barns och ungdomars teamen)

 • “EcoBiesel”Agrupamento de Escolas de Alcanena, Portugal
 • “An Action Plan to Save the Moldy Books in Yunhai School Library”, Yantian Yunhai School, Kina
 • “Alternative Solar Energy”, Primarschule Atelier Zwillikon, Schweiz

International LUMA StarT Education Award 2020 -pristagarna (undervisningspraktiker)

 • “Air, Water & Land Pollution”, Childen of Sarajevo – Kindergarten “Dunje”, Bosnia-Hertsegovina
 • “Ihmeellinen ihminen – opitaan yhdessä yhteistyö”, Esiopetus Taipalsaari Kirkonkylän koulu ja LAB ammattikorkeakoulu,  Finland
 • “Integration of Engineering Design in Teaching STEM “, Al Omareyah School, Jordanien

Nationella bästa

Projekt

 • “LUMI/SNOW”Päiväkoti Piilometsä 
 • “Leivän aikamatka”, Päiväkoti Pikkutylli
 • “Puhkun ja puhalla: Tuulitutkimuksia”Kalkunvuoren päiväkoti ja koulu
 • “Cook Clorophyll and the Colours of the Fall”Rantaviitikan eskarit
 • “Kaupunkiralli”Jokilaaksonkoulu
 • “Kuinka juomavesi tulee juomalasiin?”Keskuskoulu Vaasa
 • “Ilmastonmuutos Stop! -lautapeli”Länsiharjun koulu
 • “Is it magic?”Keminmaan keskuskoulu
 • “Machine learning to Detect Forest fires”FISTA
 • “Omavarainen sähköntuotanto – sähköä tuottava kuntopyörä”Kaurialan lukio
 • “SnakeBot”Tampereen lyseon lukio

Undervisningspraktiker

 • “Ihmeellinen ihminen / Opitaan yhdessä -yhteistyö”Esiopetus Taipalsaaren kirkonkylän koulu & LAB ammattikorkeakoulu
 • “Matkalla Marsiin 2020”Pikkonlan koulu
 • “Greenreality- lupaus”Sammonlahden koulu
 • “Virtuaalinen Amazing Race Rovaniemeltä pohjoiseen”Napapiirin yläaste
 • “Yksilöllinen mobiilioppiminen”Paraistenseudun koulu

Publikens favoriter

Internationella hedersomnämnanden

Projekt
 • “SnakeBot”, Tampereen lyseon lukio, Finland
 • “Keyzy”, Shaping Your Future (IMR & I-Form), Irland
 • “Machine Learning to Detect Forest Fires”, FISTA, Finland
 • “Low Energy House”, Primarschule Atelier Zwillikon, Schweiz
 • “Safety improvement of amusement device in Yi Haicheng-”protective shield” of the swing”, Project-based learning group of “Xing Si” School, Kina
Undervisningspraktiker
 • LEARNING THROUGH COLLABORATIVE STORYTELLING VIOLET, THE STORY OF A BUTTERFLY, “an ambassador of sustainability”, Colegoi Valsassina, Portugal
 • “Yksilöllinen mobiilioppiminen”, Paraistenseudun koulu, Finland
 • “Interactive means and information technology in the service of inclusive education”, Riad, Marocko

Nationella hedersomnämnanden

 • “KeittiöKemiaa ja kestävää taidetta”, Pilke tiedepäiväkoti
 • “Retkeilykerho”, Mertalan koulu

De nationella bästa har valts

LUMA-center Finland fick in flera hundra utmärka projekt och goda undervisningspraktiker: över 150 fina projekt och över 50 kreativa goda undervisningspraktiker från småbarnspedagogiken till andra stadiet. 
Nu har de nationellt bästa tävlingsbidragen valts ut, och de finns upplistade nedan.

LUMA-center Finland-nätverket har sedan år 2016 arrangerat StarT-programmet, som har som mål att främja tvärvetenskaplig projektinlärning, upptäckarglädje och delning av idéer inom naturvetenskaper, matematik och teknologi. En del av verksamheten utgörs av StarT-tävlingen, som har en nationell och en internationell serie. 

Det tilldelas både internationella och nationella priser i tävlingen. De nominerade till det internationella LUMA StarT Award 2020-priset har valts ut. Läs mer om dem här. De elva bästa barn- och ungdomsteamen och de fem bästa inlärningsgemenskaperna kommer att belönas som de nationellt bästa. Dessutom kommer två klubbar att få hedersomnämnanden.

De bästa nationella projekt

I projektarbetena har barnen och de unga fått stå i rampljuset och utnyttja sina egna intressen och sin egen kreativitet, eftersom projekten fått behandla nästan vad som helst. I år belönar vi undantagsvis elva projekt. Juryn beslutade att belöna elva projekt istället för tio, eftersom vi fick in en hel del fantastiska projekt som det var svårt att välja mellan. Kriterierna kan ses här. Vi vill framhäva projekt som har genomförts på olika skolnivåer. I år fick vi se fantastiska projekt om bland annat människor, klimatförändringar och programmering.

Juryn har beskrivit de prisbelönta projekten som omfattande, elevorienterade och tvärvetenskapliga. Dessutom har de prisbelönta projekten rapporterats exemplariskt.

“LUMI/SNOW”, Päiväkoti Piilometsä 

“Leivän aikamatka”, Päiväkoti Pikkutylli

“Puhkun ja puhalla: Tuulitutkimuksia”, Kalkunvuoren päiväkoti ja koulu

“Cook Clorophyll and the Colours of the Fall”, Rantaviitikan eskarit

“Kaupunkiralli”, Jokilaaksonkoulu

“Ilmastonmuutos Stop! -lautapeli”, Länsiharjun koulu

“Is it magic?”, Keminmaan keskuskoulu

“Machine learning to Detect Forest fires”, FISTA

“Omavarainen sähköntuotanto – sähköä tuottava kuntopyörä”, Kaurialan lukio

“SnakeBot”, Tampereen lyseon lukio

De bästa nationella goda undervisningspraktik

Inlärningsgemenskaperna kan delta i StarT genom att beskriva en god undervisningspraktik, dvs. ett välbeprövat sätt eller en modell för att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade undervisningshelheter eller StarT-projekt. I år fick vi se fina undervisningspraktiker om bland annat tvärvetenskaplig inlärning och en grönare framtid.

Här i StarT vill vi stöda lärares, handledares och utbildares arbete, och därför har vi möjliggjort utbyte av godaundervisningspraktiker. De fem bästa, förtjänstfulla undervisningspraktikerna från säsongen 2020 beskrivs närmare nedan.

“Ihmeellinen ihminen / Opitaan yhdessä -yhteistyö”, Esiopetus Taipalsaaren kirkonkylän koulu & LAB ammattikorkeakoulu

“Matkalla Marsiin 2020”, Pikkonlan koulu

“Greenreality- lupaus”, Sammonlahden koulu

“Virtuaalinen Amazing Race Rovaniemeltä pohjoiseen”, Napapiirin yläaste

“Yksilöllinen mobiilioppiminen”, Paraistenseudun koulu

Hedersomnämnanden

I den nationella tävlingen överraskades juryn av den höga nivån på projekt och undervisningspraktiker. Därför vill vi lyfta fram två praktiker som lämpar sig för lärandet på fritiden. StarT delar ut hedersomnämnanden till:

“KeittiöKemiaa ja kestävää taidetta”,  Pilke tiedepäiväkoti Loiste

“Retkeilykerho”, Mertalan koulu


Anmälan till StarT-säsongen 2020–2021 är öppen!

Såväl inlärningsgemenskaper, sakkunniga, studerande som företag kan delta i StarT-tävlingen – alla i den rollen som bäst passar dem, exempelvis genom att vara med och genomföra projekt, dela med sig av sina undervisningspraktiker eller genom att stöda inlärningsgemenskapernas samt barnens och ungdomarnas arbete som expert. Läs mer om verksamheten här.

Här är de nominerade till det internationella LUMA StarT Award 2020-priset

LUMA StarT Award 2019-priset kommer att tilldelas för fjärde gången den 4.6.2020. I år kommer priset delas ut under en virtuell gala. Här är alla nominerade till LUMA StarT Award 2020. Pristagarna väljs bland dem.

LUMA-center Finland-nätverket har sedan år 2016 arrangerat StarT-programmet, som har som mål att främja tvärvetenskaplig projektinlärning, upptäckarglädje och delning av idéer inom naturvetenskaper, matematik och teknologi. En central del av verksamheten utgörs av den internationella StarT-tävlingen, som över 600 inlärningsgemenskaper från 40 olika länder i år har deltagit i. Tävlingen har gett upphov till otaliga imponerande, kreativa projekt, som verkligen andas upptäckar- och samarbetsglädje!

 I projektarbeten och undervisningspraktikerna kunde man tydligt se att lärarnas arbetsinsats varit stor och att innovativitet och nytänkande kring vardagliga behov varit viktiga drivande krafter.

Medlem i StarT-juryn

Bästa projektarbetena och undervisningspraktikerna belönas

Under säsongen 2019–2020 gav StarT upphov till flera hundra projekt och nya undervisningspraktiker, och det är bland dessa årets jury har valt ut de nominerade till LUMA StarT Award 2020-priset. Bland de nominerade finns projektarbeten och undervisningspraktiker från fyra olika kontinenter!

De nominerade är sammanlagt tio, indelade i två olika kategorier:

 1. Projektarbeten av barn- och ungdomsteam
 2. Goda modeller för inlärningsgemenskaper

De nominerade presenterar sina arbeten och praktiker i egna videor på StarTs YouTube-kanal.

International LUMA StarT-priset tilldelas de tre bästa barn- och ungdomsteamen, d.v.s. stjärnteamen, och deras handledare. I utvärderingen av projektarbetena har särskild tonvikt lagts på barnens och ungdomarnas egen aktivitet och kreativitet.

LUMA StarT Education 2020-priset tilldelas de tre bästa inlärningsgemenskaperna för en god undervisningspraktik. I utvärderingskriterierna har man betonat innovativitet, undersökande arbetssätt samt förmåga att skapa en god gruppanda både inom den egna inlärningsgemenskapen och i samarbetet med aktörerna utanför den.Läs mer om tävlingsanmälan och utvärderingskriterierna här.

Det fanns många bra och fina projekt med i år, av vilka det var mycket svårt att välja ut de bästa. Många fler inskickade arbeten skulle ha förtjänat att vara bland de nominerade, eftersom det fanns många verkligen bra och välgjorda projekt med.

Medlem i StarT-juryn


The International LUMA StarT Education Award nominees 2020 (best practice nominees):

 1. “Air, Water & Land Pollution”, Childen of Sarajevo – Kindergarten “Dunje”, Bosnia and Herzegovina
 2. “Ihmeellinen ihminen – opitaan yhdessä yhteistyö”, Esiopetus Taipalsaari Kirkonkylän koulu ja LAB ammattikorkeakoulu,  Finland
 3. “Where will we use it”NUN Schools Istanbul, Turkey
 4. “Pi & STEM. Famous number Pi, we found it everywhere!”, School: “Zhani Ciko”, Albania
 5. “Yhteistyöprojekti Matkalla Marsiin 2020”, Pikkolan koulu, Finland
 6. “Beyond the water!” Scientific association “Aghi Magnetici”, Italy
 7. “21st Century Child”, Ecole Sidi Abdelkrim, Morocco
 8. ” „ECO-FRIENDLY HOUSE WORKSHOP“ ” , Radviliškis Gražina Basic School, Lithuania
 9. “A Yangtze Story”,The Yangtze River Cultural Research Community, China
 10. “Integration of Engineering Design in Teaching STEM “, Al Omareyah School, Jordan

The International LUMA StarT Award nominees 2020 (project nominees):

 1. “Vamos salvar o mar!” – “Let´s save the ocean!”, Colégio Valsassina, Portugal
 2. “LUMI-SNOW”, Päiväkoti Piilometsä,  Finland
 3. “Comparison of water quality of the Chimehuín river with that of nearby puddles with mosquitoes”Club de Ciencias Huechulafquen, Argentina
 4. “EcoBiesel”Agrupamento de Escolas de Alcanena, Portugal
 5. “An Action Plan to Save the Moldy Books in Yunhai School Library”, Yantian Yunhai School, China
 6. “Alternative Solar Energy”, Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
 7. “Food Miles and Climate Change”, COLE International Schools / Primary School, Austria
 8. “IS 1°C A LOT OR NOT?”, Siaures licejus / Northern lyceum, Lithuania
 9. “PIP.01”, Alyadodah Secondary School For Boys, Jordan
 10. “Clean environment-clean water and healthy food-happy life”, Kindergardner Dječji vrtići Mostar-Mrvica, Bosnia and Herzegovina

Hedersomnämnanden  – Offical recognition of excellence 

Nivån har överraskat oss alla den här säsongen, även juryn. Nivån har varit mycket hög både bland projekten och undervisningspraktikerna. Därför har vi i år bestämt oss för att dela ut också hedersomnämnanden till förtjänstfulla projekt och goda undervisningspraktiker. StarT-juryn vill framhäva följande projekt och undervisningspraktiker, för att de verkligen har gjort sig förtjänta av synligheten vi kan ge dem här.

Projekt
 1. “SnakeBot”, Tampereen lyseon lukio, Finland
 2. “Keyzy”, Shaping Your Future (IMR & I-Form), Ireland
 3. “Machine Learning to Detect Forest Fires”, FISTA, Finland
 4. “Low Energy House”, Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
 5. “Safety improvement of amusement device in Yi Haicheng-”protective shield” of the swing”, Project-based learning group of “Xing Si” School, China

goda modeller

 1. LEARNING THROUGH COLLABORATIVE STORYTELLING VIOLET, THE STORY OF A BUTTERFLY, “an ambassador of sustainability”, Colegoi Valsassina, Portugal
 2. “Yksilöllinen mobiilioppiminen”, Paraistenseudun koulu, Finland
 3. “Interactive means and information technology in the service of inclusive education”, Riad, Morocco

Anmälan till StarT-säsongen 2020–2021 öppnas i maj!

Såväl inlärningsgemenskaper, sakkunniga, studerande som företag kan delta i StarT-tävlingen – alla i den rollen som bäst passar dem, exempelvis genom att vara med och genomföra projekt, dela med sig av sina undervisningspraktiker eller genom att stöda inlärningsgemenskapernas samt barnens och ungdomarnas arbete som expert. Läs mer om verksamheten här.

StarT 2020 publikens favoriter har valts

I StarTs YouTube-kanal har 92 videor om projekten och goda modeller publicerats. Publik omröstningen för videorna hölls 16.3.-5.4. Videor delade idéer och lärandes glädje, och gjorde det möjligt för alla att delta.

Under säsongen 2019-2020 cirka 600 inlärningsgruppena av 40 oliga länder tog del av StarTs verksamhet. Där barn ock unga delade mot varandra glädjet att inlara. Det var faforiter från både gillningar ock visningar.

blotta att vara med i publik omröstningen är en magnifik prestation

Alla favoriter kommer att tilldelas priset ”Publik Favorit” på StarT-galan. Galan är StarTs höjdpunkt, var alla bästa internationella och nationella projektet ock goda modeller kommer att belönas. Detta år evenemanget  skall hållas virtuelt 4.6. Där är alla välkomna.

Nationella publikens favoriter

Projekt

Mest glilningar och visningar fick Päiväkoti Satulinnas projekt: Lusikkaleipien Muurahaisprojekti. Projektet omfattade till exempel självtillverkade myror och en marionettshow med myror.God modell

Mest gillningar fick Kailaan koulu för er modell: Muovin muodonmuutos. Det involverade flera steg, såsom ett besök och tillverkning av sin egen plast


Mertalan koulun retkeilykerho fick flest visningar. Den här utflykt klubb lärde barn många viktiga kunskap och färdigheter i naturen. Internationella publikens favoriter

Projekt

Den internationella favoriten för barn- och ungdomsprojekt är Improvement of Collection and Processing of Polymeric Wastes in Cities. Den här videon har visats på YouTube så många som 5000 gånger och videon som samlats in 2100 gillar under den publika omröstningen! i projektet Igor introducerar en enhet han uppfann för att pressa polymeravfall.


Samma antal visningar fick A robot that mimics the teacher’s function. I projektet har studenterna skapat en robot. Utveckla en robot tar eleverna 9 månader.God modell

Mest glilningar och visningar fick Chess is a Magic Game. Ett otroligt tvärvetenskapligt ensemble hade skapats runt schacket.Grattis till vinnarna!

Videor om projekten och deras utförande gjorda av både nationella och internationella inlärningsgrupper kan hittas på StarTs YouTube-kanal. Bli inspirerad och lär dig nya saker!

Bild: Muurhaisprojekti, Lusikkaleivät

Alla festivalerna kommer att inställas för att hindra spridningen av koronavirusepidemin

För att hindra spridningen av koronavirusepidemin kommer alla festivalerna att inställas. Vårt beslut är baserat på regeringens, universitets och THL:s rekommendationer (läs mer om THL:s rekommendationer här).

I stället för inställda festivaler strävar vi efter att organisera aktiviteter virtuella eller skjuta upp festivalen till en senare. Arrangörerna av den inställda festivalen kommer att kontakta alla som har har anmält sig till dessa inställda festivaler. 

Vi kommer aktivt att övervaka situationen och uppdatera detta inlägget och StarT händelser i kalendern när vi får mer information om de regionala LUMA-centers beslut.

Festivalarrangörerna svarar gärna på alla frågor. Kontaktuppgifter för de regionala LUMA-centren finns här.

 

LUMA-centrum Finland premierade barn, ungdomar och inlärningssamfund för förtjänstfull implementering av vetenskaps- och teknologiprojekt på internationell gala

Vid den internationella StarT-galan som gick av stapeln den 6/6 premierades International LUMA StarT 2019-pristagarna. Priset delades ut till de tre bästa projektarbetena med naturvetenskaplig, matematisk eller teknologisk koppling, som barn och ungdomar har förverkligat på olika håll i världen. Teamen från Jordanien, Litauen och Finland fick pris. Desssutom premierades tre inlärningssamfund för de bästa undervisningsmetoderna med mångvetenskaplig, forsknings- och fenomenbaserad undervisning. Undervisningssamfund från Kina, Portugal och Finland fick pris.

I sin bedömningsmotivering har juryn särskilt uppmärksammat hur  nyskapande, forskningsbaserat, mångvetenskapligt och gemenskapsbildande projektet är.  

Den internationella StarT-tävlingen, som nu hållits för tredje gången, har utvecklats av LUMA-centrum Finland, universitetens centrum för främjande av vetenskaps- och teknologifostran. Under den gångna säsongen har över 900 inlärningsamfund med 650 projekt och över 250 goda undervisningsmetoder från 17 länder deltagit i tävlingen.

StarT skapar bakgrund för lärandet och kunskaper som behövs när man riktas till bättre framtid, dess behov och utmaningar. Genom ett personligt projekt kan man få känsla av framgång och förmåga som ökar intresset mot vetenskapliga avvecklingar till frågor som betraktar samhället nära oss och människor på globala nivå. StarT står för möjlighet att skapa och lära nytt – att bli sin egen stjärna för att lösa frågor som man själv undrar på”, säger Ordförande av LUMA Center Finland , professor Jan Lundell

Under StarT-galan premierades också publikens favorit samt det mest aktiva landet. Dessutom kom man att dela ut nationella finländska pris till de 10 bästa projektteamen som består av barn och ungdomar, samt till de 5 bästa inlärningssamfunden.

Läs mer På Engelska