Välkommen till den nya StarT-säsongen!

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Den nya säsongen håller detta och ännu mer stöd.

Från och med 2016 har StarT-deltagare varit från över 40 länder. 580 projektarbete och 200 god praxis från 27 länder deltog i StarTs internationella tävlingen under den föregående säsongen. Lärandets glädje och goda undervisningspraktiker skulle delas av 850 inlärningsgemenskaper, mer än 4000 lärare och 41 700 barn och ungdomar. Kolla in de bästa projekten och goda undervisningspraktiker här!

En stor del av Star, de inspirerande händelserna, organiserades på grund av koronasituationen i våras på ett nytt sätt: virtuellt. På de virtuella festsidorna av händelser kan du hitta videor, länkar och bilder av årets fest. På grund av den exceptionella våren äger nu även vetenskaps- och teknikevenemang rum i höst. Även StarT Gala hölls i år som en virtuell. Där delades utmärkelser för de mest framgångsrika projektgrupperna och lärarna ut. Galan kan ses här.

Alla kan delta i StarT: skolor, daghem, hobbygrupper, familjer, experter, organisationer, studenter och företag. Det finns något för alla att göra på StarTs olika aktiviteter. När du registrerar dig, får du material, stöd och idéer! Välkommen!

Anmäl dig som en StarT-inlärningsgemenskap här!