Tävlingen Nord StarT bjuder in barn och unga att delta i kampen mot klimatförändringen

Den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT anordnas hösten 2021 av undervisnings- och kulturministeriet. Tävlingen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram 2021 i Nordiska ministerrådet. Ministeriet ordnar tävlingen i samarbete med LUMA Center Finlands StarT-program. Syftet med tävlingen är att främja barns, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot klimatförändringen, från småbarnspedagogik till högre utbildning, och att tillsammans hitta konkreta sätt att motverka klimatförändringen.

Tävlingens mål är att lyfta fram barns, ungdomars och unga vuxnas visioner och exempel på hur klimatförändringen kan bekämpas. Under de senaste åren har människor visat större intresse och blivit oroligare över klimatförändringen. Utöver intresset är ungdomarna socialt mer medvetna och aktiva än på över 20 år och de vill i synnerhet se konkreta handlingar och en lösningsfokuserad klimatdebatt. 

Man kan delta i tävlingen genom att rapportera om ett projektarbete eller god undervisningspraxis där människor i olika åldrar och elever på olika utbildningsstadier samarbetar. En skola, klass, klubb eller någon annan grupp barn, unga eller vuxna kan delta genom att rapportera om god undervisningspraxis eller ett bra undervisningsprojekt där barn och unga visar hur man bekämpar klimatkrisen. Lärare, handledare och fostrare spelar en viktig roll när det gäller att skapa undervisningspraxisar.

Ett ytterligare syfte med tävlingen är att stärka samhörigheten och samarbetet mellan de nordiska länderna samt att utveckla pedagogiken kring hållbar utveckling och främja verksamhet som baserar sig på läroplaner. Tävlingen riktar sig till utbildningssystemets alla nivåer från småbarnspedagogik till högskolor.  

Tävlingen pågår redan och det går att anmäla projekt och god undervisningspraxis fram till den 3 januari 2022. Tävlingen kulminerar i en nordisk konferens den 9 februari 2022 där priserna delas ut. Mer information om tävlingen samt anvisningar för deltagande finns på tävlingens webbplats. 

Ytterligare information och material på hemsidan.

Nord StarT
Nordiska ministerrådet