Winners from a former season

StarT-tävlingen har börjat!

Anmälning till StarT-tävlingen har börjat i januari och slutar på 13.3.2022. Tävlingens tema är My LUMA som hänvisar till matematik, naturvetenskaper och/eller teknik. De två serierna är projektarbeter av barn- och ungdomsteam och goda modeller för inlärningsgemenskaper. 

 

 

Temat för tävlingen är My LUMA. Ordet LUMA syftar på naturvetenskap, matematik och teknik och samspelet och samarbetet mellan dessa discipliner. Målet med My LUMA-temat är att alla projekt är tvärvetenskapliga, har en koppling till naturvetenskap, matematik och/eller teknik och främjar barns och ungdomars idéer, intressen och kunnande.

Projekten kan handla om ett tvärvetenskapligt tema som har en koppling till ett LUMA-ämne. Ett bra förhållningssätt till detta tema är genom elevernas egna intressen eller företeelser relaterade till vardagen. Brainstorma först ett ämne som inspirerar ditt team och dyk in i världar av lärande genom ditt projekt. Rapportera resultatet av ditt arbete och delta i StarT-tävlingen. För inspiration kan du besöka vår materialbank där det finns några av de bästa projekten och modeller från tidigare år.

Dem som deltar på svenska i Finland kan anmäla sig till den nationell tävlingen fram till 13.3.2022. Dem som deltar på svenska utanför Finland kan anmäla sig till den internationell tävlingen genom anmälningsformulären till 7.3.2022. Du kan fylla i den nationella tävlingens blankett på svenska, finska eller engelska men den internationella tävlingen är endast på engelska. Berätta för oss om ditt team och ert projekt, eller om din god modell för inlärningsgemenskaper.